Därför borde det somaliska folket ha fått Nobelpriset!

Richard Burton, upptäcktsresande. Han tyckte somalierna var vidskepliga när de sade till honom att malaria sprids via myggor.

Den 10 december är det Nobeldagen. Och vecka efter vecka har det offentliggjorts vilka som fått Nobelpriset.

När upptäcktsresanden Richard Burton reste i Somalia – eller ska vi säga Somaliland? – så gjorde han en del iakttagelser som är värda att referereas. Han konstaterade att somalierna är ett folk av poeter. Det var en korrekt iakttagelse. Och det ligger en hel del i det även i dag. 

Och så berättade han att somalierna hade märklig vidskeplig tro: Att malaria spreds av myggor. Han förde ett rent rasistiskt resonemang om att kunskap var typiskt europeiskt. Så människorna i Somalia var vidskepliga. Han förde olika resonemang om hur somalierna hade kunnat komma till denna vidskepliga slutsats.

1907 delades Nobelpriset ut till den franske forskaren Alphonse Laveran. Han hade upptäckt det som somalierna uppenbarligen hade känt till länge: Att malaria sprids av myggor. Malaria orsakas av encelliga organismer som kallas urdjur eller protozoer – som sprids till människan via myggor.

De somalier som Richard Burton mötte hade naturligtvis gjort vissa iakttagelser och konstaterat att det fanns ett samband mellan myggbett och människor som drabbades av hög feber.

Ett helt folk kan väl inte få Nobelpriset. Men priset som rörde hur malaria sprids hade kunnat delas ut några årtionden tidigare om någon lyssnat på de erfarenheterna – och sedan bedrivit forskning för att få det bekräftat.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.