Svar till Lars-Göran Forslund angående folkomröstning i BB-Frågan i Sollefteå

Svar till Lars-Göran Forslund
Folkomröstning är ju en verklig demokratisk process där medborgarna får ge sin syn i för medborgarna viktiga frågor, och eftersom vi har en totalt inkompetent Landstingsledning med Erik Lövgren Eva Back med flera i spetsen, så måste ju rimligtvis Jonny Lundins förslag om folkomröstning anses som det mest demokratiska, Centern hukar inte, utan vill ge folket en chans att visa beslutsfattarna vad som är viktigt förr oss medborgare och skattebetalare, en fungerande vård i hela Västernorrland och Sverige och inte en massa skumraskavtal och svek som Landstinget köret med under många år inte minst vad gäller Sollefteå Akutsjukhus, Härnösands Akutsjukhus, Rehabmedicin i Härnösand och nu försöker man sakta Örnsköldsviks Akutsjukhus, återstår stordrift i Sundsvall, vilket jag hoppas och tror att du inte förespråkar, Centern ser folket som en viktig resurs i samhället och inte som en omöjlighet och hoppas att även du gör det.

Andreas Menzel

 

Landstingets löften från 2013

Landstinget Västernorrland

Så här skrev landstinget Västernorrland på sin hemsida i maj 2015…….Landstinget utvecklar former för medborgardialog
2013-05-14 16:24
Medborgarnas insyn och möjlighet till delaktighet och engagemang är en allt viktigare fråga för kommuner och landsting. Man försöker på olika sätt skapa dialog och ta tillvara medborgarnas synpunkter som underlag i utveckling och styrning av verksamheten. Nu pågår ett utvecklingsarbete i Landstinget Västernorrland för att hitta bra metoder för detta. Syftet är att få bredare underlag för beslut i olika typer av frågor.
Landstinget Västernorrland vill stimulera medborgarna till engagemang i lokala såväl som länsgemensamma frågor. Dessa synpunkter kan på ett bra sätt komplettera andra faktaunderlag så att de förtroendevalda får bredare beslutsunderlag med fler perspektiv inför beslut i olika frågor.
I Landstinget Västernorrland finns ett politiskt utskott från landstingsfullmäktige kallat Medborgarpanelen. Panelen består av nio ledamöter. Man har som särskilt uppdrag att lyssna efter medborgarnas behov av och synpunkter och tillgodogöra sig och bearbeta idéer från allmänheten.
Under våren anordnades en workshop som startskott för förtydligade arbetsformer gällande medborgardialogen. Där berättade företrädare för flera andra landsting om hur de arbetar med sin medborgardialog. Det finns många goda idéer att lära av när Västernorrland nu inleder utvecklingsarbetet för vår del.

Kommentar av undertecknad 2017-09-18
Suck så förbannat mycket lögn, hade man menat allvar med vad man sade i maj 2013, så hade vi ju sluppit allt kaos, och inga manifestationer eller demonstrationer hade heller behövts, om Landstinget hade gjort vad de lovade i maj 2013, fast sedan detta löfte har det gått drygt 4 år, vilket är en lång tid för Tidningsledningen att komma i håg och hålla vad man lovat, och allt återupprepas av vad man lovade i sjukhus 90-utredningen, där det fastslogs att Västernorrland skulle ha 4 akutsjukhus, och att raseringen i vården som sker nu inte har med ekonomi att göra är helt klart, med tanke på vad man slösar på chefer,konsulter och direktörer, och frågan är när Landstingsledningen i Västernorrland skall förstå innebörden i att Landstingstrappan måste städas från toppen och inte från botten, när det skall sparas.

Maktmissbruket i Landstinget i Västernorrland

Maktmissbruket och korruptionen 

Maktmissbruket i Landstinget En självklar följd av att Landstinget omges av inkompetenta beslutsfattare eller om det är tjänstemännen som styr i Landstinget Västernorrland numera, denna fråga har ju diskuterats i åratal,alltså vem som styr, klart är dock att politiska beslut som bygger på bristfälliga underlager och lösa antaganden, så som i fallen Sollefteå Örnsköldsviks Akutsjukhus och dödsstöten mot den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland kommer aldrig att leda till några besparingar, då kostnaderna bara vältras över till annan huvudman ,i detta fall Kommunerna som får ett allt större ansvar för den vårdande verksamheten, nog måste det väl anses vara ställt utom allt tvivel att Landstingets beslutsfattare för länge sedan abdikerat alltså avsagt sig ansvaret, så väl ekonomiskt,organisatoriskt som det direkt vårdande ansvar, och vem det drabbar ja det är ju i vanlig ordning tredje part, alltså oss medborgare,patienter och skattebetalare i Västernorrland, att stafettkostnaderna ökar är ju en självklar följd då läkarna som arbetat i Västernorrland i stor utsträckning valt att fly Västernorrlands Län, något som drabbar oss medborgare,skattebetalare och patienter, men som i härdigt förnekas av våra beslutsfattare, ja nog måste väl det som sker i vården i Västernorrland anses utgöra politiskt maktmissbruk, i vart fall är det som händer i vården i Västernorrland allt annat än folkets vilja, som visats vid otaliga manifestationer under årens lopp, men vem bryr sig ? Knappast våra beslutsfattare! de hänvisar till ständig ekonomisk kris och fortsätter lika ihärdigt att utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser nedrusta vården i Västernorrland, frågan är bara vem vi skall rösta på i valet om ganska precis ett år? För ingen har ju någonsin följt folkviljan., det har ju många gånger framhållits att det är dags att städa Landstingstrappan från toppen, för nu har vi nått botten synd bara om dem som försöker att trots allt kaos ändå göra sitt bästa för oss patienter och medborgare,., vill avslutningsvis citera ett tidigare Landstingsråd i Västernorrland Jan Sjödins ord när han i egenskap av Landstingsråd hade varit med och sagt ja till nedläggningen av Härnösands Akutsjukhus,hans ord löd på följande vis,, inte visste jag att vi hade så här bra vård i Härnösand!. Vad säger man om sådant ? Finns bara ett , man saknar inte kon fören båsen är tom, fast Landstinget saknar inte kon då heller, utan tömmer i stället allt fler bås=vårdavdelningar och förvärrar bara kaoset i vården,man frågar sig bara var Landstingets valspråk patienten i centrum har tagit vägen ? Men nu har ju Landstinget totalhavererat vården i Västernorrland och svikit alla löften om utveckling, och nått hälleberget vad gäller undergrävandet av vården i Västernorrland, så nu om aldrig tidigare måste de väl inse att Landstingstrappan måste städas från toppen,. för det går ju inte att komma längre ner i botten.

Hyreskostnader inom akutsjukvården skenar

Tacka för det att hyreskostnader för läkare och sköterskor i Västernorrland skenar,. vem vill jobba i ett Landsting, där de snarliga politikerna och tjänstemännen sliter ut vårdpersonalen, och frågan är nu också om någon vettig människa tror på att Landstingets ekonomi är i balans och går med plus 2018 ? Inte jag och knappast någon annan vettigt tänkande medborgare och skattebetalare i Västernorrland. det som var tänkt att rendera i besparingar i vården när alla akutverksamhet i Sollefteå och Härnösand och Rehabmedicin i Härnösand lades ner har genom alla åren ätits upp av stafetter,konsulter och straffavgifter för överbeläggningar. Det är dags att vi får höra att det skall städas i Landstingskansliet för att spara men samtidigt tillhandahålla en något så när fungerande vård io Västernorrland

Andreas Menzel

Mer centralisering i vården att vänta enligt sjukhusdirektör Nina Fällback-Svensson

Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson säger att mer Centralisering av vården är att vänta, och som orsak anger hon problemen med att rekrytera läkare till de mindre sjukhusen,. hon säger att de flesta vill jobba på större sjukhus, det är givetvis inte sant utan är något som hon tror i sin och Landstingets iver att rasera vården i Västernorrland, som exempel kan nämnas att när Härnösands sjukhus med en gång Sveriges bästa Medicinklinik så föredrog många läkare att göra sin AT och ST tjänstgöring just i Härnösand, där enheten var liten och man hade en bra överblick och inblick i verksamheten, i takt med Centraliseringen ökar trycket på våra Sjukhus allt mer, och allt mer av läkarnas tid för patienten går åt till administrativa göromål i stället för tid för patienterna, en del av följden av Landstingets spariver när man för ett antal år sedan plockade bort läkarsekreterarna.

Härnösands en gång så väl fungerande akutsjukhus var även känt och mycket omtyckt av operationsteam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som utförde många kranskärlsoperationer i just Härnösand, övergår vi sedan till Sollefteå Akutsjukhus, som numera inte heller har statuts av Akutsjukhus, så var de mycket kända och omtyckta för sina knä, höftleds och ögonoperationer, Problemen att rekrytera läkare till de små sjukhusen kan alltså knappast anses bero på sjukhusens storlek, utan måste i stället anses bero på Landstingets dåliga personalpolitik, där allt går ut på att centralisera och omvandla vården till löpande band principen och därmed är Landstingets valspråk patienten i centrum ett minne blott, att svikna löften om utvecklad vård i Västernorrland inte gynnar någon dera parter är självklart och vem söker sig till ett Landsting där situationen i vården är närmast kaotisk nästan jämt ?

Nej Landstinget i Västernorrland måste tänka om och tänka rätt och göra om och göra rätt, sätt patienten och vårdpersonalen i centrum det kommer alla att tjäna på, inte minst Landstinget i Västernorrland, Landstinget tjänar inget på att lova ett och göra raka motsatsen, utveckling a den medicinska rehabiliteringen och tre akutsjukhus, är det senaste löftet till oss medborgare och skattebetalare, inte heller av detta löfte blev det något, utan i stället säger Sjukhusdirektör Nina Fällback Svensson att en ökad Centralisering är att vänta. Hur vi skall kunna utveckla Västernorrland med Landstingets svek och inställning till vården i Västernorrland är det nog knappast någon som förstår, och frågan är om Landstingsledningen själva förstår det, varför talas det aldrig om att det skall skäras från Landstingstoppen när det skall sparas ?

Varför kan Landstinget aldrig presentera konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för all nedrustning? Det handlar ju trots allt om människoliv och inte döda ting, d.v.s om man får vård i tid.

Att Stafettkostnaderna ökar i Västernorrland men även vårdkaoset är en självklar följd av Landstingets centraliserings och nedrustningsiver

 

Andreas Menzel

Mer Centralisering i vården att vänta Enligt Sjukhusdirektör Nina Fällback-Svensson

Nej till Folkomröstning i BB frågan i Sollefteå åter ett bevis på diktatur i Landstinget

Åter igen ett bevis på att >Sverige inte är ett demokratiskt utan diktatoriskt land, där diktatorerna Lövgren Back och de övriga nickedockorna i Landstinget som säger sig företräda folket i stället totalt struntar i folkviljan. 16000 demonstrerade för många år sedan när Härnösands Sjukhus halshöggs, 20 tusen manifesterade mot nedläggningen av BB och alla akutverksamhet i Sollefteå, skall bli intressant att se vad som händer nu när Landstinget sätter tänderna i Övik, ? Ett är dock helt klart att Landstinget är en diktatur med diktator Lövgren och Back i spetsen ett pack som saknar så väl förstånd som förmåga att stoppa alla skandalaffärerna, som, i sin tur urholkar Landstingsekonomin, något som vi som medborgare och skattebetalare i Västernorrland får betala dyrt för i form av högre Landstingsskatt, fler skumraskavtal och försämrad vårdtillgänglighet, och frågan är när dessa djävulskaper skall ta ett slut? Men senast i september 2018 måste detta få ett slut och hela Landsortstidningen skall kastas ut utan fallskärmar eller andra förmåner och eller skumraskavtal, vad de aldrig förstått är att för att spara måste det skäras från toppen, man kan inte fortsätta att gräva från botten, för då rasar den lilla del vård som fortfarande består i hop som ett korthus och då är det definitivt tack godnatt och slut med Västernorrland.Det märkliga i det hela är att Landstingsledningen oavsett vilken politisk färg man har eller har haft aldrig haft förmågan att presentera vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser,vilket kan liknas vid företag eller församlingar i kyrkan som handlar med skattemedel där det är lag att infordra så väl offert som anbud, så länge investeringarna eller utgifterna skall bekostas av skattebetalarna.
Tyvärr har vi ju ett rättssystem som springer Landstingsärenden och att få rätt i en rättstvist mot Landstinget är så gott som omöjligt, hur fel Landstingsbeslutet än må vara så går det sällan eller aldrig att bevisa dessa fel med mänskligt sunt förnuft,då lagbok och sunt förnuft ständigt tycks stå i strid med varandra. Så vad gör vi som skattebetalare och medborgare ? Inte mycket vi kan göra Pust. Visst hade folkomröstning enligt Centerns förslag varit bra, och ett naturligt drag i en så viktig fråga,som vården är för medborgarna, men eftersom Landstinget är en diktatur och koloss på lerfötter så blir det inget av denna så nödvändiga folkomröstning, så nu är det dags att vi får bort Landstinget som myndighet i allmänhet och Landstinget i Västernorrland i synnerhet.

Andreas Menzel

Kommentar på HSN:s ordförande Eva Backs uttalande om läkarkrisen i Örnsköldsvik

Utspelet från HSN:s Ordförande Eva Back om möte som skall hjälpa läkarkrisen i Örnsköldsvik är inget annat än tomt prat och ett mycket fult utspel som vi som medborgare och skattebetalare knappast sätter många ören på, hon säger att man gjort ansträngningar för att lösa läkarkrisen i Övik, detta uttalande kan inte ses på annat sätt än som ett Falskt spel för gallerierna , då Övik med all sannolikhet är det nästa Akutsjukhus som nedmonteras i smyg . Hur kan hon tro att det skall gå att rekrytera till en enhet som ser ut att strypas på samma sätt som Härnösands Akutsjukhus, Rehabmedicin i Härnösand och nu senast BB och all kirurgi vid Sollefteå Akutsjukhus, Eva Back liksom Erik Lövgren måste ta sitt ansvar och inse att de under lång tid ljugit och fört oss med-borgare,skattebetalare och patienter i Västernorrland bakom ljuset, vi är visserligen luttrade, men att påstå att Landstinget skulle ha dålig ekonomi är lögn och förbannelse, mot bakgrund av Thulin Affären,Sigbjörn Olovsson Affären Anders L Johansson,Margareta Röden Berglund, och alla konsultaffärer. Är det undra på att Landstinget är konkursmässiga, när de ljuger i oss medborgare och skattebetalare, något som för med sig att många har valt att lämna Västernorrlands Län och många fler lär det bli om Landstinget fortsätter på inslagen väg med att å ena sidan nedrusta vården i Västernorrland å andra sidan kasta pengarna i sjön genom att betala astronomiska summor till chefer och konsulter som inte gör ett skit nytta. Nej Landstingsledningen i Västernorrland har under många år bevisat sin inkompetens genom sitt handlande så nu är det dags att städa ut sig.och gör det omgående.Kriserna i vården är försakade av att Landstingsledningarna aldrig besuttit någon kompetens eller förståelse för vad vi medborgare har rätt att kräva, nämligen en fungerande vård i hela Västernorrland, och inte en massa korruptionsskandaler.

Landstinget har ju även svikit sina löften om 3 akutsjukhus och utvecklad Medicinsk Rehabilitering, något som måste kosta dem valsegern 2018 .

Andreas Menzel

Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

 

Jan-Olov Häggström ny ordförande i Regionstyrelsen ?

Jan-Olov Häggström anser att han är en lojal lagspelare som kan ta över efter Erik Lövgren frågan hur hans lojalitet kommer att märkas och om hans lojalitet kommer att gynna medborgarna ?om han blir Landstingets nye ordförande i Regionstyrelsen, om han är lojal ser han till att snarast återställa,det Landstinget raserat i vården under såväl Erik Lövgrens som Elisabeth Strömqvists som någon annans tid i Landstinget.. Kort sagt Landstingets tid är förbi och oavsett vem som blir ny ordförande i Regionstyrelsen så kommer deras uppgift att begränsas radikalt efter valet 2018, för då hoppas vi som medborgare och skattebetalare på en ny organisation för vården i Västernorrland, en vård som inte minst de röd-gröna sett till att rasera, och att tro att Jan-Olov Häggström skulle vara den rätte att återställa det kaos som råder i Landstinget. ja det är som att tro på troll, om han inte är beredd att städa Landstingstrappan från toppen.
Landstingets svek av vården i Västernorrland gör att oavsett vem som blir ordförande för regionstyrelsen så kommer de att få det tufft då de knappast kan räkna med medborgarnas förtroende efter alla svek, misslyckanden och skandaler, som de inte lyckats reda upp eller stoppa.

Andreas Menzel

Jan-Olov Häggström S En lojal lagspelare ?

Stoppa maktmissbruket i Landstinget

Sveriges Rikes lag alltså svensk lagbok och dess innehåll tycks inte vara till för oss medborgare och skattebetalare, detta då lagarna tycks vara skrivna så att de gynnar beslutsfattarna, men knappast oss medborgare,skattebetalare, patienter och vad allt vi är i svenskt samhälle.

Ett klart bevis är besluten i Landstinget som missgynnar oss medborgare och gång på annan överklagas, dock måste man fråga sig om lagen och sunt förnuft ständigt är på kollisionskurs med varandra

Vi var några som överklagat beslutet om att lägga ner Sollefteå Akutsjukhus och Rehabmedicin, till stöd för vår/min talan angav jag det ända lagrum, man som medborgare kan försöka stödja sig på Kommunallagen denna lag tycks dock vara en lag med stora hål i nätet,vilket gör det omöjligt för oss medborgare och skattebetalare att påvisa myndigheters i detta fall Landstingets ständiga fel i att nedrusta vården i Västernorrland, och man undrar ju vem som skall få stop på alla korruptionsskandalerna i bunkern Landstinget, där pengarna försvinner i olika fickor, vilket kan liknas vid att kasta en banan åt en apa, apan nafsar bananen och mumsar snabbt i sig denna, Landstinget skyndar sig att göra av med våra skattemedel på en det ena en det andra, och hävdar därefter att man måste dra ner på vården för att spara pengar, men sanningen är ju den att det försvunnit miljoner på konsulter, fallskärmsavtal och nu på flera fall av chefsförmåner som måste anses direkt oskäliga, och därmed missgynnar oss som medborgare, och skall Västernorrland ha en chans att överleva och utvecklas måste det till kraftåtgärder omgående för att komma åt alla skandalerna, hade vi som vanliga medborgare sysslat med sådant som Landstingsledningen ständigt sysslar med och som dränerar ekonomin, något som drabbar oss som skattebetalare,patienter,och vårdanställda så hade vi suttit inburade för länge sedan, men vem bär ansvaret för skandalerna i Landstinget, och vem skall buras in där ?

Trevlig helg trots allt och hoppas vi har ett 2018 att se fram emot i Västernorrland.

Maktmissbruket i Landstinget

Ännu en gång är det bevisat hur lite vi medborgare, skattebetalare tillika patienter i Västernorrland har att säga till om, något som Landstinget i utövningen av sitt maktmissbruk säkert gnider händerna åt.

Enligt Sveriges Rikes lag har vi som medborgare, skattebetalare och i detta fall även patienter i Västernorrland eller var helst vi må bo rätt att överklaga Landstings och Kommunala beslut som vi finner olagliga, dock har myndigheterna alltid ett försprång med tillhörande kryphål, som vi som medborgare. Skattebetalare och patienter saknar kännedom om ,följden av detta blir att det fattas galna beslut som i detta fall av Landstinget i Västernorrland som fattat beslut om att totalhaverera vården och svika löften, samtidigt som ,an åsidosätter patientsäkerheten, detta gott folk tycks inte vara olagligt.

Beslutet om nedläggningen av Medicinsk Rehab i Härnösand och all akutverksamhet i Sollefteå hade i två fall överklagats, med hänvisning till Kommunallagen, dock tycks denna lag med tillhörande kryptografer vara så skriven att Landstinget alltid tycks få rätt, hur fel de än har, och i dag kom domen från Kammarrätten gällande Rehabmedicin och Akutkirurgin i Sollefteå, en dom som bifaller Landstinget, och vi som medborgare, patienter och skattebetalare kan bara konstatera att vi är som brickor i ett ful spel, istället för att tillhandahålla en värdig vård slösar Landstinget miljoner och återmiljoner på alla möjliga skumraskavtal, något som vi som medborgare, skattebetalare och patienter får betala med våra liv som insats, Landstinget tycks ju behöva pengarna till att betala chefer med en massa skumraskavtal, är detta vad vi skall tolerera? Nej givetvis inte, och Erik Lövgren Eva Back och hela vårat Landstings Pack har för alltid förbrukat sitt förtroende, så nu gäller bara att städa från toppen för att rädda vad som räddas kan i botten.

Landstinget har ju som vi alla vet svikit sina löften om 3 akutsjukhus och utvecklad medicinsk Rehabilitering, och därmed är deras förtroende förbrukat, så nu skall de bort och det snarast.

Vad är det för mening att överklaga när lagen är så skriven att det ständigt tycks finnas kryphål, som vi medborgare inte tycks känna till ?

Nu är det dags att vården övertas av annan huvudman och att vi får bort Landstinget

Andreas Menzel

Landstingsrådet Erik Lövgren