Fel beslut, Ö-viks kommun

Nu är det klart att Forsvallen i Köpmanholmen tar över Skyttis gamla konstgräsmatta.

Först var jag tveksam till att man skulle behålla gamla mattan över huvud taget. Den är i ett bedrövligt skick och ingen är egentligen värd att spela på ett sånt dåligt konstgräs. Men efter att suttit ner i båten ett tag har jag tänkt om.

När det gäller fotboll i denna kommun vet vi sedan lång tid tillbaka att det inte är prio ett. Den sporten ligger långt från hjärtat hos kommunen. Det är inget nytt. Att skrota det gamla gräset och samtidigt kräva ett nytt finns inte på kartan. Det är lika orimligt som att Donald Breshear skulle spela innebandy. Det är ju med nöd och näppe (efter mycket om och men) Skyttis får ett nytt konstgräs. Det gäller att ta vad som bjuds, även om det låter lite desperat. Ju fler konstgräsplaner, desto bättre. Den gamla mattan är fortfarande ett bättre underlag än grus.

Nej, det bästa hade varit att lägga det gamla gräset på spillvärmen i Domsjö. Då skulle man kunna nyttja den planen året om. Vad jag vet är det väl inget lag som tränar på spillvärmen idag, den står väl mest och torkar sönder.

Kommunen hävdar att man lägger konstgräset ur ett landsbygdsperspektiv. Men det är knappt två mil mellan Bjästa och Örnsköldsvik – 20 minuter med bil. Regionen Bjästa/Köpmanholmen är en region med flera tusen invånare. Klubben KB65 faller inte ihop utan konstgräs.

Ur ett landsbygdsperspektiv skulle jag välja Sidensjö som ett bättre alternativ att lägga gräset till i så fall.

Även om jag helst hade föredragit att lägga det på spillvärmeplanen i Domsjö.