Bankernas försämrade service, och säkerhet

Bankerna försämrar servicen och säkerheten för oss kunder, genom att man först tagit bort kontanthanteringen och hänvisa till bankomaternas, den senaste tiden har 2 bankomater, den bästa vid Tidningen Ångermanland och en på Köpmangatan i Härnösand tagits bort, samtidigt utsätter bankerna oss kunder för såväl otrygghet som diskriminering i och med att hänvisa alla kontantuttag till bankomater, själv har jag mycket svårt att se texten på displayerna, samtidigt som jag inte kan ta mig undin om någon skulle vara ute efter att råna mig, men bankerna envisas med att bankomaterna är ett säkert sätt att hantera pengar på, detta är ännu en gång bevis på att vad den lilla människan har för åsikt struntar överheten fullständigt i, man frågar sig vart är det på väg med jämlikheten i Sverige,? Man kan bara konstatera att det går utför och det går fort om inget görs för att stoppa den negativa utvecklingen i Svenskt samhälle, detta gäller så väl bankerna som nedrustningen i vården, där vårdpersonalen är beundransvärda, men där politikerna är som elefanter i glashus, genom att totalt strunta i medborgarna, Johan Nilsson hänvisar till att man lägger ned stora resurser på att förbättra säkerheten genom att placera bankomaterna inomhus, jo visserligen kan det vara så, men bankomater är var än de sitter en otrygghet, då rånrisken ökar och då denna negativa utveckling, läs avveckling ännu en gång drabbar de mest utsätta, äldre och funktionshindrade, det är dags att banker och andra viktiga samhällsfunktioner som har till uppgift att serva oss medborgare, gör om och gör rätt, återinför kontanter, stoppar nedrustningen i vården och allt annat som är negativ för Sverige i framtiden, annars riskerar Sverige att bli ett Land med ökade klassklyftor, vilket knappast någon ända människa kan vara beredd att medverka till, inte heller bankerna.

 

Otrygg samhällsmedborgare i Härnösand

Det går utför för Sverige

Det går utför för Sverige.
Sverige befinner sig i en brant utförslöppa, som för många innebär omfattande problem.
Landstinget nedrustar vården i raketfart, och i samma fart hanterar bankerna avskaffandet av kontanter, vilket redan efter bara kort tid hae blivit mycket kännbart för många, äbndå talas det bland beslutsfattare om utveckling i ovan nämnda frågor, man frågar sig bara vad som kan ses som utveckling i en exelereande nedrustnings och därmed förenad diskrimineringsprocess, då det för många inneburit mycket omfattande problem i vad som händer i ovan nämnda frpgor, är det verkligen så illa att för att leva i Sverige 201´8-2019 skall man vara ung stark och frisk, och ha pengar i madrassen, eller var skall man förvara dessa om man har några ?
Nej den axelererande nedrustningen av Sverige måste stoppas nu, annars måste vi avskaffa begreppet ett samhälle för alla, för så är det inte om man utgår från vad som händer med viktiga samhällsfunktioner, ett samhälle för alla bygger på att göra det tillgängligt för alla och inte bara för en begränsad klicka mpänniskor, det är dags att göra om och göra rätt innan det är för sent.

Ftihet Jämlikhet i vården i Landstinget ?

Frihet Jämlikhet Solidaritet är begrepp som anvämnds i Landstingspolitikernas munnar. Vården har aldrig varit mer ojämllik än i dag, 3 akutsjukhus jar blivit 2 och nåhgon medicinsk rehabilitering finns inte längre i Västernorrland , och alla beslut har tagits utan giltiga beslutsunderlager i form av konskvensbeskrivningar eller ksotnadsanalyser, i stället har pengar gott till dyra stafetter,konmsulter och chefer till ingen nytta, det är dags att denna församling bestående av en massa inkompetenta nattmössor tar sityt ansvar och omgående avgår .

Stor påse pengar till primärvården i Västernorrland utlovas för 2019, medan spcialistsjukvården går närmare 300 miljoner back

Regionfullmäktige samlad

Enligt Uppgifter i TÅ 2018-11-29 utlovas en stor påse pengar till primärvården i Västernorrland, men opositionen känner stor oro och tror med all rätt att konsekvenserna blir nya besparingar som kommer att drabba länets sjukhus.och därmed även specialistsjukvården.

Vid Regionfullmäktige 2018-11-29 hade politikerna att ta ställning till en budget för 2019 där huvudnummret är en storsatsning på primärvården där det är förslaget är att öka budgetramen för primärvården för 2019 med 30 miljoner och 2020 60 miljoner 2021 till 90 miljoner, dessa satsningar kommer dock att ske på bekostnad av specialistvården, vilket av nmaturliga och förklarliga skäl väcker viss oro eftersom Länets 3 akutsjukhus redan går back med närmare 300 miljoner kronor, en fortsatt nedrustning av specialistsjukvården väcker dock inte bara oro hos opositionen i Landstinget i Västernorrland utan vecker även farhågor hos oss skattebetalare och medborgare, som allt jämt är det som får ta stöten när Landstinget nedrusta vården under förevändningen att man skulle behöva spara, något som vi medborgare,skattebetalare och patienter av förklarliga skäl har svårt att tro på med tanke på det gigantiska slöseriet påkonsulter,chefer,stafetter, dirfektörer och verksamhet som inte har med Landstinget att gö

Glenn Nordlund Landstinget i Västernorrland säger att det inte skulle finnnas några sparkrav på Länets sjukhus för 2019, men med tanke på att specialistvården har ett svart hål på 300 miljoner för 2019, så måste även Glen Nordlund och andra i Landstyingsledningen inse att vi medborhare,skatte-betalare och patienter inte tror på sådana utsagor, då först 4 Akutsjukhus blev 3 och nu har 3 akutsjukhus blivit 2 och frågan är väl vilkken överlevnadschans Örnsköldsviks Akutsjukhus, den medicinska rehabiliteringen med god utvecklingspotential i Härnösand lades ner i Härnöösand under förevändning att den skulle utvecklas, men det är ju inget nytt att Landstinget i Västernorrland tycks lida av allvarlig begreppsförvirring, då man åter en gång svikit oss skattebvetalare och medborgare i Västernorrland genom slå spiken i kistan för så väl Solleffteå Akutsjukhus som den Medicisa Rehabiliteringen det är alltså dags att ta i tu med stafettkostnaderm chefs och direktörskostnader och konsultarvoden i stället för att fortsätta nedrusta vården som man gjort och allt jämt gör. vilket kan få mycket förödande konskvenser för så väl Västernorrland som län som des befolkning, dkall Västernorrland ha en chans att överleva och utvecklas i framtiden så måste Landstinget göra om och göra rätt , alltså sluta skära på vården och i stället skär på annat som inte är så sårbart för medborgarna,alltså skära från toppen .

 

 

Smärtgränsen för Landstingsledningens dumheter i form av nedrustning i vården är nådd.

Smärtgränsen är nådd för Landstingets nedrustning i vården

S Ledaren Tidningen Åmgermanland2018-11-28 Ställer Sussan jöstedt med all rätt frågan vad får politiker kosta, tyvärr glömde hon att ställa några följdfrågor A Vad får Tjänstemän och Stafetter kosta och hur mycket kan vi nedrusta vården innan smäsrtgränsen är nådd . Svaret på dessa frågor Tjänstemän och stafetter tycks få kosta hur mycket som helst ocn smärtgränsen för nedrustningen är för länge sedan nådd genom alla svikna löften, så ännu n gång ä’r detdags att skära i toppen, för Landstingets nedrustening i vården har nått botten , 3 akutsjukhus har blivit 2 från början var de 4 och Västernorrlland har som många gångertidigare påpekats snuvats på all medicinsk rehabilitering ,inte ens bassängverksamheten i Härnösand funherar längre, Så Glen Nordlund Ingeborg Viksten Lena Asplund Erik Lövgren Eva Back med flera i Landstingstoppen Botten är nådd och denna botten är ni alla skylldiga till så ta erat ansvar städa ut er ur Landstingskansliet ikläd er vårdpersonalens kläder och börja arbeta,så att ni försyår vad vi medborgare,patienter och vårdpersonal menar när vi protesterar mor erat oansvariga handlande när ni nedrustar vården och sviker era löften, till didt har onte en enda Landstingsledning någonsin varit kapabla att pressenter vare sig konsekvensbeskrivningar elelr kosnadsanalyser för all nedustning i vården, men nu brådskar det att propcka fram dessa docku,ment snart knackar jag på och vill se dem ni får en vecka på er att ta fram dem räknat från 2018-11-28, så senast den 2018-12-05 skall ni svara med pressentation av så väl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanlyser.

Norrlandsregionerna får kritik för upphandling av Ambulansflyg

Företrädare för Norrlandsregionerna får kritik för upphandlingar, denna gång för upphandling av Ambulansflyg,, men överklaganden är den väg vi som medborgare och skattebetalare har att tillgå, när vi anser att oli,a beslut vilar på felaktiga grunder, att vi sedan har ett rättssystem och lagar som in nehåller en massa kryphål som vi som medborgare och skattebetalare inte känner tiilll och inte heller tydligen skall känna till allt i akt och mmening att göra det så lätt så möjligt för beslutsfattare och fattade beslut att vinna laga kraft är givetvis anmärkningsvärt, I Region Västernorrland har ett flertal märkliga beslut fattats som i medborgarögon är totalt vansinniga, konsulter och chefer har betalats medmiljontals kronor ,allt medan vården rasserats och allt jämt rasseras, mpnga av dessa beslut har varit föremål för rättslig prövning,m men tack vare alla kryphål i svenska lagar är det i praktiken omöjligt att få rätt mot främst Landstinget som fatttat det ena beslotet tokigare än det andra, vilket i mänskliga ögon strider både mot sunt förnuft , men ochså måste anses strida mot lagen, så det är hög tid att lagen skrrivs om så att det på ety mänskligt sätt blir lättare för oss skattebetalare och medborgare att överklaga felaktiga beslut, som det fattats gott om i Region=Landstinget Västernorrland,mbeslut som kostat oiss skattebetalare miljontals kronot genom åren till ingen nytta .

Annika Strandhäll – Äldre belastar vården, inte flyktingarna.

Annika Strandhälls uttalande om att det skulkle vara de äldre och inte flyktingarna som belastar den svenska vården måste nog vara en av de dummaste uttalanderna denan månad,, hon vet nog inte vad hon pratar om, att beskylla den egna befolkningen för att vara till belastning för svensk sjukvård vitytnar om inkompetens, med tanke poå den kris som vården i Sverige genomlider sedan flera decwnier så undvikaer man i möjligaste mån att belasta den,desutom vbbetalar vi våran skatt för vilken bi har rätt att nyttja våra sociala system , däremot betalar flyktingar ingen skatt eftersom de sällan ekller aldrig har någon inkomst , alltsp är nog slutsatsen ganska enkel att dra att det är flyktingarna som belastar den svenska vården och knappast vi svenskar själva .
Anmika Strandhäll skall nu skyndsamt gå ut med en offentlig ursäkt till Sveriges befolkning för sitt tämligen ogenomtänkta uttalande

Hemabs Nya Sopsortering

Hemabs nya sortering av hushållsavfall, kan knappast vara genomtånkt om man tänker på att de påsar som skall amvänds för blötsopor är tillverkade av papper utan fast botten, vilket medför att om man har för mycket = mer än halv påse så rinner skiten rakt iogenom,desutom har man tydligen kklara problem att hinna med aytt tömma alla tunnorna, så nu är det dags att alla som jublar över dessa idioptiska bförslag börjar inse misslyckandet och slår till nödbromsen

Landstingets nedrustning i vården får allt känbarare konsekvenser,

Landstingets ständiga nedrustning i vården i Västernorrland får allt mer kännbara konsekvenser, 3 akutsjukhus har blivit 2 Örnsköldsvik och Sundsvall, och frågan är hur länge Örnsköldsviks Akutsjukhus förblir akutsjukhus? Den medicinska Rehabiliteringen med placering i Härnösand och med specialitet på bland annat Neurologiska skador och sjukomar är ett minne blott, då den stoppats in i ett fack i Sundsvalls Sjukhus, Rehabbassängen i Härnösand fungerar inte heller längre på ett bra sätt då bland annat vattenkvalliten ökat risken för infektioner, och all nedrustning sker under förevändningen att Landstinget skulle behöva spara, något man knappast kan tro på när man ser hur kostnaderna för stafetter, chefer, och konsulter rusar i höjden, men enligt våra beslutsfattare tycker de fortfarande att vården i Västernorrland fungerar bra, något som vi som lever med funktionsnedsättningar knappast håller med om mot bakgrund av beskriven situation, frågan är bara hur och när vi skall bli fri kolossen på lerfötter Landstinget till förmån för en fungerande vård i Västernorrland och Sverige, det är vidare mycket märkligt att Landstinget fortsätter sin nedrustningsprocess i vården utan giltiga beslutsunderlag i form av konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser, något som borde vara ett krav när det handlar om våra=Skattebetalarnas pengar, för dessa pengar har vi rätt att kräva fungerande vård i Västernorrland och Sverige, men knappast skyldighet att betala en massa onödiga kostnader för konsulter, chefer och stafetter, dags för beslutsfattarna i Landstinget att vakna och inse att katastrofen är ett faktum och att alla löften om utveckling i vården har svikits., Skall Västernorrland förbli ett attraktivt län måste även Landstinget da sitt strå till stacken genom att tillhandahålla en fungerande vård. Det är alltså mycket bråttom att städa Landstingstrappan från toppen och sluta gräva i botten.

Vart är vårat kära Sverige på väg ?

God morgon!

Så har då Sverige närmat sig ytterligare ett steg mot diskriminering i och med att Bankerna alltså även Handelsbanken som lovade att behålla kontanterna nu har gjort slag i saken och slagit följe med de övriga bankerna genom att avskaffa kontanthanteringen, hur stämmer då detta överens med ett samhälle för alla? Inte alls, och hur resonerar och tänker bankerna vad gäller säkerheten som urholkats rejält när jag skall stå vid bankomaten och öppet slå min kod, vilket kan leda till rån med följande konsekvenser! Gott folk vart är Sverige på väg? Utför stupet, man frågar sig när skall vårat kära Sverige bli ett Sverige till för alla?

Vi behöver en regering som kraftfullt säger i från och värnar om Sverige och oss medborgare och skattebetalare, detta gäller i de flesta samhällsleden.