Regiondirektör Hans Wikluynd sätter stopp för fortsatt utredning av Thelinaffären

Varför sätter regiondirektör Hans Wiklund stopp för att fortsätta utreda Thelinaffären, är han på något sätt inblandad och vill dölja något? Nej nu skall korten på bordet och vi medborgare och skattebetalare skall ha full insyn i så väl Thelin affären, Anders L Johansson och alla andra skumrask avtal som slutits genom årens lopp och som dränerat Landstingets kassa, och underminerat och starkt urholkat vården, om inte ordentliga utredningar sker och korten omgående läggs på på bordet är Regionalism Hans Wiklund den näste att sparkas.

Andreas Menzel

Regiondirektör Hans Viklund

Region Västernorrland har enligt uppgifter fått högre statsbidrag än väntat

Om nu Regionen fått högre statsbidrag än väntat behöver man ju inte rasera vården mer än vad som redan gjorts utan använd pengarna för att återskapa en fungerande vård , lägg ner flyktingärendet Soludden FD Medicinsk Rehab i Härnösand Sanera lokalerna och återskapa en fungerande Medicinsk Rehabilitering och Sjukvård i Västernorrland och framför allt lägg ner den förbannade kolossen på lerfötter. Landstinget

Ökat statsbidrag till region Västernorrland

Det går bra för Landstinget i Västernorrland

Positivt resultat för region Västernorrland

Region Västernorrlands preliminära bokslut visar ett överskott på 115 miljoner kronor för 2017.

Överskottet är 37 miljoner lägre än det budgeterade överskottet på 152. Men regionråd Erik Lövgren (S) är nöjd.

– För andra året i rad gör vi ett plusresultat, det visar att vi är på rätt väg. Vi kan nu se ett bokslut som är mer positivt än vad de tidigare prognoserna visade. Från och med september har vi förbättrat resultatet för varje månad, säger han.

Minus 250 miljoner

Två områden överskred budget med tillsammans nästan 250 miljoner. Det var specialistvården (minus 192 miljoner) och hälsocentralerna (minus 52 miljoner). Deras röda siffror vägs dock upp av att regionen fick högre statsbidrag än väntat och att regionen inte använt de pengar som avsatts för oförutsedda händelser.

Till de goda tecknen hör också att kostnaderna för stafetter mattats av, enligt regionens pressmeddelande.

Min kommentar på artikel ovan.

Regionrådet Erik Lövgren

Detta är ett spel för galleriorna en lögn och ett slag rakt i ansiktet på oss skattebetalare och medborgare i Västernorrland, som är de som får betala notan med sämre tillgänglighet och längre köer inom vården, allt medan Landstinget förlorat miljoner på Stafetter, Konsulter,direktörer och chefer som försvunnit med miljontals kronor eller gömt dem i skrivbordslådor, så nu får det vara slut med Landstingets nedrustning i vården och lögner om att det behöver sparas .

 

Region Västernorrland en dyr affär till ingen nytta Regionens hus ett löjens skimmer och skam för Västernorrland

”Region Västernorrland” Namnbytet kostar oss skattebetalare 6 miljoner kronor och är inte till någon som helst nytta.den nya skylten regionens hus är endast ett sätt att späda på ilskan och föraktet över Landstinget, som nu tror sig ha fått ännu mer makt, en makt som lett till ökat maktmissbruk, att det sedan har kostat oss skattbetalare miljontals kronor i skumraskavtal till olika chefer förringar inte föraktet för region Västernorrland, vilket även den överbetalde regiondirektören Hans Viklund borde vara medveten om .
Att inte inse att nedrustningen i vården inte leder till Västernorrlands utveckling utan snarare tvärtom leder till avveckling är något som vare sig Landstingspolitiker lika lite Landstingstjänstemän tycks ha förstått, men nu är det dags att städa Landstingstrappan från toppen och så snabbt så möjligt avveckla så väl region Västernorrland som Landstinget i Västernorrland, för vi skattebetalare , medborgare i Västernorrland har fått nog av maktmissbruk, skumraskavtal och Landstingschefer som inte duger något till utan bara kostar en massa pengar.

Namnbyte en dyr affär till ingen nytta

Region Västernorrland

 

Regionrådet Erik Lövgren

Landstingsrådet =Regionrådet Erik Lövgren så kallat regionråd i Västernorrland lyser beter sig som en liten skolpojke när han tros trycka på knappen för den nya skylten Region Västernorrland, men ett är nog rätt säkert att vi skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland, lyser nog varken över Landstinget i Västernorrland,den nya skylten Region Västernorrland på Landstingsfasaden eller över Landstingsledningen som havererat den Västernorrländska Vården, alltså en regionbildning till inget nytta för oss medborgare,skattebetalare, patienter och vårdanställda.

Hej då Landstinget Västernorrland byter skyllt och namn

Hej då Landstinget. Ja tänk om det hade varit så väl.Men det hej då som avses är endast hejdå till Landstings Skylten som nu byts till en fruktansvärt dyr skyllt med namnet Region Västernorrland, som knappast kommer att bli till någon nytta för oss medborgare,patienter eller /och patienter, Landstinget Västernorrland har alltså med namnbytet inte ändrat inriktning, utan lagstiftningsprocessen i vården kommer så länge vi har denna koloss på lerfötter kvar att bara accelerera,att detta drabbar oss skattebetalare och medborgare är något som de som sitter och styr och ställer med Regimentation Viklund i spetsen över huvudlaget inte bryr sig om lika lite bryr sig någon i den politiska ledningen om detta vansinne. vårdpersonalen är beundransvärda så länge vi har någon vård och vårdpersonal kvar att tala om
LÄGG NER LIKVIDERA LANDSTINGET OMGÅENDE DE SKÖTER INTE SIN UPPGIFT
Andreas Menzel

Hej då landstinget – hej Region Västernorrland
Den 1 januari 2017 inträffade en historisk förändring i vårt län. Det regionala utvecklingsansvaret flyttades då från länsstyrelsen till landstinget och…
ALLEHANDA.SE

Landstinget Västernorrland

Landstingets tillgänglighet på fungerande vård allt sämre i Västernorrland

Landstingets slogan god och lika sjukvård blir ett allt större skämt i Västernorrland.
Försökte nu på morgonen att få kontakt med Neurologen i Sundsvall , följde anvisningarna, och när allt var inknappat säger en automatisk röst för rådgivning har vi inga telefontider att ge ,var god återkom senare eller näst kommande vardag, det ni det kallar Landstinget i Västernorrland för god och jämlik vård. Jag kallar detta ett för ett gigantiskt stort misslyckande för Landstinget i Västernorrland, jag vill dock betona att min kritik riktar sig till våra beslutsfattare,och är på inget sätt riktade mot vården i sig 

Man kan både bli ledsen och förbannad

Hela Landstingsledningen tycks ha problem med minnet.

Svar till Inte bara M verkar ha problem med minnet,.
Nej Sossarna Vänstern och Miljöpartiet måste väl vara de som drabbats av dens törsta minnesförlusten, de lovade vid valet 2014 att Västernorrland skulle ha 3 akutsjukhus, tidigare 4 inklusive Härnösand, vidare lovade den nuvarande Landstingsmajoriteten utvecklad medicinsk rehabilitering .Vad det blev av denna utveckling är ju väl och vida känt, det vart en totala avveckling så i dag finns ingen specifik Medicinsk Rehabilitering för unga med olika Neurologiska skador och funktionshinder i Västernorrland, eftersom man lade ned den medicinska rehabiliteringen i Västernorrland, man skyllde på ekonomiska problem och att man var tvungen att spara, vad man sparat, ja det har vi och kommer bi som medborgare,patienter och skattebetalare i Västernorrland aldrig att få reda på, eftersom Landstingets ledning saknar förmåga och förstånd att redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, trots att deta måste anses vara lag när det handlar om skattemedel alltså medborgarnas pengar, i stället har Västernorrlands Landsting valt att satsa på konsulter,chefer och stafetter, det sista ett måste eftersom allt fler flyr Landstinget och därmed vården i Västernorrland , något som drabbar oss som skattebetalare, medborgare och patienter i Västernorrland,. det är alltså dags att vi får bort kolossen på lerfötter Landstinget som ljuger och sviker oss medborgare gång på annan, då de hävdar att de skulle behöva spara på grund av ekonomiska problem, så kan knappast anses vara fallet i Västernorrlands Läns Landsting med tanke på hur de slösar med våra skattemedel på allt annat än vård., det är alltså dags att städa Landstingstrappan från toppen en städning som skall vara avslutad senast till valet i september 2018.

Sollefteå Akutsjukhus ett minne blott

Andreas Menzel

 

Landstingets ekonomi påstås vara i balans ????

Landstingsrådet Erik Lövgren

Så slår sig ledande politiker för bröstet och säger att ekonomin i det närmaste är i balans, hur detta kan gå till i ett havererat och sjunkande skepp, med allt fler stafetter,konsulter och chefer är obegripligt och inget nämns om den förstörda medicinska Rehabiliteringen, de skandalösa chefsavtalen och de lika skandalösa konsultavtalen stafettkostnaderna, att mot bakgrund av ovan angivna punkter som det över huvudlaget inte talas om slå sig för bröstet och tro att man lyckats är ju som att ljuga oss medborgare och skattebetalare rakt i ögonen. 3 akutsjukhus har blivit 2 den medicinska rehabiliteringen är ett minne blott i Härnösand och därmed även i Västernorrland, Landstinget har betalat mångmiljonbelopp i skandalösa chefs och konsultarvoden, och att i det läget tala om en lyckad valperiod och dessutom kalla insatserna för lyckade är som vi alla förstår långt i från sanningen,att politiker och tjänstemannaföraktet i Landstinget ökar är givetvis oerhört tråkigt och beklagligt, men des värre till största delen måste det anses vara självförvållat, då ledande politiker ena dagen havererar vården för att nästa dag vara med och fatta beslut i ekonomiska affärer som drabbar oss medborgare och skattebetalare, eller i vart fall tycks man blunda för dem , jag och säkert många med mig som betalar vår Landstingsskatt frågar sig säkert gång på annan vad det ät som gör att beslutsfattarna i Landstinget tycks vara oförmögna att kräva konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, vet de inte att sådant är lkag när det handlar om skattemedel, vidare tycks de inte känna till att sådana handlingar är offentliga handlingtar som skall hålla tillgängliga för oss skattebetalare och medborgare.

Men Erik Lövgren Eva Bach Hans-Olov Häggström med flera i Landsstinget säg inte att ni har lyckats, det är ju lögn, ni har i stället misslyckats så kapitalt så att hela Landstinget skulle bli fall för kronofogde och polisutredning för att ta reda på sanningen var alla våra skattemiljoner som skall gå till vården har försvunnit och samtidigt kräva återbetalning.