Förslag på Ny plats för allsången

Allsången final efter 15 år på Murberget
Eftersom tillgängligheten för icke bilburna försämrats radikalt tack vare att Länsmuseet i ett nafs inbillar sig att trafiken på Murbergsvägen skulle vara skadlig för miljön och farlig för barnen på Murbergets dagis,ett dagis som legat där sedan säkert 40 år, så är det av vikt att Allsången förflyttas till mer oskadlig och tillika mer tillgänglig plats.

Förslag till nya platser från sommaren 2018 är

Mellanholmen som ligger centralt och är lätt att nå för alla, som andra alternativ har vi en trevlig stadspark som lämpar sig alldeles utmärkt för ett sådant evenemang som drar så mycket folk, därmed slår man 2 flugor i en smäll Länsmuseet får ha sin miljö orörd och ostörd och Allsången blir betydligt lätt tillgängligare än hittills, och jag lyckönskar aktörerna med förslagen.

Landstingets svammel och svek

Ännu en gång svamlar HSN:s ordförande Eva Back en massa smörja, då hon påstår att vården i Västernorrland och därmed även förlossningsvården i Västernorrland fungerar bra och att det inte skulle finnas någon anledning till oro,man skulle kunna tro att hon talar ut i från professionen, alltså i egenskap av läkare, men tack gode gud att hon inte är läkare eller tillhör någon annan kategori i vårdkedjan, för då skulle nog mycket gå snett,anledningen till oro och irritation över Landstingets ständiga svek och lögner vad gäller nedrustningen i vården i Västernorrland ökar med all rätt, Västernorrland lovades så sent som i början av året 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, 3 Akutsjukhus har blivit 2 Sundsvall och Övik där trycket ökat omänskligt, vilket drabbar oss som medborgare och patienter, den medicinska Rehabiliteringen skulle utvecklas,men lika snabbt som Landstinget avgav löfte om utveckling l, lika snabbt slog Landstinget i Västernorrland spiken i kistan för den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand, vilket inneburit att en stor grupp människor med Neurologiska funktionshinder ställts utan professionell möjlighet till rehabilitering, en rehabilitering som hade kunnat leda till vinst för så väl den enskilde patienten som Landstinget, och att nedläggningen av så väl Sollefteå BB och Akutsjukhus och den Medicinska Rehabiliteringsverksamheten i Härnösand ej är ekonomiskt betingade bevisar ju de slöseri med våra skattemedel på konsulter och fallskärmar och andra skumraskavtal. Nej landstinget i Västernorrland saknar så väl kompetens som kunskap och mänskligt förstånd att handha så viktiga frågor som vården utgör i ett samlat samhällsansvar ett ansvar som Landstinget aldrig tagit och heller aldrig kommer att ta, så nu är det dags för Staten att ta detta livsviktiga ansvar inte minst vad gäller vården i Västernorrland, och jag i likhet med många andra som kämpar för vården i Västernorrland uppmanar alla Västerlänningar att inte glömma bort Landstingets ständiga fadäser, som kostar oss skattebetalare miljontals kronor och i värsta fall livet.

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Dags att polisanmäla Landstingsledningen i Västernorrland för osant intygande

Det är nog dags att Polisanmäla hela Landstingsledningen för osant intygande mot oss medborgare och skattebetalare, detta eftersom det slösas miljoner på olika avgångsvederlag samtidigt som man nedrustar vården med hänvisning till att Landstinget måste spara, något som inte en ända skäl tror på.

Landstingsrådet Erik Lövgren

Thelin Avtalet inte det ända avtal som dränerar Landstingsekonomin och äventyrar vården i Västernorrland

Thelin- avtalet är väl inte det ända avtalet som dränerat och dränerar Landstingets ekonomi. Avtalen med Sig-Björn Olovsson, Margareta Röden Berglund, Anders L Johansson Ja Listan över personer som är återbetalningsskyldiga till Landstinget i Västernorrland och därmed oss skattebetalare skulle nog kunna göras hur lång som helst, men så går det när vi har politiker i toppen som inte förstår och ser misstagen och tjänstemän och direktörer som håller varandra om ryggen, men att påstå att nedrustningen i vården skulle vara ekonomiskt betingade, är ren lögn och förbannelse Erik Lövgren Det ända ansvar du har mot oss medborgare och skattebetalare är att omgående avgå och tag med dig HNS:s Ordförande Eva Back och hela övriga högen ni har svikit era löften och ljugit i oss medborgare och skattebetalare så till den milda grad så något nytt förtroende är inte att tänka på. Utan gå till Arbetsförmedlingen och ställ er som arbetssökande, frågan är bara vilken arbetsgivare som anställer folk som sviker och ljuger i chefen?. För ljugit och svikit oss medborgare och skattebetalare är vad ni har gjort och allt jämt gör, så nu måste ni bort från era uppdrag, som ni misskött allt för länge.

 

Vi kräver stopp för Skandalaffärer med våra skattemedel Vi kräver vård värd namnet Alla skumraskavtal skall återbetalas och tillföras vårdkassan.

 

Andreas Menzel

Landstinget åsidosätter Medborgarna i allt högre grad

Skulle vara intressant att höra vem av våra Landstingspolitiker som har råg i ryggen och säga att Landstinget måste returnera i frågan om den totalhavererade vården i Västernorrland och Sossarnas Svek om 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, det är även bråttom att vi som medborgare får en ekonomisk redovisning av vad nerläggningen av Sollefteå BB och Akutsjukhus och Rehabmedicin i Härnösand har givit i ren vinst.
Att frågan om Rehabmedicin och Sollefteå Akutsjukhus och BB inte handlar om ekonomi är ju helt klar, Landstinget har pengar i överflöd,detta har de bevisat genom alla skumrask inte minst i Thulin Affären Röden Berglund Sig-Björn Olofsson Anders L Johansson där antalet kockar tycks vara oändligt många, varför alla dessa affärer blivit en illa luktande soppa, som vi som medborgare, skattebetalare och patienter får vara med och betala i form av allt sämre tillgänglighet på vård i Västernorrland, det är alltså bråttom att städa Landstingstrappan från toppen.

Och några som allvarligt missbrukat sitt förtroende är Erik Lövgren och Eva Back som skall företräda folket, så har inte skett utan vården i Västernorrland är allvarligt raserad, vilket vi som medborgare och skattebetalare får betala flerfaldigt för, dels i form i av allt högre Landstingsskatt, men även i form av sämre tillgänglighet på vård, man måste fråga sig var Landstingets slogan Patienten i Centrum tagit vägen ? Patienterna har väl aldrig varit mer åsidosatta än nu, Varför ? Knappast för att Landstinget saknar pengar, däremot för att vi har en Spaningsledning som inte ser farorna med sina beslut, faror som går ut över människors liv och hälsa, och som bidrar till onödig oro hos patienter, inte minst hos mammor som inte vet var de skall föda, kallar Landstinget detta för god jämlik och trygg vård, och betraktar Landstinget korridorvård för trygg vård,? Ja då har vi en Landstingsledningen som omgående skall avsättas.

Saken blir på intet villkor bättre av att inga konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser någonsin upprättat, till sist har vi ett rättssystem som gör det omöjligt för oss som medborgare skattebetalare och patienter att överklaga politiska beslut fattade utan verklighetsförankring, alltså dags för en omfattande förändring som gör det lättare för medborgare att veklaga och få saker rättsligt prövat, och där lagen måste göras om så att vi som medborgare, skattebetalare och patienter inte ständigt åsidosätts

Landstinget i Västernorrland åsidosätter medborgarna i allt högre grad

Länsmuseet Murberget sover Törnrosasömn en sömn som kommer att bli allt djupare.

Länsmuseets Chef hänvisar till att man vill ge en glimt av förr, samtidigt anger hon ett daghem som skäl till stängningen av tillfarten till Museet, hon tycker även att Museet sovit en allt för lång Törnrosa sömn.
Att man vill öka säkerheten är väl i sig ok, men då skall man inte hänvisa gående och Cyklister till Hamnleden utan trottoarer, , vidare vill hon visa en glimt av förr,samtidigt som hon påstår att Hamnleden varit den rätta vägen sedan 20 år, ja före biltrafik men knappast för fotgängare,cyklister, rullstolar,rullatorer, hon anser även att Länsmuseet sovit en allt för lång Törn Rosa sömn , ja denna Törnrosasömn torde bli ännu djupare nu sedan man inte längre tar sig fram på ett säkert sätt som gångtrafikant, det är allt för ofta som faktum som att de flesta är bilburna ställer till det för de som måste ta sig fram till fots eller med hjälp av hjälpmedel, och jag har tidigare ställt frågan till Länsmuseets chef vem som står för notan när första olyckan är ett faktum till följd av hinderbanan på tillfarten Murbergsvägen, och att tro att Länsmuseet skulle bli mer attraktivt utan Spjutegården, ja då är man nog bra enfaldig, där har hållits många middagar, i så väl samband som fest som sorg , med ett bemötande som alltid varit det bästa och menyer som varit superba, men nu tycks det bli cafeet i Museet som blir det ända alternativet om Länsmuseichef Jenny Samuelsson får som hon vill, Fairtrade är heller inget som kommer att locka folk,, så summa summarum blir nog att om de nu rätt vitt omtalade förändringarna skulle bli verklighet, så är nog så är nog Länsmuseets framtid rätt så ifrågasatt, eller kanske rent av hotat, vilket i sig skulle vara tråkigt, men som läget ter sig just nu är nog inte mycket annat att vänta, då även Allsången behöver söka sig en ny plats under nuvarande förhållanden .

Andreas Menzel

Allsången på Murberget och Spjutegårdens framtid.

Det är väl rätt vanligt att chefer antingen glömmer,förnekar eller förtränger sanningar, men att det för det mesta skall drabba den enskilde talas det inte om och när det påtalas så förnekas det,, det är dags att sätta stopp för Länsmuseets chef Jenny Samuelssons framfart, som innebär bråd död för Spjutegården ja kanske bråd död för hela Museet. ett är dock säkert och det är att med Länsmuseets inställning vad gäller tillgänglighet så är det dags att sätta punkt för Allsången på Murberget,ett uppskattat arrangemang, men med en chef som har den syn hon har på tillgänglighet så är det dags att söka en ny plats för allsången från och med sommaren 2018, och förslagen lyder Stadsparken eller Mellanholmen platser som yppar sig alldeles utmärkt för detta arrangemang och som i och med detta skulle bidra till att göra Härnösands innerstad mer levande och attraktivt sommartid.

Så snälla arrangörer och medarrangörer av Allsången sätt spaden i backen och se på nya alternativ till 2018

Det är kanske dags att skapa en grupp Spjutegårdens och Allsångens vänner.

Andreas Menzel

Länsmuseet Murbergets tillfart

Stängd tillfart irriterar

Nog kan man endast konstatera att så väl nuvarande Länsmuseet Ledning som tidigare länsmuseet ledning inte tycks förstå problemet med den stängda tillfarten, deras inställning gör att man inte vet vad man skall tro å ena sidan välkomnar de besökarna till ett som de säger lugnt och harmoniskt Museeområde , och därför har man valt att stänga Murbergsvägen som tillfart, man hänvisar bland annat till ett daghem och att det flanerar många besökare på området varför det skulle vara en fara att låta biltrafik samsas med gående, så skedde under ca 30-40 års tid innan hamnleden byggdes och det var aldrig några problem, nu har nuvarande Museet Ledning fått för sig att biltrafik är farlig för de gående och därför har man valt att hänvisa dessa till hamnleden, men att man i och med sitt ställningstagande att stänga Bergsvägen även utestänger fotgängare har man glömt bort och personer med funktionsnedsättningar tycks inte existera i Räddningsledningens värld, istället sägs det att det under ett par veckors tid har pågått en debatt som tenderat till att leda till personangrepp, så är det givetvis inte tänkt, men sitter man som chef för en verksamhet måste man vara beredd att ta tag i så väl mer som mindre behagliga debatter och diskussioner, och av de senaste diskussionerna kan man tydligt utläsa att någon större förståelse för personer med funktionsnedsättningar, man pratar om att all trafik hänvisas till Hamnleden som varit den officiella tillfarten sedan ca 20 år och frågan är om man redan då glömt bort gångare och funktionshindrade, och frågan är vilka försäkringar Länsmuseet har för att täcka eventuella olyckor då man antingen skall passera hinderbanan ovanför Åvike Herrgårds se bild eller så skall man ta sig till Museet via Hamnleden.
HJag i likhet med många sunt tänkande människor utgår i från att alla inklusive Länsindelningen inser att att stänga tillfarten via Murbergsvägen samt att säga upp Spjutegårdens arrendator, är lika med att se till att stora arrangemang som Midsommar, och Allsången riskerar att försvinna inom kort tid med nu genomförda förändringar läs försämringar, när nu Länsmuseum väljer att ändra inriktning, så säger man att givetvis nuvarande arrendatorer av Spjutegården är välkomna, och man hoppas ju förstås att den viktigaste delen i Länsmuseet som just är Spjutegården får förbli orörd och att man inte kastar ut dess personal, för då kan man göra allvar av sina planer att stänga all tillfart vid grindstugan ,ja man kan sätta en stor bom vid så väl Åvike Herrgård som Museets tillfart via Handleden och samtidigt sätta dit stora skyltar Länsmuseet och spjutegården stängd stackars krögare som bedriver en för hela Museets verksamhet ovärderlig gourmet verksamhet inte minst kvällar och helger liksom på luncherna. Som alltid tycks det alltså vara dags att städa i toppen för att få ordning i verksamheten.

Tillfart Länsmuseet Murberget

 

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd

Svar till Positiv Härnösandsbo.

Din positivitet Upphör vid ordet positiv och ryter till gör du i totalt fel läge och på totalt fel sätt.Dit s.k. rytande gagnar ingen, utan bevisar att du är en oförståndig oförstående bilförare som inte satt sig in i problemet och som inte tycks ha förstått att det finns människor med olika funktionshinder som har samma rätt men långt i från samma möjligheter att röra sig som du, ta nu och sätt dig ner en timme eller så och fundera över följderna av din insändare , och författa samtidigt omgående en ursäkt till alla som du i och med ditt uttalande väljer att stänga ute från offentliga platser vilket Länsmuseet Murberget är. Hamnleden säger du är den tillfart som gäller till Murberget, ja visst om man är bilburen frisk och stark, är man där,emot beroende av hjälpmedel så som rullator,rullstol,permobil elrullstol, så ter sig livet på ett helt annat sätt, ditt sätt att se på uppkommet problem tyder på oförstånd ja, ja kanske till och med på egoismen . Det finns en lag som säger att allt offentligt som byggnader vägar med mera som har med offentlighet att göra skall vara tillgängliga för alla alltså även funktionshindrade, ditt sätt att resonera innebär att du medvetet eller omedvetet är beredd att utestänga människor med funktionsnedsättningar så som rörelsehindrade eller andra funktionshindrade, detta är alltså inte lagligt utan enligt dagens lag straffbart, och eftersom Länsmuseet Murberget är att betrakta som offentlig plats och Murbergsvägen är den ända säkra vägen för gångare cyklister, vilket även innefattar människor med funktionsnedsättningar så är ditt resonemang att betrakta som diskriminering och därmed enligt Sveriges Rikes lag =Handikapplagen att betrakta som straffbar handling//resonemang

.

Så här står det i lagen.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.

Diskrimineringslagen (2008:567), öppnas i nytt fönster

Andreas Menzel