Etiopien och somalisk gerilla sluter fred!

Martin Schibbye och Johan Persson på Arlanda flygplats, efter att ha släppts ur etiopiskt fängelse. De tog sig in i landet med den somaliska gerillan ONLF.
Foto Henrik Montgomery SCANPIX Kod 10060

De båda svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson hölls fängslade i 438 dagar av regimen i Etiopien. De hade tagit sig i de somaliskbefolkade delarna av Etiopien, med gerillarörelsen ONFL. Bilderna på deras frigivning spreds över landet – och över världen.

Men nu kan det bli ett lyckligt slut även för människorna i den berörda regionen. På söndagen slöt gerillarörelsen ONLF och den etiopiska regeringen ett fredsavtal.

Det kommer inte som en blixt från en klar himmel. Den nye etiopiske premiärministern Abiy Ahmed har genomfört reformer i en rasande takt. Han har slutit fred med Eritrea. I stället för soldater som står redo att skjuta på varandra vid gränsen, har flygförbindelser mellan Etiopien och Eritrea återöppnats. Ett etiopiskt flygbolag har även börjat med reguljärtrafik till Somalia, vilket också har en stor symbolisk betydelse.

ONLF åtar sig att i fortsättningen verka med fredliga medel. En gemensam kommitté ska också sättas upp för att analysera orsakerna till konflikten.

Tidigare i år beslöt det etiopiska parlamentet att ta bort ONLF från listan på förbjudna organisationer. I augusti utlyste ONLF en vapenvila. Och nu har parterna slutit ett fredsavtal. ONLF åtar sig att i fortsättningen verka med fredliga medel. En gemensam kommitté ska också sättas upp för att analysera orsakerna till konflikten.

Och en kort analys av orsakerna lyder följande: Det har funnits en skrämmande kontinuitet mellan olika etiopiska regimer i att trycka ner somalierna som bor i Etiopien, från kejsar Haile Selassies tid på 60- och 70-talen till Meles Zenawi, som tog över ledningen för Etiopien 1991.

Men premiärminister Abiy Ahmed har börjat ändrat kurs på en rad olika punkter. Senast har han utsett en regering med hälften män och hälften kvinnor. Finansministern heter Ahmed Shide och kommer just från den somaliska regionen.

Det här är naturligtvis en ömtålig utveckling. Mycket kan gå fel. Etiopien är ett land där en rad olika konflikter lett till krig och oroligheter. Men det är också ett land med hög ekonomisk tillväxt. Demokratiska reformer och god ekonomisk utveckling är en riktigt bra kombination.

Om reformprocessen fortsätter kan det bli tvärtom: Etiopien blir ett land som exporterar stabilitet och en demokratisk utveckling…

Under årtionde efter årtionden har Etiopien exporterat krig och oro till grannländerna. Om reformprocessen fortsätter kan det bli tvärtom: Etiopien blir ett land som exporterar stabilitet och en demokratisk utveckling till sin omgivning.