Fast telefoni Mobil Telefoni Trygghetslarmen

Fråga till våra Kommunpolitiker!
Vad händer med trygghetslarmen, när det fasta telefonnätet släcks ner ?
Det fasta telefonnätets föreslås släckas ned inom några år.Men en fråga som glömts bort i ivern att släcka ned det fasta telefonnätet är vad som händer med trygghetslarmen som är beroende av att fast telefoni fungerar, visserligen går den tekniska utvecklingen framåt, men nog måste förslaget att släcka ned det fasta telefonnätet anses vara en ogenomtänkt och överilad åtgärd skapad av fullt friska människor, som visserligen kanske behärskar den tekniska utvecklingen , vad avser övergång en mellan analog Fast telefoni och mobiltelefon, men vem har tänkt på att det finns ett antal 100 000 trygghetslarm som är beroende av fast telefoni ?
Vidare är frågan om samtal till och från mobil telefoni kommer att sjunka till priserna av samtal med fast telefoni ?