Gästgiveri Spjutegårdens personal uppsagda ?

Spjutegårdens Personal uppsagda?
Detta är en SKANDAL i stora mått.Dessa krögare har i många år serverat utomordentligt god mat och jag skulle vilja se den krögare som kan prestera vad dessa 2 kockar pressterar.
Hoppas att Länsmuseechefen är kompetent och kapabel att axla dessa 2 duktiga kockars mantel, eller kan det vara så illa att Länsmuseechefen är en urusel kock och därför inte inser dessa kockars kompetens och kunskap, Skulle spjutegårdenb stänga hoppas jag att detta får återverkningar för hela Länsmuseet, alltså även för Länsmuseets ledning, som omedelbart skall sparkas.
Har i dag på motgonen skickat ett mail till Länsmuseechefen med frågan Vd det är frågan om få se om hon reagerar och svarar .

Landstinget kör vården i fel riktning.

Landstinget med Erik Lövgren i spetsen kör vården i fel färdriktning
Hervor Sjödin skriver i brevet till Erik Lövgren. Hallå Erik Ni kör i helt fel färdriktning, men eftersom Erik Lövgren Eva Back med flera inte lyssnar på oss medborgare och inte heller tycks förstå vad ci menar så förstår de inte heller att Landstinget kör i fel färdriktning när de bottenkör vården i Västernorrland utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och utan att vilja vända färdriktning och börja städa Landstingstrappan från toppen. Ja Landstingsledningens framfart mot vården visar att de inte värnar om medborgarna Västernorrland och därmed är Landstingets tid förbi. Och föresten Härnösand säger sig behöva ett nytt hotell, så se till att tömma Landstingskansliet omgående så att detta kan bli Härnösands nya hotell med havsutsikt från alla rummen, och därmed kommer denna fastighet till bättre nytta än nu.
Landstinget spelar Ryssk Roulette med människoliv
HSN:s Ordförande Eva Back

Det meningslösa våldet

God morgon Sverige Västernorrland och alla Facebookvänner.
Trots fredagens grymma, hänsynslösa och ofattbara terrordåd i Stockholm, måste livet fortsätta. Men vi får aldrig ge upp kampen mot sådan ana grymma och hänsynslösa handlingar som drabbar fullständigt oskyldiga..
Man frågar sig är vårat samhälle för öppet ?
Är det kanske dags att återinföra de engång så avskydda men för vår säkerhet alldeles nödvändiga gränskontrollerna ?
Var rädda om varandra och jag önskar trots det meningslösa våldet en god vecka

Soludden i Härnösand Nytt Flyktingboende

Flyktinboendet Soludden
Flyktingboende i Härnösand skitigt ,solkigt och rökigt.
Det är redan nedbott och solkigt kort efter nedläggningen av Medicinsk Rehab ett beslut som är ett svek från Landstingets sida om utveckling av den medicinska Rehabititeringen i Härnösand och lokalerna stinker numera rök trots att det råd röförbud och trots att det fortfarande pågår viss minimal vårdverksamhet i form av Rehabbassängen som i sista stund övertogs av Primärvården annars hade Landstinget nog dragit proppen ur Bassängen.
ej Återställ Rehabmediicin och lägg ner flyktigboendet,.
Jag är inte e,ot flyktingar, men dessa 2 verksamheter går av förklarliga skäl inte att förena.

Erik Lövgren anser det vara fel väg att gå att Landstingsledningen avgår

Erik Lövgren anser den svenska vårdmodellen bra, och anser även att det inte skulle vara rätt lösning at Landstingsledningen avsade sig ansvaret för vården.
Sanningen är ju den att den Svenska modellen inte kan representera den Västernorrländska modellen som går ut på att nedrusta vården totalt och låta människor dö i stället.
Att låta Staten överta ansvaret för våren anser Lövgren inte vara rätt väg att gå. Om Staten övertar vården kan ju kaoset knappast bli

Erik Lövgren Landstingsråd Västernorrland
värre , eftersom ansvaret då övertas av medborgarna de flesta med förstånd och insikt vilket Landstinget i Västernorrland saknar, och nu är det dags att medborgarna tar i med hårdhandskarna och kräver stopp för all fortsatt nedrustning i vården i Västernorrland och kräver Erik Lövgrens Eva Backs och alla Lakejernas avgång omgående

Vad händer med handeln i Härnösand ?

Minst 3 butiker lägger ner sin verksamhet i Härnösand

Vad håller på att hända med handeln i Härnösand ? På kort tid har vi kunna läsa om minst tre butiker som väntas lägga ner sin verksamhet i Härnösand, och man frågar sig vad är det som händer och vad är orsaken ?
Vi kan väl inte komma i från att Birsta City, och för den delen Handelsområdet i Härnösand är mycket stora bidragande orsaker. Det är fruktansvärt tråkigt att konstatera att de stora handelsområdena tar död på små städer och des innerstäder, en annan bidragande orsak till Härnösands död är ju med all säkerhet Landstinget i Västernorrland som flyttar all vårdande verksamhet från såväl Härnösand som Sollefteå, och därmed är de indirekt med och tar död på de små städerna, och man frågar sig vad skall hända med Västernorrland och de små städerna ? Sundsvall är ju inte huvudstad och ingen attraktiv metropol heller för den delen.
Värna Handeln i Härnösand, vi är många som inte vare sig kan eller vill ta oss till Birsta City. Vi värnar om Handeln i Härnösand.

Team Sportia lägger ner
Euro sko lägger ner
Åhlens framtid är oviss i Härnösand

Fotoförbud i Härnösands Domkyrka ?

Fotoförbudet i Härnösands Domkyrka skapar förvirring och förstämning. Vid måndagens Luciakröning stoppades pressen från att göra ett reportage från Åtets Luciakröning, detta med anledning av att det enligt en fånig förbudskyltråder fotoförbud i Härnösands Domkyrka, något som tillbakavisas av Domprost Tor Frylmark, med orden något generellt fotoförbud råder inte, det är således dags att riva denna skylt i små bitar förpassa den skyllt i papperskorgen och skapa därmed fred och frihet i Härnösands Domkyrka, där det denna kväll satt många anhöriga till årets Lucia och hennes följe, och inget är väl så trevligt som denna högtid som gärna hålls fast av många, dessutom är det väl utomordentligt positivt att media skriver om positiva händelser i en tid då det haglar av negativiteter i vårat samhälle.

Fotoförbud i Härnösands domkyrka

Landstinget i Västernorrland vill ha regionansvar från 2017

Landstinget i Västernorrland vill bli Regionansvariga från 2017
Landstinget i Västernorrland vill bilda Region 2017
Landstinget är vare sig kapabla eller kompetenta att at ansvar för en region
Att antingen bli region med Västerbotten så fort så möjligt för att försöka få en läktare tillgänglighet till kvalificerad vården. Där vi som medborgare behandlas som patienter och inte som köttberg till följd av överbeläggningar, detta är på inga villkor någon kritik mot vården och de som där arbetar och gr fantastiska insatser, trots det kaos som råder och som Landstinget i Västernorrland är ansvarig för, ett ansvar som man vare sig är kapabel eller kompetent att sköta på ett värdigt sätt sett ur såväl patient som personalperspektiv.
Eller överföra vårdansvaret till staten eller ny sjukvårdsmyndighet
Nu väll alltså Västernorrlands Läns Landsting med sina nickedockor till tjänstemän och beslutsfattare höja champagneglasen och ropa hurra för att de fr.o.m. 2017-01-01 skall ta ett ansvar som de inte är kapabla eller kompetenta till, och som kommer att förvärra situationen ytterligare för oss medborgare i så väl egenskap av patienter som vårdpersonal.
Man kan väl vara rätt överens om att man med rådande situation och liggande förslag kan se mycket mörkt på framtiden för Västernorrlands Län om Sonidsson Back Lövgren med flera skall fortsätta styra det sjunkande skeppet ännu längre ner fördärvet, och därmed förvärra vårdkakoset ännu mer.
En ny organisation för att säkerställa en trygg och kvalitativt god vård för patienterna och en bra arbetssituation för de vårdanställda skulle redan ha varit akut nödvändig, så nu brinner det i knutarna att likvidera och få bort Landstinget så fort det bara är möjligt, de leker med våra liv och slösar med våra skattemedel på ett oansvarigt sätt som på inga villkor kan anses försvarbart.
Till saken hör att man under de ca 40 år som nedrustningsprocessen i vård4en pågått och som nu har lett till ett närmast sagt totalhaverera aldrig någonsin pressenterat vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, och som sagt var allt drabbar oss som medborgare och skattebetalare och patienter , som nu dessutom skall vara med och betala Landstingets champagnefest eftersom de tror att de skall kunna styra den nya regionen , jo möjligtvis in i fördärvet.
Man lovade ju utveckling i vården inom bland annat den medicinska rehabiliteringen, detta vart ju som vi alla vet bara tomt prat och ledde till avveckling och ett ännu större kaos , utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser så nu har vi fått nog av denna lekstuga.
Det finns nu ett allternativ till region och det är med Västerbotten så att vi i Västernorrland kan söka oss lättare mot vårat norra grannlän

Landstingets nedrustning i vården måste omgående stoppas

Landstinget i Västernorrland har genom sin nedrustning i vården skapat konstant kaos i vården, med omänskliga väntetider för patienter och en lika omänsklig arbetssituation för de vårdanställda, detta genom att lägga ner så väl Härnösands Akutsjukhus som Sollefteå Akutsjukhus. Under söndagskvällen och natten mot Måndag var väntetiden på akuten i Sundsvall ca 8-10 timmar, så att prata om att vården i Västernorrland fungerar tillfredsställande är att blunda för sanningen. Vad hjälper en ny akutmottagning i Sundsvall när de personella resurserna förblir de samma? trots att patientunderlaget ökar till följd av nedläggningen av Sollefteå Akutsjukhus.. Det är dags att Landstinget inser allvaret i situationen och ser till att öka personalbemanningen i Sundsvall allternativt omgående återsäller så väl Härnösands som Sollefteå Akutsjukhus. Sverige ansågs en gång i tiden tillhöra de världsledande länderna vad gäller tillgänglighet och kvalité i vården. Men Landstinget i Västernorrlands nedrustning i vården måste nog anses utgöra en stor risk till att Sverige och därmed även Västernorrland bidrar till sänka sitt anseende vad gäller kvalité och tillgänglighet i vården. Om Landstingen hade insett att en fortsatt nedrustning i vården kommer att sänka Sveriges och därmed även Västernorrland anseende utåt så hade man nog omgående ändrat kurs. Skall Västernorrland och Sverige ha en möjlighet till utveckling måste Landstinget omgående stoppa den pågående nedrustningen i vården i Västernorrland

Sjukvårdskaos
Sjukvårdskaos

Brev till Landshövdingen i Västernorrlands Län Gunnar Holmgren

Andreas Menzel
Nattviksgatan 5
871 45 Härnösand Härnösand 2016-10-17
0611-550 300
070-5838175
andreasmenzel2@gmail.com

Länsstyrelsen Västernorrland
Landshövding Gunnar Holmgren

Brev till Landshövding Gunnar Holmgren sänt via E-post 2016-10-17

Detta skriver undertecknad dag som ovan till Landhövding Gunnar Holmgren Sänt till Landshövdingens e-post. Tro om det blir något svar och vad det blir för svar ?

Rehabmediicin i Härnösand Sollefteå Akutsjukhus.
Bäste Landshövding Gunnar Holmgren.
Tillskriver dig i egenskap av medborgare, skattebetalare och även tidigare patient vid Medicinsk Rehab i Härnösand. med begäran om ett kort ca 30 minuters möte för att ge dig en av många medborgerliga synpunkter.
Rehabmedicin i Härnsand var en klinik som startade i sin verksamhet 1993 i för verksamheten specialanpassade lokaler i Härnösand, Med syfte att rehabilitera tillbaka unga människor, de flesta i arbetsför ålder tillbaka till arbete eller i vart fall ett drägligt liv. Vilket skedde med mycket goda framgångar. Jag Andreas Menzel är en av många som om jag inte haft Medicinsk Rehab i Härnösand hade blivit en belastning för samhället för all framtid, inte bara fysiskt utan även ekoomisakt.
En nedläggning av Medicinsk Rehab i Härnösand är lika allvarlig som nedmonteringen av Sollefteå Akutsjukhus.
Det som sker nu är en ren kapitalförstörelse samt att vård på lika villkor har åsidosats på ett mycket anmärkningsvärt och allvarligt sätt
Det man gjort i dag är att slå ihop medicinsk Rehab i Härnösand, med Geriatrisk Rehab i Sundsvall, dessa 2 rehabiliteringskliniker som nu ligger under samma tak, vänder sig dock till 2 vitt skilda kategorier av människor med vitt skilda behov och förutsättningar, och därför anser jag i egenskap av medborgare och skattebetalare i Västernorrlands Län
Det som sker nu anser jag i egenskap av medborgare, skattebetalare och utgöra diskriminering, då begreppet vård på lika villkor åsidosatts av Landstinget i Västernorrland genom att lägga ner medicinsk rehab i Härnösand. Det som till sist är mycket allvarligt i hela frågan både vad gäller medicinsk Rehab i Härnösand och Sollefteå Akutsjukhus är att beslutet saknar giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, då det handlar om våra alltså medborgarnas Liv och Hälsa tillika skattemedel.
P:s Undertecknad har varit inblandad i frågan under många år och både sett och hört vad som lovats och skett,
Med förhoppning om möjlighet till personligt möte med vår Landshövding Gunnar Holmgren

Upptagen av möten 27/10 och 23/11

Tacksam för svar

Härnösand 2016-10-17
Med vänlig hälsning
Andreas Menzel