Härnösandsborna blir allt färre

Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland Tisdag 2013-05-14 Minskar Härnösand mest i befolkningsutveckling. Totalt har Västernorrland den i särklass sämsta befolkningsutvecklingen, vilket är en mycket tråkig utvekling och läsning, men vad kan man då tro att denna befolkningsminskning beror på? En av orsakerna måste ju vara alla nedläggningarna och avvecklingar av företag som funnits i Västernorrland och även Härnösand, men sedan kommer vi inte ifrån faktum att när väsentliga näringar som vård, och omsorg om gamla, sjuka och handikappade drabbas av sådan ana omfattande neddragningar som bland annat skett i Härnösand en trend där Landstinget i Västernorrland är en stor bov i dramat, så får vi i Härnösand också känna av detta, så en uppmaning till våra politiker i Kommun och Landsting, se till att arbeta för en hållbar utveckling, vård,skola och omsorg är mycket viktiga hörnstenar för en positiv befolkningsutveckling, men fortsätter Landstinget Västernorrland att avrusta vården som man gjort under de senaste 30-40 åren, vilket drabbat Härnösand speciellt hårt så kan vi omöjligt räkna med en positiv befolkningsutveckling. Vi måste alltså åter få de viktiga hörnstenarna i ett fungerande samhälle att fungera i Härnösand, detta är nyckeln till en positiv befolkningsutveckling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *