Svenska statens kameler – och mjölkexport från Somalia och Somaliland

Kan kamelmjölk få igång exporten från Somalia och Somaliland? (AP Photo/Ben Curtis)

Tänk dig att du går till Espresso house. Och så beställer du en latte. ”Ska det vara vanlig mjölk eller kamelmjölk?” frågar baristan. En framtidsvision som skulle värma oss Somaliavänner.

Somalia är kamelernas land. Hälften av världens kameler finns i Somalia, med omnejd.

Kamelmjölk skulle kunna introduceras i Europa som hälsodryck. Inte för att konkurrera ut Arla, utan för att vara ett komplement. Somalia är kamelernas land. Hälften av världens kameler finns i Somalia, med omnejd.

Voice of America hade här om dagen ett inslag om Somalias kamelmjölk med rubriken ”Somalias vita guld”.

… där jag menar att Somalia och Somaliland skulle lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan och samverka

Här är ett konkret projekt där jag menar att Somalia och Somaliland skulle lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan och samverka. De skulle kunna göra det enligt följande modell: 1. Sätta upp gemensamma regler kring mjölkproduktionen, som ska överensstämma med EU:s krav. 2. Efter modell från Botswanas köttexport skulle man skapa en eller två statliga enheter för export av mjölkproduktionen – som kan kontrolleras av observatörer från EU och få sin säkerhet garanterad av Afrikanska unionens styrkor. 3. Utnyttja den somaliska diasporan för att marknadsföra mjölken i framför allt EU-länder.

EU:s marknad står öppen för de fattigaste länderna. Inga tullar. Inga kvoter. Bara att köra, så länge du uppfyller EU:s krav på till exempel hygien.

Detta skulle ge jobb och tillväxt till människorna i området. Och om människor märker att de får det bättre kan förhoppningsvis konflikten mellan Somaliland och Somalia tonas ner. Både Somalia och Somaliland skulle tjäna på den här typen av integration. Då blir det lättare att säga ”Vi är överens om att vi inte är överens – men vi kan samarbeta ändå”.

Svenska staten (i form av myndigheten Sarec) köpte till och med några kameler i Somalia.

På 80-talet etablerades ett omfattande forskningssamarbete mellan Sverige och Somalia om just kameler och innehållet i kamelmjölk. Svenska staten (i form av myndigheten Sarec) köpte till och med några kameler i Somalia. Detta för att kunna bedriva sin forskning. Allt detta raserades under det somaliska inbördeskriget.