Kan Somaliland och Somalia bli överens om att inte vara överens?

Kvinnor firar Somalilands självständighetsdag.  Men 28 ¨år efter självständighetsförklaringen är Somaliland inte en erkänd stat. (AP Photo/Barkhad Dahir).

Enligt uppgift ska Somalia och Somaliland vara beredda att återuppta direkta politiska samtal.

Det pågick för några år sedan samtal, med Turkisk medling. Men de bröt samman år 2015. Även denna gång säger sig Turkiet vara berett att agera som medlare.

… och åberopar bland annat att landet faktiskt var självständigt under några dagar …

Somaliland förklarade sig självständigt 1991 och åberopar bland annat att landet faktiskt var självständigt under några dagar, före unionen mellan den forna brittiska kolonin Somaliland och den tidigare italienska kolonin Somalia. Regeringen i Mogadishu hävdar suveränitet över hela det som en gång var Republiken Somalia.

Somaliland ställde tidigare i år en rad villkor för samtal med Somalia. Bland annat att Somalia ska erkänna att Somaliland var ett självständigt land fram till unionen med Somalia och att det därmed är en dialog mellan två oberoende regeringar.

Någonstans där riskerar samtalen att fastna. Somaliland kommer inte att släppa kraven på ett erkännande och Somalia kan på sin höjd erkänna Somaliland som en delstat inom Somalia.

De båda parterna borde i stället vara överens om att de inte är överens.

Min bestämda uppfattning är följande: Å ena sidan: regeringen i Mogadishu borde se och erkänna de framsteg som skett i Somaliland, med ett hyggligt fungerande valsystem, politisk stabilitet med mera. Å andra sidan: regeringen i Somaliland borde se de politiska problem det är för regeringen i Mogadishu att erkänna Somaliland.

De båda parterna borde i stället vara överens om att de inte är överens.

Ett slags somaliskt konsensus skulle kunna innehålla följande punkter:

Somalia erkänner regeringen i Somaliland som en förhandlingspartner (vilket den faktiskt redan har gjort). En motpart att sluta avtal med och att respektera. Sådant finns det fler exempel på internationellt. Till exempel har det först samtal mellan Serbien och Kosovo, trots att Serbien inte erkänner Kosovo.

De båda parterna noterar att de har olika uppfattning om Somalilands självständighetsförklaring. Mer behöver för närvarande inte sägas.

De båda parterna skapar en permanent mekanism för att lösa gränstvister mellan Puntland (som är en delstat i Somalia) och Somaliland samt förbinder sig att lösa sådant på fredlig väg.

Sedan kan de båda parterna pragmatiskt och sakligt gå igenom områden där de kan samarbeta.

När jag möter somalier i Sverige är det ofta just relationen mellan Somalia och Somaliland som kan få människor att bli förbannade.

Jag vet att det här är en känslig fråga. När jag möter somalier i Sverige är det ofta just relationen mellan Somalia och Somaliland som kan få människor att bli förbannade. Det är egentligen inte så konstigt. Men ska parterna komma framåt så går vägen mer över pragmatiskt samarbete, snarare än att ge sig direkt på den allra svåraste frågan.

 

 

 

Somalias statsbudget 2020: Hälften av budgeten för Örebro kommun

Somalias premiärminister Hassan Ali Khaire. Den regering han leder har nu antagit ett förslag till statsbudget som är på 4,3 miljarder kronor.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fundera lite över detta: Den somaliska regeringen har antagit en statsbudget för 2020 som är på 4,3 miljarder kronor. Det är mindre än hälften av utgifterna för Örebro kommun.

Men 2020 års budget är ändå en kraftig ökning jämfört med 2019 års budget – som var på drygt tre miljarder.

Det speglar ett av problemen med att bygga upp en fungerande statsapparat. Den anarki och det inbördeskrig som började 1991, gör att det är svårt att dra in skatter – hur mycket du än skulle vilja. Det har etablerats ett system där företagare själva får finansiera sin säkerhet – och då är de också ovilliga att betala skatt. Men 2020 års budget är ändå en kraftig ökning jämfört med 2019 års budget – som var på drygt tre miljarder.

Den somaliska regeringen räknar med att bli kvalificerad för skuldavskrivning hos Världsbanken i början av nästa år. En av förutsättningarna för det är att förbättra skattesystemet. Och Världsbanken öppnade här om dagen ett eget kontor för Somalia – ytterligare ett tecken på en normalisering.

… förbättrade löner för soldater i den somaliska armén.

En särskild fråga som finns med i budgeten är förbättrade löner för soldater i den somaliska armén. Detta är en viktig fråga för säkerheten i ett fattigt land. Soldater som är dåligt avlönade blir ofta en säkerhetsrisk. Det är tänkt att den somaliska armén steg för steg ska ta över ansvaret för säkerheten från Afrikanska unionens styrkor i landet.