Skatterevolt i Somalia 2018 – och ”Skattefria Andersson” i Sverige 1954

Två personer på väg till fiskmarknaden i Mogadishu. När den somaliska regeringen försöker beskatta handel leder det till en skatterevolt.  (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

Jag har någon gång tidigare beskrivit Somalia som ett av de verkligt få samhällen som liknar nyliberalers dröm. De offentliga utgifterna handlar om några enstaka procent av BNP. Och nästan allt går till säkerhet – alltså statens innersta kärnuppgift. Och skatteintäkterna kommer så gott som uteslutande från hamnen i Mogadishu och flygtrafiken.

Men detta håller inte i längden. Somalia måste få ett bättre fungerande skattesystem för att kunna bygga upp en statsapparat som klarar av att sköta även annat än säkerhet. Så nu försöker den somaliska regeringen att lägga på en femprocentig moms, alltså en försäljningsskatt. Men då svarar handlarna på Somalias största utomhusmarknad med att helt enkelt inte dyka upp med sina varor. Det finns också uppgifter om att de vägrar att lasta av varor som kommit till Mogadishus hamn.

Motiven till skatterevolten är klassiska: ”Vad får vi i gengäld”? Eller så talar de om att skatten bara går till redan välgödda politiker. Sådant kan vi ju få höra även i betydligt rikare länder.

Ja, det är naturligtvis så att de får inte mycket för skattepengarna. Men ska de få något för skattepengarna måste de också börja betala skatt. Det kan handla om allt från vatten och avlopp till att fler barn får gå i skola. Att landet får ett fungerande skattesystem är också ett villkor för att långivare ska överväga att skriva av gamla skulder.

Så det blir ett dilemma. Staten kan inte börja erbjuda en bredare service eftersom det inte finns pengar. Och köpmännen vägrar betala skatt för att de inte får den där servicen. Det är en politisk tröskel som regeringen måste komma över.

Vad blir nästa steg? Att köpmännen går med på att betala skatt, i utbyte mot att regeringen sänker kraven från fem procent till en eller två procent?

Titta gärna på Skattefria Andersson. En klassisk socialdemokratisk valfilm från 1954. Och i Somalia måste regeringen övertala en stor del av befolkningen att det är verkligheten i Skattefria Andersson som gäller. Vi kan ha olika uppfattningar om nivån på skatt. Men ska staten fungera måste den dra in åtminstone lite pengar.

 

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *