Regiondirektör Hans Wikluynd sätter stopp för fortsatt utredning av Thelinaffären

Varför sätter regiondirektör Hans Wiklund stopp för att fortsätta utreda Thelinaffären, är han på något sätt inblandad och vill dölja något? Nej nu skall korten på bordet och vi medborgare och skattebetalare skall ha full insyn i så väl Thelin affären, Anders L Johansson och alla andra skumrask avtal som slutits genom årens lopp och som dränerat Landstingets kassa, och underminerat och starkt urholkat vården, om inte ordentliga utredningar sker och korten omgående läggs på på bordet är Regionalism Hans Wiklund den näste att sparkas.

Andreas Menzel

Regiondirektör Hans Viklund

Region Västernorrland har enligt uppgifter fått högre statsbidrag än väntat

Om nu Regionen fått högre statsbidrag än väntat behöver man ju inte rasera vården mer än vad som redan gjorts utan använd pengarna för att återskapa en fungerande vård , lägg ner flyktingärendet Soludden FD Medicinsk Rehab i Härnösand Sanera lokalerna och återskapa en fungerande Medicinsk Rehabilitering och Sjukvård i Västernorrland och framför allt lägg ner den förbannade kolossen på lerfötter. Landstinget

Ökat statsbidrag till region Västernorrland

Gaturenhållningen i Härnösand

Vi skulle inte klaga på gaturenhållningen i Härnösand medan snön vräkte ner, men nu hart det varit mildväder i flera dagar och trottoarerna är så gått som oframkomliga om man är beroende av hjälpmedel, var i dag ute med rullatorn och det var bara ogjort att jag skulle ha slagit en rejäl vurpa på Nybrogatan på grund av knölig is och dåligt undanröjda plogkanter, och jag är inte ensam om denna kritik, och frågan är om detta är kontentan av att Härnösands Kommun tydligen antagit det lägsta anbudet på gaturenhållningen något som kan bli både ödesdigert och mycket dyrt om man har otur, och vi är många som hoppas på en snar bättring innan någon riktigt svår olycka inträffar, och frågan är vem som bär ansvaret och tar kostnaderna vid en olycka ?

Det går bra för Landstinget i Västernorrland

Positivt resultat för region Västernorrland

Region Västernorrlands preliminära bokslut visar ett överskott på 115 miljoner kronor för 2017.

Överskottet är 37 miljoner lägre än det budgeterade överskottet på 152. Men regionråd Erik Lövgren (S) är nöjd.

– För andra året i rad gör vi ett plusresultat, det visar att vi är på rätt väg. Vi kan nu se ett bokslut som är mer positivt än vad de tidigare prognoserna visade. Från och med september har vi förbättrat resultatet för varje månad, säger han.

Minus 250 miljoner

Två områden överskred budget med tillsammans nästan 250 miljoner. Det var specialistvården (minus 192 miljoner) och hälsocentralerna (minus 52 miljoner). Deras röda siffror vägs dock upp av att regionen fick högre statsbidrag än väntat och att regionen inte använt de pengar som avsatts för oförutsedda händelser.

Till de goda tecknen hör också att kostnaderna för stafetter mattats av, enligt regionens pressmeddelande.

Min kommentar på artikel ovan.

Regionrådet Erik Lövgren

Detta är ett spel för galleriorna en lögn och ett slag rakt i ansiktet på oss skattebetalare och medborgare i Västernorrland, som är de som får betala notan med sämre tillgänglighet och längre köer inom vården, allt medan Landstinget förlorat miljoner på Stafetter, Konsulter,direktörer och chefer som försvunnit med miljontals kronor eller gömt dem i skrivbordslådor, så nu får det vara slut med Landstingets nedrustning i vården och lögner om att det behöver sparas .

 

Region Västernorrland en dyr affär till ingen nytta Regionens hus ett löjens skimmer och skam för Västernorrland

”Region Västernorrland” Namnbytet kostar oss skattebetalare 6 miljoner kronor och är inte till någon som helst nytta.den nya skylten regionens hus är endast ett sätt att späda på ilskan och föraktet över Landstinget, som nu tror sig ha fått ännu mer makt, en makt som lett till ökat maktmissbruk, att det sedan har kostat oss skattbetalare miljontals kronor i skumraskavtal till olika chefer förringar inte föraktet för region Västernorrland, vilket även den överbetalde regiondirektören Hans Viklund borde vara medveten om .
Att inte inse att nedrustningen i vården inte leder till Västernorrlands utveckling utan snarare tvärtom leder till avveckling är något som vare sig Landstingspolitiker lika lite Landstingstjänstemän tycks ha förstått, men nu är det dags att städa Landstingstrappan från toppen och så snabbt så möjligt avveckla så väl region Västernorrland som Landstinget i Västernorrland, för vi skattebetalare , medborgare i Västernorrland har fått nog av maktmissbruk, skumraskavtal och Landstingschefer som inte duger något till utan bara kostar en massa pengar.

Namnbyte en dyr affär till ingen nytta

Region Västernorrland

 

Regionrådet Erik Lövgren

Landstingsrådet =Regionrådet Erik Lövgren så kallat regionråd i Västernorrland lyser beter sig som en liten skolpojke när han tros trycka på knappen för den nya skylten Region Västernorrland, men ett är nog rätt säkert att vi skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland, lyser nog varken över Landstinget i Västernorrland,den nya skylten Region Västernorrland på Landstingsfasaden eller över Landstingsledningen som havererat den Västernorrländska Vården, alltså en regionbildning till inget nytta för oss medborgare,skattebetalare, patienter och vårdanställda.

Kameraövervakning på skola har gjort det lugnare

Vad bra att en kameraövervakning kan bidra till att det blir lugnare och säkrare för eleverna,., vad som i det hela förbryllar något är att det för några år sedan satt en kamera uppsatt på torget i Härnösand, detta för att göra det lugnare och tryggare att röra sig i centrum kvällstid,, denna kamera fick dock plockas bort med hänvisning till att kameraövervakning ansågs som intrång i den personliga integriteten, och nu kommer frågan vad är det för skillnad att sätta upp en kamera på en skola eller att ha den på ett torg där det rör sig en hel del människor,skall inte säkerhet och ordning gå före brottslighet och våld var än vi befinner oss ?
Jag kan aldrig tänka mig att en kamera stör en människa med rent samvete och rent mjöl påsen, det måste ju anses positivt för alla att man försöker upprätthålla ordning och säkerhet för alla .

Kameraövervakning på allmän plats

Hej då Landstinget Västernorrland byter skyllt och namn

Hej då Landstinget. Ja tänk om det hade varit så väl.Men det hej då som avses är endast hejdå till Landstings Skylten som nu byts till en fruktansvärt dyr skyllt med namnet Region Västernorrland, som knappast kommer att bli till någon nytta för oss medborgare,patienter eller /och patienter, Landstinget Västernorrland har alltså med namnbytet inte ändrat inriktning, utan lagstiftningsprocessen i vården kommer så länge vi har denna koloss på lerfötter kvar att bara accelerera,att detta drabbar oss skattebetalare och medborgare är något som de som sitter och styr och ställer med Regimentation Viklund i spetsen över huvudlaget inte bryr sig om lika lite bryr sig någon i den politiska ledningen om detta vansinne. vårdpersonalen är beundransvärda så länge vi har någon vård och vårdpersonal kvar att tala om
LÄGG NER LIKVIDERA LANDSTINGET OMGÅENDE DE SKÖTER INTE SIN UPPGIFT
Andreas Menzel

Hej då landstinget – hej Region Västernorrland
Den 1 januari 2017 inträffade en historisk förändring i vårt län. Det regionala utvecklingsansvaret flyttades då från länsstyrelsen till landstinget och…
ALLEHANDA.SE

Landstinget Västernorrland

Konstnären och skaparen av Manna Minne i Nordingrå Häggvik har somnat in.

Denna Vecka nåddes vi av att skaparen av Manna Minne i Häggvik Nordingrå Anders Åberg avlidit. M

Konstnären och skaparen av Mannaminne i Nordingrå Anders Åberg

en Manna Minne och des skapare Anders Åberg med Fru Barbro har genom Manna Minnes tillkomst till fört Norrland och Sverige en oerhörd kulturskatt,en kulturskatt som absolut måste bevaras, och utvecklas Anders och Barbro Åbergs anda, må vi hoppas att så sker.

Tack Anders och Vila i frid

En av många beundrare av ditt verk Manna Minne