Landstingets avgifter

Missar jag tiden hos tandläkare får jag betla en avgift,inför samma system i vården, men ta bort avgifterna för ambulanstransporter,dessa avgifter kan få mycket förödande konskvenser för den enskilde som många gånger är personber med muycket låg eler ingen inkomst alls

Svar till Sussanne Sjöstedt .

Den rellevanta rågan hade väl avrit för vem är sossepacket relevata? Knapapst för oss medborgare och skattebetalare ,
Ja man kan väl fråga sig för vem våra politiker är till för. Sossarna raserar vården i Västernorrland och Sverige i raketfart ock struntar fullständigt i medborgarna , allt sker på olagliga grunder aoch utan lagliga beslutsunderlag, i stället rusar kostnaderna för stafetter, och överbeläggningar i höjden, detta kallar man god ekonomisk hushållning och illgänglighet, de saknar inte kon förän båsen är tom och inte då heller , dags att få bort kolossen på lerfötter Landstinget och samtidigt få fram politioker som vågar sätta foten i baken sätta syopp och värna om medborgarna ,

 

Stafettkostnaderna ökar inte minskar

Stafettkostnaderna sjunker enligt uppgiufter i den redan så skamfilader Regionen Västernorrland, men detta innebär s’äkert även att antalet vårdplatser miunskar,eftersom personalflykten från ursäkta det otroligt fula ordet Region Västernorrland allt fämt forttsätter att öka och därmed karstår faktum med långa köer och överbeläggningar, så även om Stafettkostnaderna sjunker,så ökar väl förelä’ggande om böter till följd av överbeläggningar, som ju är vardagsmat i Västernorrland 2010, var stafettkostnaderna ,0,8 miljoner , 2018 var samma kostnader 118,5 miljoner, hur Landstinget kan kalla detta för att kostnaderna sjunker är obegripligt, det är dags att ledande politiker och tjänstemän i Landstinget tar fram kulram , papper och penna och kanske enn räknedosa för att se att kostnaderna harökat lavinartat mekkan 2010 och 2018 har kostnaderna för stafetter ökat med 118,7 miljoner,alltså stigit inte sjunkit.https://etidning.allehanda.se/369/Tidningen-Angermanland/213913/2019-02-07/6794067/Stafettkostnader-sjunker-i-regionen

 

Kärlsortering svar till Kostrådgivare Cristina Ögren

 

Som svar på kortradigare Cristina Ögrens svar på min tidigare insändare angående sortering av matavfall.

Du har rätt i att vi alla kan och skall bidra till att minska växthuseffekten genom olika åtgärder, bland annat genomen kärlsortering, du säger att matavfall bara fungerar med papperspåsar och absolut inte med plastpåsar, men , vidare säger du att man skall låta blötsopor först rinna av i slasken, men inte fett, vad skall jag då göra med fettet, låta sitta i stekpannor och dylikt eller ? du skriver at jag skall torka av mina skal innan de slängs i papperspåsen, vidare säger du att jag skall använda dubbla påsar, vi har alltså kommit dit hän att allt skall sorteras, men någon riktig och rimlig lösning på problemet har varken du, jag eller de som de som förespråkar matavfallspåsar, med ökat användande av hushållspapper etc.  så bidrar jag ju knappast till en vänligare miljö och har du tänkt på att vår skog under många år skövlats och att det tar ca 100 år för skogen att återväxa, och hur tillverkar vi under den tiden de så äav miljöjägarna älskade papperspöåsarna ?, Du menar väl inte alvar med vad du säger när du säger att man skall torka av varje skal på hushållspapper.

 

Nej gör om gör rätt slopa de förkastliga papperspåsarna, jag är ingen förespråkare av plats, men i detta fall förespråkar jag vattenbaserade plastpåsar och att man fortsätter att forska på hur man kan använda en sådan form av sortering, men de förkastliga papperspåsarna är en liuka förkastlig skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring

 

Bor man i villa och har kompost kan ditt förslag fungera alldeles utmärkt men verkligen inte i lägenhet, där sopsortering sker i utrymmen som klädkammare och andra för detta ändamål definitivt olämpliga utrymmen, då man i de flesta fallen inte hart någon sopbod eller soptunna runt hörnet.

Politik och demokrati KD:s Valmanefest är vägen till ett tryggt och fingerande Sverige

God morgon Sverige och Västernorrland.
KD:s Valmanefest måste ju vara något som passar alla Så här står det i Valmanefestet
VÅRD
Avskaffa Landstingens Sjukgårdsansvar

TTRYGGHET
Dkärp straffen för Vålds och Sxexbrott

Du skall kunna lita på Sverige

ÄlLDRE
Bygg fler äldreboenden

Tänk vilket underbart fungerande Sverige vi skulle kuna få om vi fick bort kolossen på lerfötter Landstinget och ett maktskifte i Sverige som förverkligar ett sådant valmnnefest

Sveriges framtid är hotad ?

Det har sagts tidigare,menkan inte upprepas och poängteras nog att det går utför med Sverige.
Sjukvården har eller håller på att kapsejsa tack vare oförståbdiga beslutsfattare, nu är botten nådd, vi betalar Landstingsskatt för vård och vet jag inte fel är Västernorrland ett av de Landsting med högsta skatten, trots detta skall vi om vi behöver Ambulanssjukvården eller ambulanstransport betala 400 kr/gång, samtidigt som mycket av Landstingsskatten går till allt möjligt annat än vård, så som Länsmuseer,Folkhögskolor,skumrraskavtal i form av ohederliga arvoden till Konsulter, direktörer,chefer, konsulter, detta har fått katastrofala följder för så väl Sverige i Dallmänhet som Västernorrland i synnerhet, där vården trots utlovad utveckling alltyjämt genomgår en allt snabbare och kännbar nedrustning, något som givetvis de mest utsatta grupperna i samhället Äldre,handikappade,sjuka och barn får känna av först och värst, man frågar sig vart är vi på väg med vårat kära Sverige ? Svar,det går helt enkelt allt snabbare utför mmed Sverige,allt beroende på oförståndiga politiska beslut,so alltså drabbar de mest utsatta gruåpeprna i samhället. Nej vi måste vända opå trenden och det måste städas från toppen, för att klara Sveriges välfärd även i framtiden, om vi nu skall våga tro på en framtid, visserligen är folkhögskolrna viktiga i många fall, men dessa måste läggas under staten, dit vi även skll förflytta ansvaret för vården,och mycket annat som jag och säkert många med mig ser det

Snöröjningen i Härnösand får med all rätt mycket hård kritik.

Tidigare röjde man även trottoarer, men detta tycks av besparingsskäl ha plockats bort, så nu tvingas man att gå ut i vägbanan i vart fall om man är beroende av hjälpmedel, men inte heller där får snöröjningen godkänt, och vem tänker i detta fall på trafiksäkerheten, för såväl bilist som fotgängare ? Ja knappast de som upphandlat snöröjningen, med ett tydligen så uruselt avtal för snöröjningen sätter man alltså människors säkerhet i spel och fara och frågan är om detta är ett rätt val, med tanke på att trafikolyckor är mycket kostsamma, och i detta fall kan bli onödigt kostsamma för en kommun med kärv ekonomi, bilar är hårda människor mjuka, det innebär att jag som fotgängare i  de allra flesta fallen får ta den större smällen vid en trafikolycka än vad bilisten får utstå.

Nej snälla beslutsfattare och ansvariga för upphandlingen v snöröjningen i Härnösand, tänk om och gör rätt ta inte det billigaste anbudet och sätt inte människors liv och hälsa på spel på bekostnad av en urusel snöröjning det kan bli mycket kostsamt, och vi fotgängare behöver också ta oss fram på ett säkert och anständigt sätt .

Kärlsorteringen i Härnösand blir allt värre

Sopsorteringen i Härnösand tycks bara bli värre och värre. Det senaste påhittet är att man skall sortera hushållsavfall i form av matavfall i papperspåsar.

Då matavfall för det mesta handlar om blötsopor i form av olika skal, såsom potatisskal, blir påsarna genomböta, skriver Andreas Menzel. Foto: Henrik Montgomery/TT
Då matavfall för det mesta handlar om blötsopor i form av olika skal, såsom potatisskal, blir påsarna genomböta, skriver Andreas Menzel. Foto: Henrik Montgomery/TT

Då matavfall för det mesta handlar om blötsopor i form av olika skal, såsom potatisskal, blir påsarna genomböta. För det mesta blir de så blöta så när man tar dem ur behållaren så rinner det från botten. Man bör numera vara klädd i oömma kläder och helst ha med sig våtservetter för att inte stinka avfall om händerna.

Jag är inte rädd för lite skit, men påsarna är verkligen skräp. Dessutom tycks Hemab ha fått för mycket att göra, då de flesta kärlen är överfulla innan det är dags för tömning.

Det verkar som att dessa avfallspåsar är en skrivbordsprodukt och att felaktigt material har använts till avfallspåsarna.

Gör om, gör rätt, så blir det säkert bra.

Andreas Menzel

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Skärpning Härnösandsbilister

Andreas Menzel, som är handikappad, bor i Härnösand och passerar flera övergångsställen i staden varje dag. Han känner sig nästan aldrig trygg när han ska gå över gatan.

– Det måste visas mer hänsyn i trafiken. Som fotgängare är man helt oskyddad. Jag litar inte på att bilarna ska stanna. Man är beredd på att något kan hända varje gång. Har jag tur klarar jag mig helskinnad, säger han.