Fri rörlighet i Östafrika med EU som förebild?

I dag avslutas ett möte med länderna i organisationen Igad. Det är ett regionalt samarbete mellan Etiopien, Djibouti, Kenya, Sudan, Uganda, Sydsudan, Eritrea och Somalia. Låt vara att Eritrea för närvarande inte deltar.

En av de frågor som diskuterades var möjligheten att tillämpa fri rörlighet för personer inom Igad, med EU:s fria rörlighet som förebild.

Jag tycker det är intressant att EU:s fria rörlighet är så attraktiv att länderna i Östafrika funderar på att införa samma sak. Men hur genomföra fri rörlighet i ett område där det är mer regel än undantag att mänskliga rättigheter kränks? Av medlemsländerna i Igad betecknas Kenya som ”delvis fritt” av Freedom house. De andra betecknas som icke fria. Det finns ett land till i området som betecknas som ”delvis fritt” av Freedom house – och det är Somaliland. Men Somaliland erkänns inte av något annat land, även om exempelvis Etiopien har en hel del samarbete med Somaliland.

Den fria rörligheten i EU förutsätter att länderna har ett förtroende för varandras rättsväsende. Och jag har svårt att se att det kan fungera mellan länder som inte är demokratiska. Igad-länderna frestas av de ekonomiska fördelar som den fria rörligheten för med sig. Ja, då borde nästa steg bli politiska reformer i riktning mot demokrati, pressfrihet och yttrandefrihet.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *