Tillfart Länsmuseet Murberget

 

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd

Svar till Positiv Härnösandsbo.

Din positivitet Upphör vid ordet positiv och ryter till gör du i totalt fel läge och på totalt fel sätt.Dit s.k. rytande gagnar ingen, utan bevisar att du är en oförståndig oförstående bilförare som inte satt sig in i problemet och som inte tycks ha förstått att det finns människor med olika funktionshinder som har samma rätt men långt i från samma möjligheter att röra sig som du, ta nu och sätt dig ner en timme eller så och fundera över följderna av din insändare , och författa samtidigt omgående en ursäkt till alla som du i och med ditt uttalande väljer att stänga ute från offentliga platser vilket Länsmuseet Murberget är. Hamnleden säger du är den tillfart som gäller till Murberget, ja visst om man är bilburen frisk och stark, är man där,emot beroende av hjälpmedel så som rullator,rullstol,permobil elrullstol, så ter sig livet på ett helt annat sätt, ditt sätt att se på uppkommet problem tyder på oförstånd ja, ja kanske till och med på egoismen . Det finns en lag som säger att allt offentligt som byggnader vägar med mera som har med offentlighet att göra skall vara tillgängliga för alla alltså även funktionshindrade, ditt sätt att resonera innebär att du medvetet eller omedvetet är beredd att utestänga människor med funktionsnedsättningar så som rörelsehindrade eller andra funktionshindrade, detta är alltså inte lagligt utan enligt dagens lag straffbart, och eftersom Länsmuseet Murberget är att betrakta som offentlig plats och Murbergsvägen är den ända säkra vägen för gångare cyklister, vilket även innefattar människor med funktionsnedsättningar så är ditt resonemang att betrakta som diskriminering och därmed enligt Sveriges Rikes lag =Handikapplagen att betrakta som straffbar handling//resonemang

.

Så här står det i lagen.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas.

Diskrimineringslagen (2008:567), öppnas i nytt fönster

Andreas Menzel

 

Länsmuseet Murberget tillfart och Spjutegården

Spjutegårdens Personal uppsagda?

Svar till Länsmuseechefen Jenny Samuelsson

Du tror att man kommer att bidra till ökad kunskap och mångfald gom att stänga väg och Spjutegården, vidare talar du om önskan att bli ett framtidens museum, tja den önskan är nog långt borta med nuvarande genomförda tager. då stäng tillfart och stängd Spjutegård knappast kommer att göra Länsmuseet Murberget mer attraktivt Visionen ett samtidsaktuellt museum som utifrån hållbarhet, tillgänglighet och mångfald arbetar medvetet och professionellt med att göra vårt gemensamma kulturarv angeläget för alla. Vi vill därmed bli den centrala mötesplatsen och besöksmålet för kulturarv i Härnösand och Västernorrland. För ett länsmuseum innebär det förstås högkvalitativa, kunskapsbaserade och allsidiga utställningar och program
Du talar vidare om Tillgänglighet och mångfald, det som nu sker är inte att betrakta som mångfald utan snarare enfald och gör knappast Länsmuseet Murerget mer tillgängligt utan snarare tvärtom Den attraktion som du tror att de nu genomförda förändringarna skall innebära torde nog utebli, du tror att ni med genomförda förändringar läs försämringar skall bli ett attraktivt Länsmuseum Önskedröm du tror att fait raid skall göra Museet attraktivare, ser man på bilder och läser om Fait raid på internet, så innebär Fait raid Våld och spökerier, undra vilken besökargrupp du vänder dig till knappast den i medelåldern och knappast barn heller då du med Fait raid snarare kommer att skrämma bort barn från Museet .
Nej Jenny Samuelsson Tänk om Tänk Rätt Gör om Gör Rätt så förblir Länsmuseet tillgängligt och man känner sig välkommen även i framtiden Du tror att ni skall tilldra er fler besökare och att ni nu kommer att erbjuda spännande uppleveler ,ja spännande upplevelser vad då Besökare Vilken grupp ?
Allsångskvällarna talar du om som en positiv upplevelse , ja det var dom fram till 2016. Men nu när ni har förändrat Länsmuseet till det sämre är det frågan hur positiva dessa upplevelser som du så vart talar om kommer att bli för den kanske till och me besvikne besökaren och en del besökare har ni i och med erat ställningstagande säkert redan förlorat.
Nej Jenny Samuelson hoppas du inser att nu har nog Länsmuset trampat ordenligt i galen tunna och frågan är om det inte ör dags för en ny och kompetent ledning för att v i skall kunna besöka Museet även i framtiden. För allsången kommer andra alternativ till plats att läggas fram.
Andreas Menzel

Sverige är fantastiskt

Sverige är fantastiskt!
Jo Sverige är ett ur många synvinklar mycket bra land att leva i. Vi har inga krig , eller i vart fall inga vapenkrig, vi får röra oss fritt tänka och tycka fritt, ja nästan d.v.s om vi tycker som mängden, har vi däremot åsikter som skiljer sig från mängden blir det snart obekvämt och besvärligt.

Sverige är fantastiskt

I Härnösands Domkyrka är toaletterna låsta trots att kyrkan är öppen

I sommar Sverige rör sig många turister, och man är ute och flanerar,ärer oc h dricker gott elelr strosar i affärer, och någon gång behöver vman uppsöka ett visst ställe med förkortningen VC, i de alldra flesta kyrkor är de öppna och tillgänglifga, men inte i Häärnösands Domkyrka. Träffade här om dagen Tyska turister som undrade var det fanns en toalett, och hänvisade dem naturligtvis till domkyrkan,men där hade de varit och toaletterna var låsta, detta är banala självklara saker och det är självklart att man kort uppsöker kyrkorna där toalltetterna oftast är öppna och lätt tillgängliga, men innte i Härnösands domkyrja inte där står en skyllt öppen vid Gudstjänst eller konsert och desutom änadst på Svenska, Nu äe rådet lås upp kyrkans toaletter, låt en stackars turist låna denna under några minuter, de är inte ute efter att stjäla eller förstöra de behöver bara få göra det vi alla behöver göra emellan åt uppsöka en toalett Härnösands Domkyrka är nog Sveriges ända kyrka där toaletterna är låsta.

Härnösands Domkyrka

Tillfart Länsmuseet Murberget stänger ute funktionshindrade

Länsmuseets tillfart via Murbergsvägen avstängd
Länsmuseet Murberget stänger ute funktionshindrade, då det inte längre går att komma upp till museiområdet annat än via Hamnleden eller som gående från parkeringen, men att ta sig upp till Museiområdet som funktionshindrad med någon form av hjälpmedel, man undrar om Länsmuseet Murberget missat den nya lagen om att alla offentliga byggnader och platser skall vara tillgängliga för alla alltså även människor som av någon anledning är beroende av hjälpmedel. Och jag som en av många drabbade uppmanar Länsmuseet Murberget att omgående ta bort dessa hinder och göra gångvägen tillgänglig för alla samt att återställa ordningen på Spjutegården,där man slängt ut personalen.

Dags att få stopp på Landstingets hyckleri

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland

I Landstingstoppen hycklas det och betalas fallskärmar och andra skumrask arvoden och tecknas det ena skumrask avtalet efter det andra, allt medan vården urholkas och folk flyttar från Västernorrland eftersom de känner sig otrygga, på grund av nedrustningen i vården, en nedrustning som i Landstingstoppen kallas strukturella förändringar i tiden, dock skall inte strukturella förändringar gynna chefer och konsulter medan de urholkar viktig verksamhet så som vården i Västernorrland och Sverige och därmed äventyrar människors liv och hälsa, som barn fick man lära sig att det var fult att ljuga, man kunde få svart tunga och svart skäl, frågan är hur det är med Landstingsledningens samvete ned tanke på de senaste skumraskavtalen som gömts i skrivbordlådor, och därmed undanhållits oss medborgare och skattebetalare i Västernorrland ?
Viss städning i Landstingstoppen har ju börjat, Inger Bergström lämnade posten som Regiondirektör, men frågan är bara hur många som borde få sparken med tanke på alla oegentligheter i Landstinget, och förtroendet för våra Landstingspolitiker med Erik Lövgren Eva back med flera i spetsen är ju vid det här laget kört i botten och det måste väl anses vara hög tid att dessa figurer och många fler lämnar sina uppdrag, då de mer än en gång ljugit i oss medborgare och skattebetalare och undanhållit sanningen.Man kan inte ena dagen säga att vi måste spara för att nästa dag kasta ut miljontals kronor på oskäliga chefs och konsultavtal, detta skadar förtroendet för hela den svenska demokratin, och det är alltså brådskande att städa Landstingstrappan från toppen, och tömma Landstingschefers skrivbordslådor i jakten på undanstoppade avtal.

Spjutegårdens arrendator uppsagd ?

Gästgiveriet Spjutgårdens arrendatorer uppsagda ?
Detta är en SKANDAL i stora mått. Dessa

Spjutegårdens Personal uppsagda?
krögare har i många år serverat utomordentligt god mat och jag skulle vilja se den krögare som kan prestera vad dessa 2 kockar pressterar.
Hoppas att Länsmuseechefen är kompetent och kapabel att axla dessa 2 duktiga kockars mantel, eller kan det vara så illa att Länsmuseechefen är en urusel kock och därför inte inser dessa kockars kompetens och kunskap, Skulle spjutegårdenb stänga hoppas jag att detta får återverkningar för hela Länsmuseet, alltså även för Länsmuseets ledning, som omedelbart skall sparkas.
Har i dag på motgonen skickat ett mail till Länsmuseechefen med frågan Vd det är frågan om få se om hon reagerar och svarar .

Andreas Menzel

Landstingets nedrustning i vården allt mer kännbar.

Tänk vad Landstinget krånglar till det. Kom till Apoteket för att hämta min livsnödvändiga medicin. Men väl på apoteket upptäckte expediten att mitt Recep förfallit, med andan i halsen förklarade jag för den mycket r´trevliga expediten att denna medicin är livsnödvändig för mig, och jag kunde verifiera allt som behövdes så allt sluttade väl, Tidigare gick man till medicinmottagningen och bad dem bara skriva ut ett nytt recept och så var saken klar, nu var jag tvungen att störta hem för att försöka få tag i rätt mottagning i Sundsvall för att få ett nytt raspet omgående, vilket lyckades, och apoteket gjorde som sagt tack vare min verifiering ett undantag som jag är mycket tacksam för, men jag tänkte så för mig själv, tänk om detta hade varit en gammal människa som inte vill ställa till med besvär, vad hade hänt då ?.

Gästgiveri Spjutegårdens personal uppsagda ?

Spjutegårdens Personal uppsagda?
Detta är en SKANDAL i stora mått.Dessa krögare har i många år serverat utomordentligt god mat och jag skulle vilja se den krögare som kan prestera vad dessa 2 kockar pressterar.
Hoppas att Länsmuseechefen är kompetent och kapabel att axla dessa 2 duktiga kockars mantel, eller kan det vara så illa att Länsmuseechefen är en urusel kock och därför inte inser dessa kockars kompetens och kunskap, Skulle spjutegårdenb stänga hoppas jag att detta får återverkningar för hela Länsmuseet, alltså även för Länsmuseets ledning, som omedelbart skall sparkas.
Har i dag på motgonen skickat ett mail till Länsmuseechefen med frågan Vd det är frågan om få se om hon reagerar och svarar .