En fantastisk beskrivning av somaliska klaner

Klanerna är en del av det somaliska samhället.- men klanledarna är inte så mäktiga som många tror. På bilden; en somalisk flagga.

Jag tillåter mig att ägna julhelgen åt lite tankar kring det somaliska samhället. I Sverige blir det lätt en klanpanik. Självklart ska somaliska klaner diskuteras. Men låt oss då ta fasta på hur de fungerar.

Jag läste en underbar sammanfattning i en bok:

Det är vår klan mot världen!

Det är vår familj mot klanen!

Det är jag och min bror mot familjen!

Och så är det jag mot min bror!

beskrev klansystemet som demokratiskt – på gränsen till anarkistiskt.

Antropologen I M Lewis, som levde en stor del av sitt liv i Somalia och talade språket, beskrev klansystemet som demokratiskt – på gränsen till anarkistiskt. Ja, du kan vara klanledare, men du ska inte tro att du är något för det. Du måste vara en lyssnande person. Du är en ”ordförande” snarare än en ledare. Och beskrivningen ovat är en rätt bra illustration till det.

Det är det traditionella sättet som klaner fungerar på. Men ja, under inbördeskriget blev figurer som general Aideed tunga makthavare i kraft av sina vapen.

Klaner finns även i Sverige, men deras roll kommer att urholkas eftersom staten sköter mycket av det som klansystemet ska fixa i Somalia. Har du ett jobb fixar kommunen en dagisplats, behöver du sjukvård betalar den av regionen och pajar din bil så begär du ersättning av försäkringsbolaget.

Men de har ofta ingen aning om vilket huvudklan de tillhör, exempelvis. Och där tappar klansystemet mycket av sin roll.

Ibland har jag roat mig med att fråga unga somalier vilken klan de tillhör. Det vet de i och för sig ofta. Men de har ofta ingen aning om vilken  huvudklan de tillhör, exempelvis. Och där tappar klansystemet en del av sin roll. Om du inte vet hur ditt klanträd ser ut, så försämras dina möjligheter att åberopa klaner som faktor för lojalitet.

Det vore intressant att se djupare studier av hur klaner ser ut och hur de fungerar i praktiken bland somalier i diasporan.

Nu i jul har delar av familjen Ströman samlats eller kopplat upp oss mot varandra. Vi har pratat om vinter, julmat och om smaken på vegetariska ”köttbullar”. Men vi har också pratat om hur vi kan hjälpa varandra på olika områden. Klanerna erbjuder en bredare familjekrets. Och så länge som de fungerar inom lagens råmärken, behöver det inte vara något problem.

Om du träffar en ung somalier på tåget och så frågar du vart han eller hon är på väg, så kan du få svaret:

– Jag pluggar i Göteborg, för där bor en farbror som jag kan bo hos.

Sannolikt är det inte pappaa bror, utan en manlig släkting i samma generation som vet att han förväntas ställa upp när den unga personen behöver hjälp med en bostad.

Behöver polisen känna till klansystemet för att bekämpa brott? Nej, egentligen inte. Polisen behöver inte heller göra någon särskild analys av BMW-förare eller Porsche-förare för att sätta fast fortkörare. Så diskutera gärna klaner. Men tagga ner panken en aning.