Landstinget och den svenska modellen inget att vara stolt över

Den Svenska modellen innebär nedrustning i vården vilkety är en internationell och nationell skam för Sverige. på 60-talet var Sverige vida känd för en mycket bra vård, inmte minst för personer med Neurologiska sjukdomar och handikapp. I dag nedrustar Landstinget vården i Västernorrland vilket innebär att den Medicinska Rehabiliteringen har havererat,och en stor grupp människor står utan profesionell vård, vilket kommer att kosta Landstinget miljoner ja kanske rent av MIljarder i sjukvårdskostnader, och till kostnaderna kommer att dessa nänniskor med all sannolikkhet kommer att uppta många vårrdplatser under lång tid, eftersom det saknas professionell och specialiserad vård för denna patientgrupp. Den Svenska modellen är ännu en gång en nationell och internationell skam och inget att varea stolt över.

Landstinget med Erik Lövgren i spetsen kör vården i fel färdriktning

Slappt att folkomrösta om BB i Sollefteå anser Sussanne Sjöstad S ledaren tidningen Ångermanland

Hur kan Sussanne Sjöstedt ens komma på tanken att använda sig av begreppet och ordvalet att det vore slapp att folkomrösta m BB i Sollefteå, denna folkomröstning skulle i stället ha utvidgats till att omfatta hela vården i Ådalen alltså även den totalkraschade rehabiliteringsvåren i Västernorrland, där Sossarna Vänstern och Miljöpartiet i ett klubblag alltså slog sönder såväl Sollefteå Akutsjukhus som Medicinsk Rehab i Härnösand,och för övrigt samma partier som för ett antal år sedan slog sönder Härnösands Akutsjukhus och inte bara Ådalens utan Sveriges bästa Medicinklinik.
En folkomröstning är det mest självklara i en så viktig fråga som BB i Sollefteå och Sjukvården i Västernorrland är medborgarna, dessutom är ju våra så lallade folkvalda valda av oss medborgare, skattebetalare och patienter i Västernorrland och då skall ju folket helt självklart vara med och styra i så viktiga frågor som vården i Västernorrland är för oss medborgare och skattebetalare, . Den Landstingspolitik som förs Västernorrland är osund och Landstinget styrs av lika osunda och oförstående politiker eller kanske är det tjänstemännen som styr i Landstinget, man måste ju börja fundera vem som egentligen sitter vid klubban när besluten fattas.
Det senast löftet från Erik Lövgren Eva Back med flera innebar 3 Akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, Medicinsk Rehabilitering för Neurologiska sjukdomar och åkommor är genom Landstingets försorg ett minne blott i Västernorrland sedan man slagitsönder Rehabmediicin i Härnösand, och 3 Akusjukhus vart i samma klubbslag 2 då Landstinget urholkade Sollefteå Akutsjukhus. Landstinget i Västernorland tycks alltså följa den linje man slog in på för ca 40 år sedan, man lovar ett och gör raka motsatsen, alltså lovar Landstinget utveckling så innebär det att Landstinget menar avveckling och nedrustning,,det är alltså ytterst bråttom att få bort kolossen på lerfötter Landstinget, och skulle denna koloss av misstag bestå fram till valet så gäller det att medborgarna kommer i håg alla svikna löften om utveckling i vården som givits av blandanat Erik Lövgren och Eva Back ,löften som i stället lett till total avveckling, och för att måttet skall vara rågat har hela denna avveckling skett av den rödgröna Landstings majoriteten i som säger sig värna om de sjuka handikappade och svaga, men kära Västernorrlänningr kom i håg ett Landstinget lovar ett och gör i nästa ögonblick helt om till medborgarnas nackdel, så nu måste vi se till att städa den odugliga och ojämna Landstingstrappan från toppen. I September 2018 gäller det att hela Västernorrland kommer ihåg Erik Lövgrens Eva Backs och Landstinsledningens svikna löften om utveckling av den medicinska Rehabiliteringen och 3 Akutsjukhus och sopar undan dem. Erik Lövgrens ord om vård på lika villkor är nys och kan vi därmed glömma

Inget har förändrats

Hej Erik !
Synd att du far med osanning, inte minst i svaret till Hervor Sjödin.
Sollefteå Akutsjukhus, r ju som du vet inget akutsjukhus lägre, detta har vi ju fått bevittna i flera fall där Ambulanser avvisats och tvingats köra till bland annat Landstingets Mecka Länssjukhuset i Sundsvall, där det ständigt råder kaos, sedan har ju hela Sjukvården raserats genom din och Eva Backs försorg. Det är en skam för Västernorrland att ha ett Landstingsledning med dig i spetsen som går ut i media och påstår att inget har förändrats. Det har ständigt skett stora förändringar till nedborgarnas och patienternas nackdel. Men nu skall du få höra sanningen.
4 Akut sjukhus var5t först 3 när ni lad ner Härnösands Akutsjukhus, alltså avlövade det på samma sätt som ni gör med Sollefteå, den medicinska rehabiliteringen har du och dina okunniga lakejer i Landstinget total raserat trots löfte om utveckling då ni stoppade in denna i geriatrin i Sundsvall alltså ingen medicinsk specialiserad rehabilitering i Västernorrland för Neurologiskt skadade personer tre akutsjukhus har blivit 2,Sundsvaöl och Övik och frågan är väl hur länge vi har Öviks Akutsjukhus kvar om Du och dina Lakejer får fortsätta att härja fritt, Det är dags att du och Eva Back med flera i Landstinget går ut och ber medborgarna i Västernorrland om ursäkt för att ni sviker oss och ständigt gör raka motsatsen till vad ni lovar, och allt sker ju dessutom på olaglig väg då det sakas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för all nedrustning i vården i Västernorrland.
Dags att du och Eva back med flera iklädes vita rockar och arbetar i vården en dag så att ni får känn av konsekvenserna av era beslut.

Landstingets sjukvård ej på lika villkor.

Detta är en skandal.. En skandal som Landstinget kallar jämlik vård alltså på lika villkor.
Erik Lövgren Eva back Vakna ur er ständiga Törnrosa sömn och inse att ni svikt medborgarna och behandlar oss medborgare mer osolidariskt än någonsin. Återställ

Landstingsrådet Erik Lövgren
Vi kommer inte att backa
ordningen i vården och förpassa hela Landstingsledningen , men främst Erik Lövgren Eva Back Landstingsdirektörer och annat som inte gör någon nytta till verkligheten, klä dem i vita rockar och se äntligen till att dessa oförstående beslutsfattare någon gång får konfronteras med sanningen i vårdkaoset, låt dem ligga på en brits på akuten utan vatten, eller mat i 10-12 timmar eller mer vilket är mer regel än undantag i vården i Västernorrland, detta kallar Eva Back Erik Lövgren för god trygg och jämlik våd Det stinker om Svensk och Västernorrländsk välfärd vad gäller vården, och nu är det dags att sparka ut dessa nattmössor i verkligheten men utan fallskärmar tack.Vårdpersonalen är beundransvärda, men frågan är väl hur länge de orkar ?

Andreas Menzel

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson gläds över minskade kostnader för hyrsköterskor

Frågan är väl om inte Nina Fällback Stensson tar ut glädjen över att avboka hyrsköterskor i höst och därmed som hon tror minska Landstingets kostnader är att ta u glädjen i förskott, för ‘n är vi intte i hösten och kaoset ¨åder ju redan nu och sedan länge eftersom många väljer att fly Landstinget i Västernorrland, vilket innebär ett ökat kaos o vården och då blir nog Landstinget i Västernorrland tvungen att ta in hyrsköterskor, för att klara patientsäkerheten, och därmed kommer nog kostnaderna åter att stig, Men förlåten dem som sitter i landande ställningar i Landstinget ty de tycks ju inerte veta vad de säger eller gör och de tycks ju allt jämt fortsätta att blunda för sanningen, nämligen ett ständig ökat vårdkaos, vilket knappast kan anses glädjande för något Landstingen, alltså inte heller för Landstinget i Västernorrland och Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson.
I Vart fall tycks Nina Fällback Svensson i likhet med övrig Landstingsledning springa med bindlar för ögonen och blunda för sanningen om et axelererande vårdkaos i Västernorr land

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson Västernorrland

Klart bevis på Landstingets idioti att nedrusta vården i Västernorrland

Landstingsdebatten haltar. Sjukvårdsdebatten inom Landstinget Västernorrland är ett typexempel på fel i den nuvarande sjukvårdsorganisationen.

Sjukvården, liksom sjukvårdens kompetens och utveckling, har accelererat under de senaste 30 åren. Men beslutsorganisationen ser likadan ut som år 1990.

Politiskt valda personer tar stora medicinska beslut utifrån en kompetensnivå som är låg (gäller oavsett parti), eller till och med mycket låg. Valda politiker som tidigare har varit exempelvis florist, hovslagare eller revisor. De har ringa eller ingen insikt i kvalificerade medicinska frågor.

De vänder sig då till medicinska experter vid länets mest kvalificerade sjukhus, det i Sundsvall. De vill ju ha optimal rådgivning.

■■ För fler insändare, klicka här.

Gott så! Men de tänker inte på att doktorerna som ger sin syn på frågeställningarna till stor del är jäviga. De värnar sitt sjukhus och sin egen specialitet.

Doktorn som står och opererar snarkpatienter, eller andra doktorer med liknande icke allvarliga medicinska åkommor (superspecialiserade doktorer), vill naturligtvis inte skära ner på sin verksamhet. De vill istället expandera.

Politiker har inte den grundläggande kunskapen att värdera och ta beslut utifrån den information de får från ofta jävig medicinisk expertis. De fattar som regel felaktiga beslut på ett felaktigt underlag.

Att stänga BB, samt en del av akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus, är idiotbeslut utan koppling till självklara patientkrav.

Läkare under drygt 36 år

Härnösands Akutsjukhus det ända som hade en ekonomi i balans

Härnösands Akutsjukhus var under sin tid som egen förvaltning det ända där ekonomin gick i hop och uppvisade ett pluss under månmga år, detta pluss skulle komma att dras med i den ekonomiska ruin som Sundsvalls Sjukhus befinner sig i och som vi medborgare och skattebetalare får vara med och betala med våra liv och vår hälsa i form av försämrad tillgänglighet, t.e.x finns sedan något år ingen medicinsk Rehabilitering för Neurologiskt handikappade poch sjuka i Västernorrland sedan Landstinget i ditt iförstånd krossade under 3015-2016 även denna gång utan vare sig konseklvennsbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och frågan är hur det går med den Neurologiska vården i Sverige saknas det totalt ca 300 Neurologer för att täcka behoven, hur många som procentuellt saknas i Västernorrland känner jag inte till, men kan tänka mig att det saknas åtskilliga, eftersom många läkare och sköterskor flyr Västernorrlands Läns Landsting, något som drabbar oss som medborgare och patienter,men som konsekvent förnekas av Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen, ja egentliggen har ingen Landstingsledning varit kapabel att förstå och göra något åt det axelererande vårdkaoset i Västernorrland och lika lite i något annat Landsting i Sverige. Den dagen Landstinget inser att Landstingstrappan måste städas från toppen för att komma till rätta med ekonomin och samtidigt kunna tillhandahålla en fungerande vård har Sveriges Kommuner och Landstinget uppfyllt sina mål och löfte, men frågan är väl om och när vi skall komma att få uppleva denan situation ? Förmodligen aldrig, ell i vart fall inte så länge vi måste dras med kolossen på lerfötter Landstinget .

Härnösands Akutsjukhus det ända sjukhuset i länet med en ekonomi i balans

Landstingsrådet Erik Lövgrens egna ord .Vi kommer inte att backa,dags att köra över Landstinget !.

Nu är det åter bevisat att Landstinget inte är till för medborgarna.
Erik Lövgrens Ord under TV Debatten Sollefteå. Vi kommer inte att backa,Vid nästkommande val får de backa ja Packa i hop och sticka sin kos, söka arbete dvs om någon arbetsgivare är beredd att anställa människor som saknar mänskligt sunt förnuft och omdöme. Erik Lövgrens och därmed S politikär inget som värnar de svaga ,sjuka och handikappade, Landstingets politik gynnar inte Västernorrland och medborgarna, ja den gynnar ingen och därför är det dags att se till att skrivbordsnissar i form av odugliga politiker och tjänstemän i Landstinget städas bort, alltså det kända uttrycket Landstingstrappan skall städas från toppen består, för nu har vården i Västernorrland som även media speglat nått botten och frågan är vad Västernorrland skall göra för att ta sig ur bottenläget och hamna i botten ? Ja ett grepp är att omgående städa bort Erik Logren Eva Back med flera i Landstinget alltså städsla Landstingstrappan från toppen, och se till att ingen i Landstingsledningen någonsin får förtur i en vårdkö.
Den svenska och därmed även den Västernorrländska modellen för vården är en skandal och ingett att vara stolt över, jo ur en synvinkel skall vi vara stolta och det gäller vårdpersonalen som trots Landstingets nedrustning fortfarande alltid är lika trevliga och tillmötesgående

Andreas Menzel

Vi kommer inte att backa säger Landstingsrådet Erik Lövgren