Konsultföretag optimistiskt om Somalias ekonomi – kom igen nu Somalia!

Det somaliska bankväsendet växer snabbt. Det är ett gott tecken för landets ekonomi. (AP Photo/Sayyid Azim)

På konsultföretaget Abyrints hemsida så publiceras en artikel som är påtagligt optimistisk när det gäller Somalias ekonomi.

Här presenteras tre tecken på att saker och ting är på väg i rätt riktning i Somalia.

För det första: Banksektorn växer snabbt. Helt enkelt för att folk sätter in pengar i bankkonton. Det innebär i sin tur att det blir lättare för bankerna att låna ut pengar och det i sin tur gör att ekonomin kan få bättre fart.

För det andra: På några få år har den federala regeringens intäkter fördubblats. Då talar vi om intäkter som i allt väsentligt handlar om flygavgifter och hamnavgifter. Planer finns att bredda skattebasen till företagsskatter och moms. Men det återstår att se hur det går med det. Att få en vettig skattebas – och därmed en bättre fungerande statsapparat är naturligtvis väsentligt för att klara övergången från upplöst statsapparat till att bli ett land bland andra.

För det tredje: År 2017 lyckades den somaliska regeringen för första gången att betala ut 100 procent av de löner som utlovats till statstjänstemän. 2015 var det 83 procent av utlovade löner som betalades ut och 2016 var det 67 procent. En av de riktigt tunga faktorerna bakom korruption i fattiga länder är statstjänstemän som är underbetalda eller inte får ut några löner alls.

Världsbanken räknar med att den ekonomiska tillväxten i landet på medellång sikt kommer att ligga mellan 5 och sju procent. För ett fattigt land som är på väg att hämta sig är det i och för sig inte imponerande mycket. Men bara att Världsbanken kan räkna med tillväxt och göra statistik på det här sättet är intressant. Och tänk om Somalia skulle kunna bli ett av de där snabbväxande länderna i Afrika. Ett land för billig tillverkning av exempelvis textilprodukter. Ett land som exporterar konserverad fisk som tagits upp vid den fiskrika kusten. Och tänk om jag kan få köpa mjölkchoklad gjord på kamelmjölk från Somalia. Senast jag köpte kamelmjölkschoklad var det i Dubai. Kom igen nu Somalia!

Artikeln från Abyrint kan du läsa här.

Världsbankens rapport om det ekonomiska läget för Somalia kan du läsa här.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *