Sverige är fantastiskt

Sverige är fantastiskt!
Jo Sverige är ett ur många synvinklar mycket bra land att leva i. Vi har inga krig , eller i vart fall inga vapenkrig, vi får röra oss fritt tänka och tycka fritt, ja nästan d.v.s om vi tycker som mängden, har vi däremot åsikter som skiljer sig från mängden blir det snart obekvämt och besvärligt.

Sverige är fantastiskt

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin vill rasera vården i Västernorrland

Tidigare Kommunalrådet i Sundsvall Magnus Sjödin tar strid för Sundsvalls Sjukhus, och vill lägga ner Sollefteå Akutsjukhus, och därmed har åter en person utan förstånd och sans och vett yttrat sig i en fråga som angår ca 100 000, det Magnus Sjödin inte tycks känna till är att det redan i dag råder ett mycket allvarligt kaos vid Länssjukhuset i Sundsball med ständiga överbeläggningar, omänskliga väntetider vid Akuten och på planerade läkarbesök, han tycks inte heller känna till att det är just Sundsvalls Sjukhus som är boven i dramat till att Landstingets ekonomi ser ut som den gör plus att Landstinget har en massapolitiker och tjänstemän i toppen som inte heller begriper vad de håller på med, och att allt som förstörs i vården drabbar oss som medborgare,skattebetalare,patienter och vårdpersonal, d.v.s.. så länge vi har någon vårdpersonal kvar som villa arbeta åt Landstinget i Västernorrland. Det är ännu en gång dags att såga från toppen och att 5rädda det som är väsentligt vården i Västernorrland
Dags att skilja Västernorrland från Medelpad och lägga ner Landstinget

Tidigare Kommunalråd i Sundsvall tar strid för Sundsvalls Sjukhus

Vad håller på att hända med vårtat civilicerade samhälle

Reflektion över den skrämmande utveckling som vårat samhälle tycks gå i genom i allt större utsträckning. Vad håller på att hända med vårat moderna samhälle, med ett informationsflöde som knappast skådat maken ? För så där 30-40 år sedan höll man kontakt med varandra genom personliga kontakter, brev eller senare telefon, man kunde också komna överens om hur man signalerade olika händelser., man ringde varandra eller var man nära grannar kilade man in och sa hej och hade oftast en trevlig stund tillsammans . I dag tycks de sociala medierna, e-post Face Book Twister och allt va de nu heter ha övertagit rollen av de personliga kontakterna, de fasta telefonerna tycks försvinna allt mera och ersättas av mobiltelefoner, där den enskilde kan bestämma hur, när och om man överhuvudtaget vill bli nådd någon gång. Tekniken i all ära men den får inte ersätta de personliga kontakterna, med ett förfall av det svenska telenätet riskerar vi också en allt större isolering av de människor som inte har de kontaktnät som de flesta har i dag. Självupptagenheten tycks ha blivit ett gissel för många, som lätt säger nej tack en annan gång jag har så mycket att göra , och visst har de flesta mycket att göra i dag, men inte så mycket att de inte har tid med en personlig kontakt, vilket vi alla mår bra av , om denna utveckling fortsätter, så ökar risken för ensamhet och utslagning i samhället något som kommer att kosta mångmiljonbelopp i vård, en vård som står inför ett allt större tryck trots ständigt minskade resurser. Vem tar ansvar för vad som håller på att hända med vårat välfärdssamhälle?

Teatercaféet Söndag 12 Oktober

Som sann och trogen teatervän skriver jag dessa rader som svider i mitt hjärta.
Teatercaféerna på Härnösands teater har alltid och kommer förhoppningsvis även ii fortsättningen att vara något att se fram emot. Men söndagens café, måste liknas vid en ljudets fasa. Varför måste det användas så fruktansvärt mycket elektronisk utrustning så att den som, har problem med tinnitus eller för den delen även epileptiker tvingas lämna ett evenemang som i alla år har varit och förhoppningsvis även i fortsättningen kommer att förbli ett omtyckt och trevligt evenemang. Teatercaféet är inte minst en trevlig mötesplats, men att först betal 100 kr i inträde för att kort efter att programmet startat upptäcka att ljudvolymen är så outhärdlig så att man blir illamående känns inte roligt. Jag gick alltså hem och var rätt besviken och ledsen. Detta är så vitt jag förstår inte teaterföreningens mening och förhoppningsvis inte heller de agerandes avsikt. Hade man haft lite kännedom om ljud så hade man gott ut och lyssnat i lokalen hur högt det var så hade man kunnat åtgärda detta före framträdandet. Förhoppningsvis var detta en olyckshändelse. När jag skriver dessa rader är jag fortfarande rätt ledsen och besviken, men teatercaféerna kommer jag inte att överge. Ett gott råd är dock att ta reda på vad de som anmält sitt intresse för ett teatercafé har för repertoar.. då får man antingen skriva obs förenat med höga ljudvolymer eller tacka nej till sådana grupper.

Härnösands Stadsfest, en fest för alla?

Undertecknad var på fredagskvällen ute i det vackra sommarvädret, och tanken var nog att man kanske kunde besöka den enligt många så populära och omtyckta stadsfesten, men pyttsan, när man närmar sig Östra Kanalgatan kan man tro att Härnösand drabbats av jordbävning, då marken skälver och volymerna allt jämt är av så plågsam karaktär så att det helt enkelt inte går att gå in på testområdet, tyvärr finns det en del som hävdar att jag skulle vara motsträvig, bakåtsträvare och gud vet allt, och frågan jag ställer till kommittén för denna tillställning är när Härnösands Stadsfest skall bli en fest för alla ? Epileptiker med flera kan överhuvudtaget inte vistas i dessa epileptiker och liknande kan överhuvudtaget inte vistas i dessa decibeltal på grund av anfallsrisk. Är då detta en fest för alla? Svaret är enkelt. Nej. Och frågan är vad våra beslutsfattare i fullmäktige och miljönämnd gör för att Härnösands Stadsfest skall bli en fest för alla? Tyvärr är detta ett problem som återkommer år från år, allt sedsedan man tycks ha efterapat efterapade Sundsvalls Gatufest, som är av samma karaktär som Härnösands nuvarande Stadsfest. Jag förväntar mig att beslutsfattare i Härnösands Kommun och stadsfest ledning tar till sig av denna kritik som är befogad och vidtar åtgärder så att detta snarast blir en verklig fes. En fest för alla. Om inte så vore det nog bra att införa skattereduktion för dem som inte kan besöka denna tillställning eftersom man betalar för något som man varken har nytta eller glädje av .
Jag vill med skärpa betona att det inte handlar om gnäll då jag gärna går ut på kvällen, men blir besviken över att inte kunna besöka ett arrangemang som sägs betyda så mycket för en stad, vilket det säkerrt också gör men då måste förändringar ske till det bättre vad gäller ljudvolymerna, visst skall det spelas musik , men då måste det också vara musik och inte skrål och vrål.
Till sist emotser jag svar från Miljö ansvariga vad ni har för kommentar och svar på uttalad

Härnösands Stadsfest

Stadsfesten i Härnösand

morgon torsdag kör Stadsfesten i gång i Härnösand.
Ja allt sedan den tidigare så omtyckta Parkfesten blev den så kallade Stadsfesten, en efterapning från Sundsvall, så är detta ju en tillställning som numera tydligen riktar sig till människor som tror sig tåla hur höga ljudvolymer som helst, frågan är bara vad miljönämnden i Härnösand säger om detta, och fråga 2 varför sätter inte miljöansvariga skarpare gränser vad gäller ljudvolymerna så att detta kan bli en fest för alla !. ?

Bert Karlssons förslag om asylboende i Härnösaands Sjukhus

Enligt uppgifter till tidningen Ångermanland Onsdag den 11 juni 2014 vill Bert Karlsson grundare av Skara sommarland starta asylboende i Härnösands Sjukhus, och frågan som osökt uppkommer är vem som skall stå för dessa kostnader ? Vi skall komma i håg att asylsökande är i de allra flesta fall en kostnad för Kommunerna. samtidigt som man skall se till att dessa lever ett så normalt liv så möjligt även under den tid som de väntar på besked i den enskilda asylfrågan. Bert Karlsson skulle istället ha kommit med ett relevant och efterfrågat förslag på drift av Härnösands Sjukhus för det som lokalerna en gång skapade nämligen för att vårda sjuka, så att vi hade sluppit långa transporter och onödig korridorvård det hade vi i Västernorrland verkligen uppskattat,. Jag vill poängtera att jag på intet sätt är emot asylsökande, men någon ordning får det lov att vara , och jag uppmanar Bert Karlsson att komma med ett efterfrågat och relevant förslag till verksamhet i Härnösands Sjukhus lokaler någon form av vård

Sifo ett komplett vansinne

På Valborgsaftonen nåddes säkert flera hushåll i Sverige av ett tjockt kuvert från Sifo innehållande en 40 sidig katalog, denna skall nu besvaras av ca 8,5 miljoner innevånare , frågan är bara vem som avsätter flera dyrbara timmar av sitt dyrbara liv åt detta vansinne, jag skulle vilja rikta en uppmaning till de som värnar om miljön att bojkotta denna lektyr genom att förpassa denna till de sälla jaktmarkerna, kanske går detta papper att använda på majbrasor eller andra våreldar, Sifo tycks inte vara medvetna om begräsningarna av vår dyrbara skog och natur så därför är det ju bra om Svenska folket visar att man värnar om skogen och natturen genom att bojkotta denna undersökning, ett bra allternativ är ju att skicka tillbaka denna obesvarad i bifogat svarskuvert, det kommer jaga att göra och jag råder flera att göra samma sak

Hundägares ansvar måste bli tydligare

Med anledning av lördagens händelse där en hund attackerat ett barn i en barnvagn i Härnösand vill jag som hundrädd ge min syn på det inträffade.
En hundägare är alltid ansvarig för sin hund och vad denne ställer till med. Lördagens händelse i Härnösand där ett barn i en barnvagn attackerades av en kamphund är en fruktansvärd händelse för den drabbade familjen.Det är dock oerhört tråkigt att behöva konstatera att många hundägare dock ej alla ofta kommer med kommentaren min hund gör ingenting och frågan är hur en hundägare kan vara så säker på sin hund, jag har själv råkat ut för ett antal händelser med hundar och är väldigt hundrädd, men att förklara detta för en hundägare är ofta mycket svårt då de tycks ha svårt att förstå detta, och frågan är varför det skall vara så svårt att förstå att det finns människor som är rädda för hundar? Hundar är en form av vilddjur med denna instinkt inbyggd Och en lagskärpning vad gäller tillsyn av hundar är att emotse, en form av lämplighetstest av personer som innehar eller tänker skaffa hund kan nog också vara på sin plats, vilket naturligtvis är tråkigt att behöva konstatera men någon form av lagskärpning för hundägare måste snarast till.