Schweiz kan slänga sig i väggen – Somalia är skatteparadiset!

President Farmaajo har nu undertecknat en lag som ska reglera uppbörden av skatter i Somalia. Att få ett fungerande skattesystem är en av de riktigt tunga åtgärderna för att bygga upp statsapparaten i landet. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Schweiz brukar beskrivas som ett skatteparadis. Någonstans mellan 28 och 29 procent av landets BNP samlas in som skatter. I Sverige motsvarar skattetrycket strax under 44 procent av BNP.

Men om nu låga skatter är ett ideal så kan Schweiz slänga sig i väggen. I Somalia är skattetrycket mindre än tre procent av BNP. Dessutom är ungefär hälften av statens inkomster olika typer av bidrag från biståndsgivare.

Ett av problemen med korruption handlar ju om at statstjänstemän drygar ut sina obefintliga löner…

Det är fullt realistiskt att Somalia skulle kunna utvecklas till en hyggligt snabbväxande ekonomi. Men då måste skattesystemet fungera. Staten måste få inkomster, för att exempelvis finansiera ett rättsväsende, betala löner till byråkrater med mera. Ett av problemen med korruption handlar ju om att statstjänstemän drygar ut sina obefintliga löner med lite extra intäkter från personer som är beroende av deras tjänster.

De största intäkterna kommer från flygtrafiken över somaliskt territorium och från landets hamnar.

Så den nya skattelagstiftningen kan vara ett steg på vägen. Men det stora problemet är att få acceptans för att dra in skatter. Ska staten betala för medborgarnas och företagarnas säkerhet, så måste den dra in skatt. Men framför allt företagarna har vant sig vid att de måste sköta sin säkerhet på egen hand. Så det är en tröskel som Somalia måste komma över.

En tillväxtekonomi, baserad på handel och med relativt låga skatter.

Det är ingen otänkbar tanke att Somalia kan bli ett skatteparadis på riktigt. En tillväxtekonomi, baserad på handel och med relativt låga skatter. Men då talar vi om ett skattetryck på 20-30 procent, inte på mindre än tre procent.

Det har dessutom visat sig att budgetbidragen från biståndsgivare inte är särskilt tillförlitliga. Det är lätt hänt att utbetalningarna blir försenade.

 

 

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *