Landstinget en dysfunktionell koloss på lerfötter till ingen nytta.

Det vården behöver är en haverikommission

vad begriper Landstingsledamoten i Västernorrland om vård?

Nej Back Lövgren och vad allt ni heter, ni har förbrukat erat förtroende genom att ljuga i oss medborgare och skattebetalare, vårdkrisen beror inte på ekonomisk kris utan på att vi har en inkompetent och dysfunktionell Landstingsledning med Erik Lövgren Eva back med flera i spetsen som inte begriper att för att Västernorrlands skall leva behöver vi inga inkompetenta Landstingspolitiker lika lite behöver vi Landstingstjänstemän eller konsulter som kostar en massa skattepengar till ingen nytta, det Västernorrland behöver  är en fungerande vård som styrs av en insiktsfull organisation och inte en koloss på lerfötter, där man handskas med våra skattemedel som om det vore växelkassa, vi behöver inte en Landstingsledning som ena dagen påstår att man måste spara och nästa dag beviljar avgångsvederlag och fallskärmar hit och dit och som sviker löften om utveckling av vården, utveckling som i stället lett till omfattande avvecklingar och nedrustning och kaos som följd.

Nej. nu får det vara slut med svikna löften och Landstingets misshandel av oss skattebetalare och medborgare, Landstingets tid är förbi och vården måste omgående övergå i annan mer ansvarskännande organisation. Som barn fick man alltid lära sig att det var fult att ljuga, och det man lovat skulle hållas, hur det är med den saken i Landstinget i Västernorrland är enkelt konstaterat, de ljuger och sviker oss skattebetalare, och medborgare rakt i ögonen, 3 akutsjukhus blev i ett bräde 2 löftet om utvecklad medicinsk Rehabilitering blev en total nedläggning utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalys , Vad Västernorrland och Sverige behöver är inga Landsting som styrs av inkompetenta politiker, vad Västernorrland behöver är en fungerande vård, detta för att Västernorrland skal ha en framtid och en chans till utveckling .

Det mest dysfunktionella Sverige och Västernorrland har och tyvärr måste dras med är kolossen på lerfötter Landstinget med inkompetenta beslutsfattare

 

Toppchef i Landstinget slutar om en månad

 

Regiondirektör Inger Bergström

Toppchefen slutar om en månad .
Nu är det dags att kamma Landstingets Skrivbordslådor efter hemliga avtal
Fint då har Landstinget äntligen råd att satsa på den totalhavererade vården, och se till så att Västernorrland inte utrotas eller förblöder. Utan då skall pengarna användas till att återupprätta den totalhavererade vården, och infria alla svikna löften, nu senast löftet om 3 AKUTSJUKHUS OCH MEDICINSK REHABILITERING , Nu är det dags att Landstinget på¨allvar skär från toppen, för nu har man nått botten, och kan inte fortsätta att gräva underifrån alltså skära i den viktigaste uppgiften och verksamheten Vården.

Andreas Menzel

Förslag på Ny plats för allsången

Allsången final efter 15 år på Murberget
Eftersom tillgängligheten för icke bilburna försämrats radikalt tack vare att Länsmuseet i ett nafs inbillar sig att trafiken på Murbergsvägen skulle vara skadlig för miljön och farlig för barnen på Murbergets dagis,ett dagis som legat där sedan säkert 40 år, så är det av vikt att Allsången förflyttas till mer oskadlig och tillika mer tillgänglig plats.

Förslag till nya platser från sommaren 2018 är

Mellanholmen som ligger centralt och är lätt att nå för alla, som andra alternativ har vi en trevlig stadspark som lämpar sig alldeles utmärkt för ett sådant evenemang som drar så mycket folk, därmed slår man 2 flugor i en smäll Länsmuseet får ha sin miljö orörd och ostörd och Allsången blir betydligt lätt tillgängligare än hittills, och jag lyckönskar aktörerna med förslagen.

Landstingets svammel och svek

Ännu en gång svamlar HSN:s ordförande Eva Back en massa smörja, då hon påstår att vården i Västernorrland och därmed även förlossningsvården i Västernorrland fungerar bra och att det inte skulle finnas någon anledning till oro,man skulle kunna tro att hon talar ut i från professionen, alltså i egenskap av läkare, men tack gode gud att hon inte är läkare eller tillhör någon annan kategori i vårdkedjan, för då skulle nog mycket gå snett,anledningen till oro och irritation över Landstingets ständiga svek och lögner vad gäller nedrustningen i vården i Västernorrland ökar med all rätt, Västernorrland lovades så sent som i början av året 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, 3 Akutsjukhus har blivit 2 Sundsvall och Övik där trycket ökat omänskligt, vilket drabbar oss som medborgare och patienter, den medicinska Rehabiliteringen skulle utvecklas,men lika snabbt som Landstinget avgav löfte om utveckling l, lika snabbt slog Landstinget i Västernorrland spiken i kistan för den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand, vilket inneburit att en stor grupp människor med Neurologiska funktionshinder ställts utan professionell möjlighet till rehabilitering, en rehabilitering som hade kunnat leda till vinst för så väl den enskilde patienten som Landstinget, och att nedläggningen av så väl Sollefteå BB och Akutsjukhus och den Medicinska Rehabiliteringsverksamheten i Härnösand ej är ekonomiskt betingade bevisar ju de slöseri med våra skattemedel på konsulter och fallskärmar och andra skumraskavtal. Nej landstinget i Västernorrland saknar så väl kompetens som kunskap och mänskligt förstånd att handha så viktiga frågor som vården utgör i ett samlat samhällsansvar ett ansvar som Landstinget aldrig tagit och heller aldrig kommer att ta, så nu är det dags för Staten att ta detta livsviktiga ansvar inte minst vad gäller vården i Västernorrland, och jag i likhet med många andra som kämpar för vården i Västernorrland uppmanar alla Västerlänningar att inte glömma bort Landstingets ständiga fadäser, som kostar oss skattebetalare miljontals kronor och i värsta fall livet.

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Dags att polisanmäla Landstingsledningen i Västernorrland för osant intygande

Det är nog dags att Polisanmäla hela Landstingsledningen för osant intygande mot oss medborgare och skattebetalare, detta eftersom det slösas miljoner på olika avgångsvederlag samtidigt som man nedrustar vården med hänvisning till att Landstinget måste spara, något som inte en ända skäl tror på.

Landstingsrådet Erik Lövgren

Thelin Avtalet inte det ända avtal som dränerar Landstingsekonomin och äventyrar vården i Västernorrland

Thelin- avtalet är väl inte det ända avtalet som dränerat och dränerar Landstingets ekonomi. Avtalen med Sig-Björn Olovsson, Margareta Röden Berglund, Anders L Johansson Ja Listan över personer som är återbetalningsskyldiga till Landstinget i Västernorrland och därmed oss skattebetalare skulle nog kunna göras hur lång som helst, men så går det när vi har politiker i toppen som inte förstår och ser misstagen och tjänstemän och direktörer som håller varandra om ryggen, men att påstå att nedrustningen i vården skulle vara ekonomiskt betingade, är ren lögn och förbannelse Erik Lövgren Det ända ansvar du har mot oss medborgare och skattebetalare är att omgående avgå och tag med dig HNS:s Ordförande Eva Back och hela övriga högen ni har svikit era löften och ljugit i oss medborgare och skattebetalare så till den milda grad så något nytt förtroende är inte att tänka på. Utan gå till Arbetsförmedlingen och ställ er som arbetssökande, frågan är bara vilken arbetsgivare som anställer folk som sviker och ljuger i chefen?. För ljugit och svikit oss medborgare och skattebetalare är vad ni har gjort och allt jämt gör, så nu måste ni bort från era uppdrag, som ni misskött allt för länge.

 

Vi kräver stopp för Skandalaffärer med våra skattemedel Vi kräver vård värd namnet Alla skumraskavtal skall återbetalas och tillföras vårdkassan.

 

Andreas Menzel

Landstinget åsidosätter Medborgarna i allt högre grad

Skulle vara intressant att höra vem av våra Landstingspolitiker som har råg i ryggen och säga att Landstinget måste returnera i frågan om den totalhavererade vården i Västernorrland och Sossarnas Svek om 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, det är även bråttom att vi som medborgare får en ekonomisk redovisning av vad nerläggningen av Sollefteå BB och Akutsjukhus och Rehabmedicin i Härnösand har givit i ren vinst.
Att frågan om Rehabmedicin och Sollefteå Akutsjukhus och BB inte handlar om ekonomi är ju helt klar, Landstinget har pengar i överflöd,detta har de bevisat genom alla skumrask inte minst i Thulin Affären Röden Berglund Sig-Björn Olofsson Anders L Johansson där antalet kockar tycks vara oändligt många, varför alla dessa affärer blivit en illa luktande soppa, som vi som medborgare, skattebetalare och patienter får vara med och betala i form av allt sämre tillgänglighet på vård i Västernorrland, det är alltså bråttom att städa Landstingstrappan från toppen.

Och några som allvarligt missbrukat sitt förtroende är Erik Lövgren och Eva Back som skall företräda folket, så har inte skett utan vården i Västernorrland är allvarligt raserad, vilket vi som medborgare och skattebetalare får betala flerfaldigt för, dels i form i av allt högre Landstingsskatt, men även i form av sämre tillgänglighet på vård, man måste fråga sig var Landstingets slogan Patienten i Centrum tagit vägen ? Patienterna har väl aldrig varit mer åsidosatta än nu, Varför ? Knappast för att Landstinget saknar pengar, däremot för att vi har en Spaningsledning som inte ser farorna med sina beslut, faror som går ut över människors liv och hälsa, och som bidrar till onödig oro hos patienter, inte minst hos mammor som inte vet var de skall föda, kallar Landstinget detta för god jämlik och trygg vård, och betraktar Landstinget korridorvård för trygg vård,? Ja då har vi en Landstingsledningen som omgående skall avsättas.

Saken blir på intet villkor bättre av att inga konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser någonsin upprättat, till sist har vi ett rättssystem som gör det omöjligt för oss som medborgare skattebetalare och patienter att överklaga politiska beslut fattade utan verklighetsförankring, alltså dags för en omfattande förändring som gör det lättare för medborgare att veklaga och få saker rättsligt prövat, och där lagen måste göras om så att vi som medborgare, skattebetalare och patienter inte ständigt åsidosätts

Landstinget i Västernorrland åsidosätter medborgarna i allt högre grad