Landstingets nedrustning i vården har inget med ekonomi att göra

Bild tagen framför den stängda medicinska Rehabiliteringen i Härnösand

Märkligt att det blivit så tyst om den havererade vården i Västernorrland, och just nu tänker jag met på sossarnas och Vänsterns svek om utveckling av den medicinska Rehabiliteringen av unga människor som är ett minne blott i Västernorrland sedan Landstinget utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser slog sönder en av många viktiga verksamheter i den Västernorrlands sjukvården, och värre lär det bli när de slår sönder Sollefteå och Örnsköldsviks Akutsjukhus som är Landstingets nästa och sista måltavlor, för sedan gäller bara bort med Landstinget, vilket skulle ha varit den ända rätta åtgärden för att rädda vården i Västernorrland.

Att Landstingets nedrustning i vården inte har med ekonomi att göra står ju helt klart när vi ser hur Landstinget handskas med våra skattemedel, där det slösas på chefer,tjänstemän och konsulter en hit en dit, Nej Landstingstrappan skall städas från toppen för att rädda vården i Västernorrland, nu får det vara slut med Landstingets svek .

Landstinget nedrustning i vården allt kännbarare för patienterna

Hur mycket dumheter får Landstinget i Västernorrland egentligen tillåta sig ?

Först lovar man 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering, kort därefter startar det som Landstinget kallar omstrukturering, men som är en direkt start av nedrustningen i vården, en nedrustning som startade redan under 90-talet med att man i smyg började avveckla Härnösands Akutsjukhus, sedan har nedrustningsprocessen bara löpt på, detta trots att Landsstinget i Västernorrland under 80-talet i ett dokument kallat sjukhus 90 utredning fastslog att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, Senare har Landstinget lovat 3 Akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, av 3 akutsjukhus blev det för något år sedan 2  då Landstinget slog spiken i kistan för Sollefteå Akutsjukhus, vilket har lett till ett allt tydligare kaos inte minst vid Länssjukhuset.

Låsta dörrar till Rehabbassängen i Härnösand gör det besvärligt för patienterna

Västernorrland hade till för några år sedan en medicinsk rehabiliteringsklinik i Härnösand, med inriktning på att rehabilitera tillbaka människor till ett drägligt liv, vilket man hade mycket stora framgångar med, och vilket i sin tur måste anses som en vinst för såväl den drabbade som Landstinget i Västernorrland som huvudman för en svårt sargad vård., Landstinget i Västernorrland har en mycket god ekonomi med tanke på alla skumraskavtal som kostat oss skattebetalare åtskilliga miljoner, som i stället skulle ha gått till att tillhandahålla en fungerande vård i Västernorrland.

I dag har alltså Västernorrland ingen rehabiliteringsmedicinsk verksamhet för Neurologiskt handikappade och sjuka, i stället har Landstinget avyttrat dessa lokaler och i dag är det flyktingboende i Medicinsk Rehabs tidigare lokaler, i Härnösand, något som ställer till med allt större problem för oss patienter, som behöver nyttja reehabbassängen, vill säga så länge denna finns kvar, för får Landstinget som man vill lägger man ner även denna verksamhet. Vad gäller flyktingboendet är problemen flerfaldiga, lokalerna stinker konstant rök, och så sent som i dag tisdag 2017-11-14 var till och med omklädningsrummen låsta, vilket ställde till med omfattande problem för oss patienter. Har Landstinget inte fattat att man åter trampat i galen tunna när man slog spiken i kistan för medicinsk rehab i Härnösand, och är det verkligen meningen att vi som nyttjar bassängen skall stå framför låsta dörrar ? Set har även framkommit att de som vistas på flyktingboendet har vistats i bassängen olovandes, och frågan är om Landstinget är medveten om, detta, och om Landstinget är medveten om konsekvenserna av att de hoppar i bassängen utan att duscha  vilket kan få mycket svåra konsekvenser för oss som nyttjar reehabbassängen för att klara av vår vardag, till sist har nedrustningen i vården i Västernorrland inget med ekonomi att göra, detta är ju klart bevisat sedan det framkommit hur Landstinget slösat miljoner ja kanske miljarder på chefer och konsulter, helt klart är att detta måste få konsekvenser i valet 2018, då Landstingstrappan skall städas från toppen.

Ny Chef till Kirurgin i Övik klar inom kort enligt Regiondirektör Hans Viklund

Regiondirektör Hans Viklund, säger att det inom kort kan vara klart med enhetschef vid kirurgin i Örnsköldsvik, men man måste ju fråga sig hur det kan vara så lätt att tillsätta chefer, när verksamheten, vården raseras allt mer i Västernorrland, något som vare sig regiondirektör Hans Viklund Region rådet Erik Lövgren eller HSN:s Ordförande Eva Back tycks känna till eller vilja kännas vid. Jag vill dock upplysa regiondirektör Hans Wiklund om att Neuroförbundet hade en konferens i Sundsvall under onsdagen ,. där HSN:s ordförande Eva Back närvarade och där kritiken mot nedrustningen i vården inte uteblev, Landstinget har genom sitt handlande sett till att rasera så väl den akuta som planerade vården och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland, att tala om att man skulle ha utvecklat den medicinska rehabiliteringen eller tillhandahålla 3 fungerande akutsjukhus, är att ljuga oss medborgare, skattebetalare och patienter i Västernorrland rakt i ögonen, lika mycket lögn ärv det att Landstinget skulle ha gjort denna nedrustning på grund av ekonomisk brist, det Landstinget lider brist på är förstånd att handla till medborgarnas bästa, alltså Landstinget har inte förmåga att spara på det som verkligen kostar och inte är till ett ända dugg nytta för oss Medborgare, Region Västernorrland vart en dyr och icke fungerande affär för oss skattebetalare och medborgare, en affär som vi får betala i form av försämrad vårdtillgänglighet, längre väntetider och säkert även högre avgifter, det Landstinget måste inse är att skall det sparas måste det skäras från toppen bland chefer, och direktörer och inte i den vårdande verksamheten något som drabbar oss som skattebetalare och patienter.

Men nu har ju Landstinget i Västernorrland genom sitt handlande gjort sitt val , och valet blev fler direktörer och chefer på bekostnad en sämre fungerande vård, men regiondirektör Hans Viklund trycks ju vara en av alla i Landstingets top hierarki som blundar för sanningen, men ser du Hans Viklund, Eva Back Erik Lövgren det gör inte vi medborgare och skattebetalare i Västernorrland, vi ser med fasa an Landstingets felsatsningar som i allt väsentligare grad drabbar oss Västerlänningar.

Dags att fp bort kolossen på lerfötter Landstinget och rädda vården i Västernorrland

Bild från Nedmonteringen av medicinsk Rehab i Härnösand

Nedmonteringen av vården i Sollefteå följer exakt samma mönster som nedmonteringen av vården i Härnösand, men nu är dags att på allvar nedmontera Landstinget, de sviker löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering i Västernorrland, och därmed har de förbrukat sitt förtroende och svikit sina löften, det är dags för Erik Lövgren Eva Back och hela Landstingsledningen inklusive Landstingsdirektören och sjukvårdsdirektören, sjukhus direktören att omgående avgå, ni har alla förbrukat erat förtroende hos oss skattebetalare, och väljare, så nu skall ni ut och söka arbete,. D.V.S om ni får något arbete, för arbetsgivare brukar inte vara intresserade av personer som ljuger , och ljuger är vad ni i Landstinget gjort och allt jämnt gör,nedrustningen i vården är olaglig då den saknar så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser. Konsekvenserna ser och förstår vi medborgare och skattebetalare, och att det inte är frågan om pengar förstår vi också, då Landstinget slösar med pengar på chefer,direktörer,fallskärmsavtal och andra skumraskavtal.
Nu skall Landstingskansliet städas från toppen för att rädda vården som ni snart sagt har kört totalt i botten, med detta menar jag inte att de som arbetar i vården gör ett dåligt arbete, tvärtom, de gör ett otroligt arbete, och det är ett under att Landstinget i Västernorrland över huvudlaget har någon vårdpersonal kvar som vill arbeta åt dem, för det är ju slaveri Landstinget kör med och patienterna, skattebetalarna struntar ju Landstingsledningen fullständigt i. Men som sagt nu skall det städas från toppen och det mesta skall vara urstädat 2017-12-31, för nu har ni förstört nog.

Hyrläkare och hyrsköterskor kostar Landstinget i Västernorrland 500 miljoner

Hyrläkare och hyrsköterskor kostar Landstinget i Västernorrland 500 miljoner kr i år och får bannor vid Landstingets regionfullmäktige sammanträde i dag, men när skall Landstingets regionfullmäktige med Regionrådet Erik Lövgren och HSN:s ordförande Eva Back få de bannor som de med all rätt skall ha för all nedrustning oi vården och de svek mot medborgarna som denna nedrustning medfört. Dessutom är ju all nedrustning i vården i Västernorrland fattade på felaktiga och olagliga grunder då det allt jämt saknas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser,vidare talas det aldrig om att skära i Landstingstoppen, där söks det direktörer ,och chefer som kostar miljoner varje år, vidare har Landstinget för länge sedan kommit till den punkt där man för länge sedan svikit sina löften, löftena var 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk rehabilitering, 3 akutsjukhus har blivit 2 Sundsvall och Örnsköldsvik, och den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland har slagits i spillror genom en inkompetent Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back och en lika inkompetent Landstingsdirektör och Regimentation, som kostar oss skattebetalare, medborgare och patienter miljonbelopp varje år, det har sedan länge sagts att Landstings Trappan måste städas från toppen, något som aldrig tycks gå in i hjärnorna hos våra beslutsfattare, man frågar sig hur de städar sina egna hem? kanske kastar de skiten uppåt istället för att slänga ner den och sedan torka upp den, tråkigt nog är det ett år till valet, vilket nog måste anses utgöra ett ödes år vad gäller vården i Västernorrland och alla svikna löften, hoppas bara att alla Västerlänningar kommer i håg vårdslakten 2015-2017 till valet i september 2018, då Landstingstrappan på allvar skall städa från toppen, fast att återställa allt som raserats utan giltiga beslutsunderlag och utan hänsyn till opinionen torde bli svårt om inte omöjligt, om inga alternativa lösningar till den misslyckade Landsortstidningens beslut presenteras omgående.
Att Landstinget måste ha hyrläkare är en betungande kostnad för oss skattebetalare och medborgare, men måste se som en klar följd av nedrustningen i vården och den därmed förbundna personalflykten från vården i Västernorrland.

Hyrläkare svenska vårdens stora fiasko

Systemet med hyrläkare ett dyrt fiasko ja så lyder överskriften på detta inlägg, det är inte bara ett dyrt fiasko utan ställer även till med problem för oss medborgare och patienter, eftersom dessa stafetter/hyrläkare tjänstgör någon vecka här och någon vecka där, vilket innebär att om man som patient tvingas söka för samma problem flera gånger så tvingas man dra sjukdomsbilden lika många gånger som man byter läkare, för Västernorrlands del accelererar problemet med hyrläkare i takt med att Landstinget nedrustar i vården och allt fler läkare men även sjuksköterskor lämnar Landstinget iu Västernorrland, till följd av omänskliga arbetsvillkor, något som drabbar oss som patienter och medborgare, där till tillkommer att detta är mycket kostsamt för Landstinget/Landstingen, om Landstinget i i stället skulle tillhandahålla en fungerande vård med fast personal, skulle man trygga vården för patienterna och med stor sannolikhet kunna spara miljonbelopp varje år och därmed också, det är alltså dags att Landstinget omger sig med kunnigt folk som förstår problemen i vården, allt för att trygga vården för patienterna,och samtidigt trygga arbetsmiljön för de vårdanställda, det är alltså oerhört bråttom att stoppa nedrustningen i vården innan V Västernorrland är ett avfolkat skogslän, där ingen vill bo eftersom en av de viktigaste byggstenarna i ett fungerande samhälle håller på att rasa i hop som ett kort hus.
Jag har sagt det tidigare och säger det åter igen städa Landstingstrappan från toppen så spar Landstinget pengar och räddar vården i Västernorrland

 

Landstingets lögnkultur urholkar vården i Västernorrland

Landstingets högkultur drabbar oss som medborgare, skattebetalare och patienter

Den rödgröna Landstingsröran påstår sig stå på de svagas sida, vilket för övrigt även gäller vår regering, men sanningen talar ett helt annat språk när vi ser vad som händer med vården i Sverige, Västernorrland och Ådalen. Hade den rödgröna röran i så väl Landsting som på regeringsnivå menat vad de står och säger i denna artikel, hade det inte behövts några manifestationer eller ockupationer, och det hade inte heller behövt råda så katastrofala skillnader på tillgänglighet av fungerande vård . I Västernorrland har vi klara synliga bevis på att det lovade ordet svikits med råge och Inte har med sanningen att göra. Man lovade 3 akutsjukhus och fungerande Medicinsk rehabilitering. Sanningen blev ju som vi alla vet en helt annan , en katastrof utan like med svek som saknar motstycke, 3 akutsjukhus har blivit 2 och den medicinska rehabiliteringen för bland annat punga patienter med neurologiska symtom, skador och sjukdomar är ett minne blott sedan Sossarna och de övriga i den rödgröna röran i Landstinget ännu en gång svek sina löften genom att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och den medicinska rehabiliteringen i Härnösand, vad man  eller om man sparat något på dessa dumsnålhet och vad man gjort eller gör med dessa pengar torde vi medborgare och skattebetalare i Västernorrland aldrig få en klar bild av. Klart är dock klart att vården i Västernorrland har havererat, kostnaderna för stafetter skenar och i övrigt slösar Landstinget med pengar på konsult, chefer, direktörer, stafetter och verksamhet som inte tillhör Landstinget, och allt drabbar oss som patienter medborgare och skattebetalare. Man frågar sig vem och eller när skall få stopp och när skall denna katastrof vara till ända? kanske när stora dealar av Västernorrland avfolkats till följd av Landstingets dumsnålhet, inkompetens och nonchalans mot oss medborgare,skattebetalare, patienter och vårdpersonal, en eloge till Lars Gunnar Hultin och en ännu större eloge till ockupanterna i Sollefteå, som försöker att återställa ordningen i vården genom att dygnet runt ockupera Sollefteå Sjukhus framtidens Akutsjukhus.

Andreas Menzel

Landstinget Västernorrland

Centern tar ställning för Sollefteå Akutsjukhus, men vem tog/tar ställning för att Västernorrland har en fungerande Medicinsk rehabilitering ?

Detta kallar Landstinget utveckling

Jätte bra att Centern tar ställning för Sollefteå Sjukhus (Akutsjukhus), däremot är det mycket bekymmersamt att ingen riktigt tycks ha orkat att motargumentera den rödgröna Landstingsrörans iver att slå sönder så väl Härnösands Akutsjukhus som den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland, vilket fått till följd att unga människor med Neurologiska sjukdomar och skador i Västernorrland står utan medicinsk rehabilitering, sedan man slagit sönder den medicinska rehabiliteringen i Härnösand, och att detta inte hade eller har med ekonomi att göra har vi ju fått bevisat och klart för oss mer än en gång med tanke på hur Landstingets slösar med våra skattemedel på dyra chefsavtal, ekonomidirektörer och verksamheter som i egentlig mening inte har med Landstinget att göra,. Så nu har Landstinget en ny dyr regiondirektör som kostar skjortan för oss skattebetalare och medborgare och därmed kräver vi nog till mans att han tar i med hårdhandskarna, slår näven i bordet och städar Landstingstrappan från toppen, för att rädda vården i Västernorrland och återställa det som Landstinget lovade utveckla, men i stället avvecklade alltså Sollefteå Akutsjukhus och den medicinska Rehabiliteringen i Härnösand. Till sist står det ju sedan länge klart att den så kallade regionen Västernorrland vart ett dyrt och dåligt skämt för oss medborgare och skattebetalare.

 

Andreas Menzel

Landstingets topplöner måste sänkas enligt regiondirektör Hans Viklund

Landstinget Västernorrland Topplöner måste sänkas enligt Regiondirektör Hans Viklund

Landstingets nye regiondirektör  Hans Viklund  är den förste jag hört säga att man måste sänka topplönerna i Landstinget, alltså äntligen en som tycks ha förstånd att se att för att komma till rätta med Landstingskrisen kan man inte bara skära i verksamhet ,utan måste även vara beredd att fatta beslut som säkert ses som obekväma och o omtyckta och obekväma beslut, vilket bland annat just innebär att sänka chefslöner, detta för att klara Landstingets viktigaste uppgift vården i Västernorrland, som har kollapsat till följd av allt för vidlyftiga chefsavtal, och fallskärmar, vilket dränerar Landstingets ekonomi och därmed drabbar verksamheten, vilket i sin tur drabbar oss skattebetalare, medborgare och patienter och vårdpersonal.

Kort sagt är det dags att ta i med hårdhandskarna och skära från toppen för att rädda verksamheten i botten, något som vare sig Landstingsrådet Erik Lövgren eller HSN;s ordförande Eva Back aldrig någonsin tycks ha förstått eller i vart fall aldrig vidrört, att skära från toppen tycks i deras ögon vara obekvämt, men är ett måste när väsentlig verksamhet alltså vården i Västernorrland har havererat.

Man kan ju hoppas att vi alltså har en Regionledning som även ser till att bromsa löneutvecklingen för regiondirektören, vilket av förklarliga skäl kan bli en något komplicerad uppgift

Lokal chef för kirurgi i Övik dröjer

Lokal chef för kirurgin i Örnsköldsvik  dröjer, och man kan fråga sig om detta är ett medvetet beslut för att även lägga ner den akuta verksamheten vid Örnsköldsvik, läkarföreningen i Ångermanland med ordförande Lars Rocksen i spetsen anser sig med all rätt motarbetade av sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson, något som Nina Fällback Svensson  bestämt tillbakavisar, dock måste det väl vara professionen, d.v.s Läkarföreningen med Lars Rocksen  spetsen som vet vad som är bäst för Ångermanland , vilket vare sig Landstinget i Västernorrland och därmed inte heller sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson är kapabla att bedöma.