Inget har förändrats

Hej Erik !
Synd att du far med osanning, inte minst i svaret till Hervor Sjödin.
Sollefteå Akutsjukhus, r ju som du vet inget akutsjukhus lägre, detta har vi ju fått bevittna i flera fall där Ambulanser avvisats och tvingats köra till bland annat Landstingets Mecka Länssjukhuset i Sundsvall, där det ständigt råder kaos, sedan har ju hela Sjukvården raserats genom din och Eva Backs försorg. Det är en skam för Västernorrland att ha ett Landstingsledning med dig i spetsen som går ut i media och påstår att inget har förändrats. Det har ständigt skett stora förändringar till nedborgarnas och patienternas nackdel. Men nu skall du få höra sanningen.
4 Akut sjukhus var5t först 3 när ni lad ner Härnösands Akutsjukhus, alltså avlövade det på samma sätt som ni gör med Sollefteå, den medicinska rehabiliteringen har du och dina okunniga lakejer i Landstinget total raserat trots löfte om utveckling då ni stoppade in denna i geriatrin i Sundsvall alltså ingen medicinsk specialiserad rehabilitering i Västernorrland för Neurologiskt skadade personer tre akutsjukhus har blivit 2,Sundsvaöl och Övik och frågan är väl hur länge vi har Öviks Akutsjukhus kvar om Du och dina Lakejer får fortsätta att härja fritt, Det är dags att du och Eva Back med flera i Landstinget går ut och ber medborgarna i Västernorrland om ursäkt för att ni sviker oss och ständigt gör raka motsatsen till vad ni lovar, och allt sker ju dessutom på olaglig väg då det sakas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården i Västernorrland.
Dags att du och Eva back med flera iklädes vita rockar och arbetar i vården en dag så att ni får känn av konsekvenserna av era beslut.

Landstinget kör vården i fel riktning.

Landstinget med Erik Lövgren i spetsen kör vården i fel färdriktning
Hervor Sjödin skriver i brevet till Erik Lövgren. Hallå Erik Ni kör i helt fel färdriktning, men eftersom Erik Lövgren Eva Back med flera inte lyssnar på oss medborgare och inte heller tycks förstå vad ci menar så förstår de inte heller att Landstinget kör i fel färdriktning när de bottenkör vården i Västernorrland utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och utan att vilja vända färdriktning och börja städa Landstingstrappan från toppen. Ja Landstingsledningens framfart mot vården visar att de inte värnar om medborgarna Västernorrland och därmed är Landstingets tid förbi. Och föresten Härnösand säger sig behöva ett nytt hotell, så se till att tömma Landstingskansliet omgående så att detta kan bli Härnösands nya hotell med havsutsikt från alla rummen, och därmed kommer denna fastighet till bättre nytta än nu.
Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Landstingets sjukvård ej på lika villkor.

Detta är en skandal.. En skandal som Landstinget kallar jämlik vård alltså på lika villkor.
Erik Lövgren Eva back Vakna ur er ständiga Törnrosa sömn och inse att ni svikt medborgarna och behandlar oss medborgare mer osolidariskt än någonsin. Återställ

Landstingsrådet Erik Lövgren
Vi kommer inte att backa
ordningen i vården och förpassa hela Landstingsledningen , men främst Erik Lövgren Eva Back Landstingsdirektörer och annat som inte gör någon nytta till verkligheten, klä dem i vita rockar och se äntligen till att dessa oförstående beslutsfattare någon gång får konfronteras med sanningen i vårdkaoset, låt dem ligga på en brits på akuten utan vatten, eller mat i 10-12 timmar eller mer vilket är mer regel än undantag i vården i Västernorrland, detta kallar Eva Back Erik Lövgren för god trygg och jämlik våd Det stinker om Svensk och Västernorrländsk välfärd vad gäller vården, och nu är det dags att sparka ut dessa nattmössor i verkligheten men utan fallskärmar tack.Vårdpersonalen är beundransvärda, men frågan är väl hur länge de orkar ?

Andreas Menzel

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson gläds över minskade kostnader för hyrsköterskor

Frågan är väl om inte Nina Fällback Stensson tar ut glädjen över att avboka hyrsköterskor i höst och därmed som hon tror minska Landstingets kostnader är att ta u glädjen i förskott, för ‘n är vi intte i hösten och kaoset ¨åder ju redan nu och sedan länge eftersom många väljer att fly Landstinget i Västernorrland, vilket innebär ett ökat kaos o vården och då blir nog Landstinget i Västernorrland tvungen att ta in hyrsköterskor, för att klara patientsäkerheten, och därmed kommer nog kostnaderna åter att stig, Men förlåten dem som sitter i landande ställningar i Landstinget ty de tycks ju inerte veta vad de säger eller gör och de tycks ju allt jämt fortsätta att blunda för sanningen, nämligen ett ständig ökat vårdkaos, vilket knappast kan anses glädjande för något Landstingen, alltså inte heller för Landstinget i Västernorrland och Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson.
I Vart fall tycks Nina Fällback Svensson i likhet med övrig Landstingsledning springa med bindlar för ögonen och blunda för sanningen om et axelererande vårdkaos i Västernorr land

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson Västernorrland

Klart bevis på Landstingets idioti att nedrusta vården i Västernorrland

Landstingsdebatten haltar. Sjukvårdsdebatten inom Landstinget Västernorrland är ett typexempel på fel i den nuvarande sjukvårdsorganisationen.

Sjukvården, liksom sjukvårdens kompetens och utveckling, har accelererat under de senaste 30 åren. Men beslutsorganisationen ser likadan ut som år 1990.

Politiskt valda personer tar stora medicinska beslut utifrån en kompetensnivå som är låg (gäller oavsett parti), eller till och med mycket låg. Valda politiker som tidigare har varit exempelvis florist, hovslagare eller revisor. De har ringa eller ingen insikt i kvalificerade medicinska frågor.

De vänder sig då till medicinska experter vid länets mest kvalificerade sjukhus, det i Sundsvall. De vill ju ha optimal rådgivning.

■■ För fler insändare, klicka här.

Gott så! Men de tänker inte på att doktorerna som ger sin syn på frågeställningarna till stor del är jäviga. De värnar sitt sjukhus och sin egen specialitet.

Doktorn som står och opererar snarkpatienter, eller andra doktorer med liknande icke allvarliga medicinska åkommor (superspecialiserade doktorer), vill naturligtvis inte skära ner på sin verksamhet. De vill istället expandera.

Politiker har inte den grundläggande kunskapen att värdera och ta beslut utifrån den information de får från ofta jävig medicinisk expertis. De fattar som regel felaktiga beslut på ett felaktigt underlag.

Att stänga BB, samt en del av akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus, är idiotbeslut utan koppling till självklara patientkrav.

Läkare under drygt 36 år

Härnösands Akutsjukhus det ända som hade en ekonomi i balans

Härnösands Akutsjukhus var under sin tid som egen förvaltning det ända där ekonomin gick i hop och uppvisade ett pluss under månmga år, detta pluss skulle komma att dras med i den ekonomiska ruin som Sundsvalls Sjukhus befinner sig i och som vi medborgare och skattebetalare får vara med och betala med våra liv och vår hälsa i form av försämrad tillgänglighet, t.e.x finns sedan något år ingen medicinsk Rehabilitering för Neurologiskt handikappade poch sjuka i Västernorrland sedan Landstinget i ditt iförstånd krossade under 3015-2016 även denna gång utan vare sig konseklvennsbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och frågan är hur det går med den Neurologiska vården i Sverige saknas det totalt ca 300 Neurologer för att täcka behoven, hur många som procentuellt saknas i Västernorrland känner jag inte till, men kan tänka mig att det saknas åtskilliga, eftersom många läkare och sköterskor flyr Västernorrlands Läns Landsting, något som drabbar oss som medborgare och patienter,men som konsekvent förnekas av Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen, ja egentliggen har ingen Landstingsledning varit kapabel att förstå och göra något åt det axelererande vårdkaoset i Västernorrland och lika lite i något annat Landsting i Sverige. Den dagen Landstinget inser att Landstingstrappan måste städas från toppen för att komma till rätta med ekonomin och samtidigt kunna tillhandahålla en fungerande vård har Sveriges Kommuner och Landstinget uppfyllt sina mål och löfte, men frågan är väl om och när vi skall komma att få uppleva denan situation ? Förmodligen aldrig, ell i vart fall inte så länge vi måste dras med kolossen på lerfötter Landstinget .

Härnösands Akutsjukhus det ända sjukhuset i länet med en ekonomi i balans

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin vill rasera vården i Västernorrland

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin tar strid för Sundsvalls Sjukhus, och vill lägga ner Sollefteå Akutsjukhus, och därmed har åter en person utan förstånd och sans och vett yttrat sig i en fråga som angår ca 100 000, det Magnus Sjödin inte tycks känna till är att det redan i dag råder ett mycket allvarligt kaos vid Länssjukhuset i Sundsball med ständiga överbeläggningar, omänskliga väntetider vid Akuten och på planerade läkarbesök, han tycks inte heller känna till att det är just Sundsvalls Sjukhus som är boven i dramat till att Landstingets ekonomi ser ut som den gör plus att Landstinget har en massapolitiker och tjänstemän i toppen som inte heller begriper vad de håller på med, och att allt som förstörs i vården drabbar oss som medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal, d.v.s.. så länge vi har någon vårdpersonal kvar som villa arbeta åt Landstinget i Västernorrland. Det är ännu en gång dags att såga från toppen och att 5rädda det som är väsentligt vården i Västernorrland
Dags att skilja Västernorrland från Medelpad och lägga ner Landstinget

Tidigare Kommunalråd i Sundsvall tar strid för Sundsvalls Sjukhus

Landstingsrådet Erik Lövgrens egna ord .Vi kommer inte att backa,dags att köra över Landstinget !.

Nu är det åter bevisat att Landstinget inte är till för medborgarna.
Erik Lövgrens Ord under TV Debatten Sollefteå. Vi kommer inte att backa,Vid nästkommande val får de backa ja Packa i hop och sticka sin kos, söka arbete dvs om någon arbetsgivare är beredd att anställa människor som saknar mänskligt sunt förnuft och omdöme. Erik Lövgrens och därmed S politikär inget som värnar de svaga ,sjuka och handikappade, Landstingets politik gynnar inte Västernorrland och medborgarna, ja den gynnar ingen och därför är det dags att se till att skrivbordsnissar i form av odugliga politiker och tjänstemän i Landstinget städas bort, alltså det kända uttrycket Landstingstrappan skall städas från toppen består, för nu har vården i Västernorrland som även media speglat nått botten och frågan är vad Västernorrland skall göra för att ta sig ur bottenläget och hamna i botten ? Ja ett grepp är att omgående städa bort Erik Logren Eva Back med flera i Landstinget alltså städsla Landstingstrappan från toppen, och se till att ingen i Landstingsledningen någonsin får förtur i en vårdkö.
Den svenska och därmed även den Västernorrländska modellen för vården är en skandal och ingett att vara stolt över, jo ur en synvinkel skall vi vara stolta och det gäller vårdpersonalen som trots Landstingets nedrustning fortfarande alltid är lika trevliga och tillmötesgående

Andreas Menzel

Vi kommer inte att backa säger Landstingsrådet Erik Lövgren