Landstingets nedrustning i vården och des konsekvenser beräknade i kilometer.

Har just kollat lite avstånd på de orter som med Landstingets nedrustning kommer att sakna kvallificerad vård
Ramsele Sundsvall ca 160 km beräknad körtid ca 2 timmar
Övik-Sundsvall ca 155 km beräknad körtid ca 2 timmar
Sollefteå Sundsvall ca 118 km beräknad körtid ca 1 timme och 40 minuter,
Härnösand – Sundsvall är från Nordligaste post till Sundsvall ca 150 km Obs alla avstånd är beräknade efter digital karta på Webben, men alla är beräknade efter Landväg….

Ny dödsstöt mot vården i Västernorrland

Nästa dödsstöt mot Sollefteå Akutsjukhus,, då Landstinget klubbar 10 plaster bort vid psykiatrin i Sollefteå
När skall vi hör att Landstingsfullmäktigeklubbar 10 ledamöter eller fler bort på grund av besparingskrav?
Eller när skall vi höra Landstinget klubba 10 Chefer bort på grund av besparingsbeting ?
Landstinget har snart sagt slaktat hela vården i Västernorrland med patienter i korridorer, sköljrum och i andra för vård ej avsedda utrymmen och vårdpersonal som går på knäna, men då sägs inget om resursförstärkning nej då skal det skäras ännu mer och patientsäkerheten och vårdpersonalens arbetsmiljö och arbetssituation försämras, och vårdanställda som flyr Landstinget i Västernorrland, Men det tycks ju inte drabba våra beslutsfattare lika lite beröra dem, då de allra flesta i denna församling med all sannolikhet aldrig satt sin fot i vården och därför inte heller förstår de kaos de förorsakar genom sinabeslut.
När skall det börja skäras bland politiker och tjänstemän chefer för att spara?
Så sent som här om dagen hade Landstinget åter en annons i dagspressen HR Chef sökes, vad Hr Står för vet jag inte och inte heller vad en chef skall göra i en verksamhet som inte har med vården att göra.
Dags att skära från toppen och sluta gräva från botten för snart rasar även verksamheten vid Landstingets Mecka Länssjukhuset i Sundsvall och då drabbas förhoppningsvis även våra beslutsfattare och tjänstemän i Landstinget av detta ras, som till stor del redan är ett faktum.
Har just hittat förkortningen för HR som står för Human Resurs, ja någon human Resurs är inte Landstinget i Västernorrland det kan man ju enkelt konstatera.

Andreas Menzel I dag klubbas nästa nedläggning

Konsekvenser av Landstingets nedrustning i vården

Konsekvenser av Lanstingets nedrustning i vården
Karta över Västernorrland
Har just kollat lite avstånd på de orter som med Landstingets nedrustning kommer att sakna kvalificerad vård
Ramsele Sundsvall ca 160 km beräknad körtid ca 2 timmar
Övik-Sundsvall ca 155 km beräknad körtid ca 2 timmar
Sollefteå Sundsvall ca 118 km beräknad körtid ca 1 timme och 40 minuter,
Härnösand – Sundsvall är från Nordligaste post till Sundsvall ca 150 km kör tid ca 1 timme 30 minuter

Digital vård dyr för Landstingen

Digital vård dyr för Landstinget, samtidigt som den försämrar vården för patienterna.

Det fanns en gång en slogan inom Landstinget där det hette patienten i centrum, men med den axelererande digitaliseringen och centraliseringen har alltså kostnaderna för vården ökat för vissa än och frågan är hur situationen ser ut i Västernorrland , och hur detta drabbar oss patienter o, skattebetalare och medborgare, som inte vill söta våra vårdkontakter digitalt utan vid sjukdom, olycka eller skada vill vi fortfarande ha en fungerande vård medkontakt med fysiska läkare, vi som patienter och medborgare, skattebetalare är ju fortfarande människor av kött och blod, alla med särskilda behov, som knappast kan tillgodoses av vare sig robotar eller datorer, oavsett var i Sverige vi bor. Fast det är klart får Västernorrlands Läns andsting som de vill så är Västernnorrland snart avfolkat tack vare nedrustningen i vården.

Digitalisering i all ära, men den får inte ersätta de personliga kontakterna och samtalen.

Andreas Menzel

Digital vård

Dags att Landstinget anammar 10100 Norrtäljemodellen

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
S-Politik politik i ett nötskal. Stordrift Centralisering, onödiga böteskostnader för överbeläggningar. S Lyssnar inte på medborgarna, de gör istället som de vill, och inser inte hur fel det blir. Numera har vi t.ex. ingen fungerande medicinsk rehabilitering för Neurologiskt handikappade Sjuka, denna slogs i spillror när Lövgren och Back med flera sade ja till nedläggning av Medicinsk Rehab i Härnösand, att vårdkaoset skulle bli ännu värre när man Lade ner akuten i Sollefteå förnekar dessa nattmössor, Att skaka fram konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser och spegla konsekvenserna av nedrustningen är Lövgren, Back med flera inte kapabla eller kompetenta till Hur mycket man spar eller förlorar snarare det senare förlorar på nedrustningen och centraliseringen är de heller inte vare sig kompetenta eller kapabla till , hade detta varit fallet, så skulle vi medborgare enligt lag ha haft full insyn i dessa dokument enligt offentlighetsprincipen, men eftersom dessa handlingar inte upprättats så finns ju inget att presentera för oss medborgare, skattebetalare och patienter. SÅ det som måste hända nu är att Landstinget löses upp som organisation och att Staten övertar vårdansvaret, Landstingets tid och förtroende är förbrukat. Får denna koloss på lerfötter fortsätta att härja på samma sätt som hittills finns stor risk att Västernorrland inom snar framtid kommer att utgöras av ett avfolkat dött skogslän, inte minst vad gäller inlandet. Så nu gäller det att alla som värnar om vården i Västernorrland och Sverige kommer i håg Landstingets fadäser och svek till valet i september 2018, och vi må hoppas att sjukvårdspartiet som återuppstått förmår att visa klorna, och därmed visar vad vi Västernorrlänningar värdesätter mest, nämligen en fungerande vård utan kaos på akut och korridorvård . En vård värd namnet och på lika villkor, vilket inte är fallet i Västernorrland i dag. Landstinget skall vara till för medborgarna, det är inte vi medborgarea som är till för Landstinget. Patienten i centrum exesterar inte i nuvarande Landstingslednings begrepp.

Landstingsrådet Erik Lövgren menar att vi har en Regering som förstår problemen i Västernorrland.

Landstingsrådet Erik Lövgren menar att Sveriges Regering förstår Landstingets i Västernorrlands ekonomiska problem.
Att vi har en Landstingsledning som begriper noll om ekonomi och ansvar har vi ju fått bevis på många gånger, då man lägger ner verksamhet som fungerar och bidrar därmed till att förbättra Landstingets ekonomi, tänker då givetvis på Sollefteå Akutsjukhus och Rehab medicin i Härnösand, men varför tycks det vara så svårt för Lövgren och kompani att förstå att skall Västernorrland utvecklas måste vi satsa rätt, alltså skära från toppen och sats på väsentlig verksamhet i botten, alltså en fungerande vård i Västernorrland.
Varför satsa på regin Västernorrland med en oduglig och oförstående Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back med flera i spetsen som säger sig ta ansvar, var i detta ansvar ligger i en totalhavererad vård och svikna löften ställer sig nog de flesta medborgara med förstånd mycket frågande till. Nu skall den så kallade Regionstyrelsen hålla ett 2 dagars sammanträde och vad kostar detta och till vilken nytta oh vem betalar ? Jo svaren är enkla det kostar en massa skattemedel till ingen nytta som vi medborgare och skattebetalare får lov att betala vare sig vi vill eller inte. Dags att se till att lägga ner denna lekstuga och använda våra skattemedel rätt nämligen till att utveckla vården i Västernorrland behålla minst 3 akutsjukhus och återupprätta en fungerande medicinsk rehabilitering för ung människor alltså de som är framtiden i Västernorrland. Det Landstinget gjort och gör genom att centralisera vården handlar om diskriminering av edborgarna, alltså glöm begreppet vård på lika villkor i Västernorrland, det begreppet existerar inte.

Stadsminister Stefan Löfven skyller vårdkaoset på de borgerliga partierna

Stadsminister Stefan Löfven skyller vårdkaoset på de borgerliga partierna. Trots att det är de rödgröna som sitter vid makten och har så des värre gjort sedan 2 mandatperioder, alltså kan Stefan Löfven lika lite som Landstingsledningen i Västernorrland skylla vårdkaoset på de borgerliga partierna. Det tycks vara eftersträvansvärt att inta maktpositionen i Regering Riksdag Landsting och Kommuner. , men när man väl har intagit styrande position som i detta fall för ett helt Land så är det ett märkligt, men ständigt återkommande scenario att de som sitter vid makten inte vill ta ansvaret för konsekvenserna av fattade beslut som i detta fall konsekvenserna av en total havererad vården i Västernorland, Stefan Löfven i likhet med Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen är vare sig kompetenta eller kapabla att ta ansvar för vad som Hamder i vården i Västernorrland och Sverige när de sviker löften om utveckling av vården och i stället nedrustar vården som aldrig förr, vilket vi som medborgare och skattebetalare får betala såväl ekonomisk som med vårt liv och vår hälsa för.
Dags att styrande politiker och tjänstemän görs medvetna om sitt ansvar som de får från oss medborgare när de intar åkpositioner oavsett om det gäller Riksdag och Regering eller Kommuner och Landsting , och oavsett parti.

Landstinget hånar medborgarna

Landstinget har alltid och kommer alltid att håna medborgarna. De har inte fattat att det är Lanstinget som är till för medborgarna och inte tvärt om, de har inte heller fattat att för att komma i åtnjutande av förtroende måste man sköta sig och göra det medborgarna efterfrågar och värdesätter mest, alltså en fungerande sjukvård i Västernorrland och Ådalen. Eva Back och Erik Lövgren med flera begriper inte att ju mer man nedrustar des sämre bir Landstingets ekonomi eftersom folk väljer att flytta från Västernorrland och då förlorar Landstinget skatteintäkter.
Hoppas bara att Länets medborgare kommer i håg den rödgröna rörans svek om utvecklad vård i Västernorrland till valet i september 2018, då om inte förr skall Back Lövgren och deras lakejer i Landstinget bort. Landstinget en gång för alla livideras och det som eventuellt blir över skall tillfalla medborgarna i Västernorrland, sedan får vi skapa en fungerande vård själva, Landstinget duger inte till detta.

Vem tackar vårdpersonalen för deras engagemang och slit?

Vem tackar er vårdpersonal,? Jo vi som medborgare och patienter.
Landstinget med Erik Lövgren Eva Back med fler i spetsen påstår sig ha läget under kontroll, det kan man med lätt het mycket starkt ifrågasätta när man läser denna och många andra artiklar tidigare. Landstinget har inte vårdkaoset i Västernorrland under kontroll.Det är dags att få bort Erik Lövgren Eva back med fler är förbi,. De som tar ansvar är en beundransvärd vårdpersonal, men absolut inte Landstingsledningen i Västernorrland som borde få avsked och sparken på grått papper.

Överbeläggningarna vid Sundsvalls Sjukhus