Stadsminister Stefan Löfven skyller vårdkaoset på de borgerliga partierna

Stadsminister Stefan Löfven skyller vårdkaoset på de borgerliga partierna. Trots att det är de rödgröna som sitter vid makten och har så des värre gjort sedan 2 mandatperioder, alltså kan Stefan Löfven lika lite som Landstingsledningen i Västernorrland skylla vårdkaoset på de borgerliga partierna. Det tycks vara eftersträvansvärt att inta maktpositionen i Regering Riksdag Landsting och Kommuner. , men när man väl har intagit styrande position som i detta fall för ett helt Land så är det ett märkligt, men ständigt återkommande scenario att de som sitter vid makten inte vill ta ansvaret för konsekvenserna av fattade beslut som i detta fall konsekvenserna av en total havererad vården i Västernorland, Stefan Löfven i likhet med Landstingsledningen i Västernorrland med Erik Lövgren och Eva Back i spetsen är vare sig kompetenta eller kapabla att ta ansvar för vad som Hamder i vården i Västernorrland och Sverige när de sviker löften om utveckling av vården och i stället nedrustar vården som aldrig förr, vilket vi som medborgare och skattebetalare får betala såväl ekonomisk som med vårt liv och vår hälsa för.
Dags att styrande politiker och tjänstemän görs medvetna om sitt ansvar som de får från oss medborgare när de intar åkpositioner oavsett om det gäller Riksdag och Regering eller Kommuner och Landsting , och oavsett parti.

Politikerföraktet Självförvållat!.

Våra politiker främst i Landstinget klagar ofta över politikerföraktet. Men de har aldrig frågat sig vad som är orsaken till föraktet., förklaringen till politikerföraktet är rätt logisk.
Våra beslutsfattare väljs av oss medborgare att företräda oss i för oss viktiga samhällsfunktioner så som vård, skola, omsorg, och när de inte sköter de uppdrag och de uppgifter som vi medborgare och skattebetalare har rätt att förvänta oss så uppstår det ofrånkomliga och lika oönskade föraktet, vad våra politiker främst i Landstinget i Västernorrland alltså måste göra för att återfå sitt sargade förtroende. är att sköta sig ii för oss medborgare och skattebetalare viktiga samhällsfrågor, och inte lova ett i valet och sedan göra raka motsatsen så som är fallet Landstinget i Västernorrland. Sanningen får vi se i kommande val, fast med tanke på att allt redan har raserats så ligger valet minst ett år för sent.

Socialminister Gabriel Wikströms utspel om Beslutet gällande Sollefteå BB och Akutsjukhus

Socialmonister Gabriel Wikström
Socialminister Gabriel Wikström säger att den oro som Sollefteåborna känner efter BB-nedläggningen i Sollefteå har påverkat beslutet att träffa Landstingsledningen i Västernorrland.
Samma oro och samma frusteration har och känner vi i Härnösand, där nu hela vården undantagen primärvården har slagits i spillror, detta är en i många stycken lika stor och befogad oro som man känner i Sollefteå efter BB-stängningen, och vi skall komma i håg att denna stängning är en nedläggningsprocess är en exakt kopia av totaldemoleringen av Härnösands Akutsjukhus och nu senast medicinsk Rehab, med allt vad dessa nedläggningar för med sig, och frågan är varför inte regeringen gjorde mer för att rädda Härnösands Akutsjukhus, som för övrigt var känt för att ha en av Sveriges bästa medicinkliniker.
Vad gäller den medicinska Rehabiliteringen skulle denna utvecklas enligt Landstingsledningen, det motsatta har skett Väternorrland har i dag ingen fungerande medicinsk rehabilitering för patienter med Neurologiska skador eller sjukdomar, utan dessa patientgrupper har stuvats in på Geriatrisk Rehabilitering i Sundsvall, att hävda att vården i Sverige och Västernorrland bedrivs på lika villkor är nonsens och nys och dessutom är beslutet om medicinsk rehab i Härnösand i likhet med beslutet om att stympa Sollefteå Akutsjukhus att betrakta som olagligt, detta oavsett vad svenskt rättsväsen sagt i denna fråga, de stödjer sig på lagar och paragrafer som gynnar politiker och tjänstemän och därmed sparkar man på oss medborgare, skattebetalare och patienter.
och Social ministerns besök och utspel i Sollefteå är att betrakta som ett spel för galleriorna som knappast kommer att gynna oss patienter, medborgare och skattebetalare i Västernorrland. Landstinget har beslutat att utrota Västernorrland därmed basta och då spelar det ingen roll vad vi medborgare och skattebetalare tycker eller tänker. De ni det kallas demokrati. Fy fasen.

Andreas Menzel Västernorrland Härnösand

Politik och demokrati.

God morgon
Slås just av en tanke hoppas fler har fundferat så någon gång.
Vad är det som gör att våra beslutsfattare i Landstinget så kattegorisk kör över medborgarna, medan det är betydlig mlättare att ha me beslutsfattarna i Kommunen att göra.
Landstingspolitiker kör devisen Ångvältsmetoder och går inte att påverka, trots att de har meedborgarnas liv och hälsa i sina hände.
Komunpolitiker handhar även dessa våra skkattepengar de lyssnar, tar till sig och går även oftast att påverka, vad är skillnaden ? Det handllar ju ofta om samma folk som sitter och beslutar fast i 2 olika organ, men med medborgarna i centrum

Är Politikerna i Landstinget verkligen folkvalda ?

Tänk att det skall vara sådan markant skillnad mellan folkvalda i våra Kommuner och folkvalda i Landstinget.
De som sitter som folkkvalda och tjänstemän i Kommunerna går det för det mesta att föra en rätt öppen och konstruktiv dialog, medan de som sitter folkvalda i Landstinget tycks köra sitt eget Race och därmed struntar man fullständigt i folket. Dags att Landstingen försvinner, De är ju i vart fall inte till för folket, det har vi ju fått erfara mer än en gång Är våra beslutsfattare i Landstinget verkligen folkvalda nte mist i Västernorrland.. Vad är det för skillnad att vara folkvald i Kommunen eller Landstinget? De skall ju likväl alltid företräda medborgarna, men så tycks inte vara fallet med Landstinget i Västernorrland. Så nu är det dags att få bort denna koloss på lerfötter, och det omgående.

Hot får aldrig accepteras

Hot mot politiker får aldrig accepteras. Hot skall inte accepteras över huvudtaget Men vad gäller våra beslutsfattare i Landstinget så kör de eget race ,och struntar i medborgarna allt mer, vilket leder till upprördhet och uppgivenhet, vilket des värre kan leda till sådana situationer .
Landstingets politiker och tjänstemän måste lära sig att lyssna på folket. De måste även vara beredda att ändra kurs när folkopinionen kräver det, på så vis kan man undvika mycket obehag och vinna folkets förtroende, en som Landstinget i Västernorrland har gjort och alltjämt gör med vården alltså nedrustar samtidigt som det satsas på chefer konsulte reser och mycket annat som inte rimmar med Landstingets sparkrav , så tvingas man nog acceptera folkets irritation.
Ett gott råd till våra beslutsfattare i Landstinget. Gör OM Gör rätt Börja lyssna på folket och gör det folket vill, och påstå inte att ni gör allt över allt vad gäller vården . Vad gäller vården i Västernorrland nedrustar ni i raketfart sviker era löften och struntar i medborgarna. Det vinner ni inga röster på, vilket parti ni än tillhör.
Landstingets tid är förbi eftersom vården inte minst i Västernorland har totalhavererat i det närmaste, och detta trots löfte om utveckling, men vi vet att Medicinsk Rehab är i Härnösand är ett minne blott och Akuten i Sollefteå är en tidsfråga om Landstinget får som de vill. Må vi hopas att domstolarna omprövar fattat beslut om Rehab medicin och Sollefteå Akuten och river upp beslutet.
Härnösand 2016-09-20

Andreas Menzel

S Kongressen inte kompetenta att fatta beslut

S-kongressen ger Landstinget en omotiverat och felaktig medvind. S Kongressen i likhet med Landstinget i Västernorrland har inte en aning om vad de nu fattade besluten om att lägga ner Rehabmediicin i Härnösand och Akutortopedi i Sollefteå innebär. Utan faller i ryggen på Landstinget i Västernorrland och vi medborgare patienter och vårdpersonal drabbas genom de olagliga besluten at lägga ner Akutoperationer i Sollefteå och Rehabmediicin i Härnösand och Erik Lövgren och Eva Back sitter där och myser och tror att de lyckats med något bra, i stället har de lyckats totalhaverera vården i Västernorrland utan vare sig konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser så nu måste hela denna klan beläggas med restriktioner vad gäller resor och att fatta beslut, det är de inte kompetenta till, de skall ven beläggas med restriktioner vad avser ekonomisk hantering och ansva, något de inte är kompetenta att ta.

Sverige i regeringskris

Sve4ige befinner sig i regeringskris knappt 3 månader efter valet, och ett nyval stundar som det ser ut i vår, och man frågar sig hur det kommer att gå ?
Marionetten Lasse Löven och hela regeringen Löven måste inse sitt misslyckande och kasta in handuken, och vad mån det bli vid valet i vår ?Man må väl hoppas att Svenska folket inte gör samma misstag 2 gånger

Valdagen närmar sig med stormsteg

På Härnösands Torg står valstugorna uppställda tätt efter varandra och alla lovar de en det ena en det andra, och frågan är vad som händer i maktens boningar på valdagen den 14 september, Vem kan lova att man satsar på vården omsorgen och skolan, några av de viktigaste grundpelarna i ett fungerande samhälle

Hutlösa politikerlöner

I Fredagens tidning redovisas ett antal politiker löner som ligger mellan lägst ligger Anders Boquist Härnösand med 29 800 och högst ligger Eva Sonidsson med 792 100 Elvy Söderström 774 000 Elisabet Larsen 647 500 i ¨årslön. Vad skall man säga om detta när det skall sparas på alla håll? Ett sparande som för det mesta drabbar de sämst ställda med en inkomst på mellan 10 000-15 000 genomsnittsinkomst. Må så vara att de med den högsta inkomsten sitter i ledandse ställning i Länets kommuner, men inte heller dessa kan mer än leva åta och b., Utan att veta vad dessa personer har för utgifter kan jag som låginkomsttagare konstatera att de måste ha bra mycket kvar efter skatt och alla omkostnader de har. Inte undra på att Kommuner och Landsting i många fall går på knäna. och åter ställer jag frågan till ledande politiker när det skall börja skäras i toppen för att räcka till de lägsta inkomsterna, alltså till dem som försöker att få sin månad att gå runt ? Jag vill poängtera att det inte handlar om avundsjuka utan om att få till stånd en jämnare ekonomisk fördelning. Och skall det sparas så måste alla vara med att ta de ansvaret alltså även ledande politiker.
Tar vi som exempel en årsinkomst på 770 000 så ger det en månadsinkomst på 64 100 kr inte illa.