Fråga till Länsmuseets chef i Västernorrland Lillian Rathe.

I Länsmuseets magasin förvaras flera mycket värdeföremål.Bland annat ett antal votivskepp efter Härnösands siste mästerlots Gunnar Wahlin. Ångermanlandsbrudar och många mycket värdefulla föremål från våra kyrkor. Många av dessa har legat i messets gömmor sedan åratal. Dessutom finns en mängd andra föremål som bara ligger där och förfaller, varför inte öka exponeringen av Museets föremål, vilket skulle kunna göra Länsmuseet Murberget mycket attraktivt året runt.
Hur många av de som överlämnat föremål till länsmuseet tror ni vet vad som hänt eller händer med dessa? De som överlämnat föremål till länsmuseet hade nog förväntat sig ett annat öde för de föremål som överlämnats till museet Förväntar mig snarast ett godtagbart svar från länsmuseets chef Lillian Rathe

Utställningen 100 på Murberget

Länsmuseet Murberget 100 årLänsmuseet Murberget 100 år. Detta är överskriften på en jubileumsutställning som just nu visas, bestående av en massa fotografier, vilket i och för sig kanske inte är fel. Men med tanke på att Museets valv dignar av värdefulla föremål som hade förtjänat att visas för allmänheten, hade jag och säkert många med mig förväntat sig att en del av alla dessa 1000-tals föremål hade visats för allmänheten, och som boende i Härnösand undrar jag varför man inte gör mera av ett 100-års jubileum vilket säker även hade uppskattats av Länsmuseets grundade Theodor Hellman och alla som besöker museet idag och jag ser t6ecksamt fram emot ett svar på denna min fråga ställd till Museiledningen.