Påskhälsning

 

Glad Påsk önskar jag alla bloggare                                                                                                                                                och läsare av min blogg

 

Krig inget man leker med eller om

Ser att det skrivs om lämpligheten för krigsspelet i våra skogar.
Krig är inget man spelar eller leker med krig är en ond företeelse och förekomst i många länder, där människor av olika raser och kulturer inte kan sammas av någon anledning, men att ägna sig åt krigssåpel i Sverige, kan möjligtvis vara ett sätt att påminna människor om des grymhet, men inget som det skall spelas eller lekas med.

Med tillönskan om en fredlig och Glad Påsk

Landstingets kostnader för hyrläkare

Läser i tidningen Ångermanland påskaftonen 2013 att Landstingets kostnader för hyrläkare har ökat med 35 miljoner på 2 år. Frågan är nu hur Landsinget tänker förklara dessa kostnader kontra de sparkrav man har på sig. Är de siffror som anges som sparskäl hämtade ur luften av massmedia eller är det så illa att Landstinget inte har koll på ekonomin, måste nog anses bero på det senare. Så rådet till ansvariga i Landstinget är att snarast skaffa sig utbildade ekonomiska rådgivare och förvaltare av våra skattepengar, som vi som medborgare har rätt att kräva god och säker vård för, och inte en massa byråkrater där den ena handen inte tycks veta vad den  andra gör.

Traffikmiljön i Härnösands Centrum behöver bli bättre och säkrare.

 

 

 

 

Trafikmiljön i Härnösands Centrum behöver bli bättre och säkrare, som det är nu så används bland annat gågatan rätt flitigt av motorfordon, inte bara för att lossa och lasta utan numera även som genomfart, vilket kan äventyra säkerheten ordentligt om man har otur, vid min promenad genom Härnösands Centrum möttes jag till exempel av denna syn, ett motorfordon stående på trottoaren som är till för fotgängare, snälla ni som parkerar så här, tänk på människor med någon form av funktionshinder eller begränsning och gör det så lätt så möjligt för denna grupp av människor att röra sig i vårat trevliga och mysiga Härnösand

Med vänlig hälsning och tillönskan om en glad påsk, och en trevlig vår.

Andreas Menzel

Landstingets slöseri med meddborgarnas skattepengar

Den senaste veckan har vi vid flera tillfällen kunnat läsa om hur Landstinget försöker att få ekonomin att gå i hop, allt medan samma koloss på lerfötter dvs Landstinget slösar med medborgarnas skattepengar utan des like. Bara under den senaste veckan har vi kunnat läsa om Landstingets underskott som beräknas till 390 miljoner för innevarande år.

I dag kan vi läsa om hur Landstinget tvingas till inhyrning av läkare= Stafettläkare, dessa utgjorde under fjolåret en kostnad för Landstinget på 35 miljoner kronor.

Dessutom sägs det att Landstingets session salsbyggnad behöver renoveras till en beräknad kostnad av 3,7 miljoner, vilket ger Landstinget och därmed oss medborgare en kostnadsökning på totalt 428,7 miljoner kronor. Frågan är bara när Landstinget skall se om sitt hus och börja värna om medborgarna och satsa på att få till en fungerande vård i Västernorrland.

Kräver ett snabbt svar av ekonomiskt ansvariga, om några sådana finns på Landstinget i Västernorrland Eller Landstingsrådet Per Walberg.

Ökad hotbild mot Kommunfullmäktige kräver vakter ?

Sverigedemokrat ser en ökad hotbild mot politiker i Kommunfullmäktige i Härnösand och kräver därför ökad säkerhet i form av vakter vid fullmäktigesammanträdena.

Om man skulle tillmötesgå Sverigedemokraten Lars Lundgren på dennes begäran att sätta in vakter vid de offentliga sammanträdena så höjer man kanske säkerheten med någon procent, men man gör det även mindre intressant för oss medborgare att följa för oss medborgare viktyiga och intressanta frågor.

Jag kan väl i sig förstå oron, men som intresserad och engagerad  medborgare av vad som händer och sker i våran Kommun, så sitter jag själv rätt ofta och lyssnar på vad som händer i de olika ärendena, och tycker att vi skall värna om våran rätt och öppenhet att följa Kommunfullmäktige sammanträdena på plats utan att vi skall behöva visiteras av vakter, då jag tror att vi som sitter och lyssnar är fredliga och engagerade medborgare utan onda avsikter, en ökad kontroll kommer att minska intresset i för oss medborgare viktiga frågor och detta kan inte heller vara SD:s mening så låt fullmäktigesammanträdena förbli en medborgerlig öppen förhandling med rätt och möjlighet för oss medborgare att följa förhandlingarna på plats, utan att först bli visiterade av vakter, vi lever i ett fritt Sverige och Härnösand 2013 och låt det så förbli även i framtiden

Landstingets Sessionssalsbyggnad skall rustas upp ?

Landstingets Session salsbyggnad skall rustas upp för 3,7 miljoner, allt medan man bara här om dagen redovisade en ny sparchock på 399 miljoner kronor. Men nu får det banne mig vara nog. Man kan inte ena dagen halshugga sjukvården med över 300 miljoner för att nästa dag kräva renovering av de egna lokalerna. Någon ordning får det lov att vara. Skall det sparas så måste Landstinget vara med och spara i sina egna led, så se till att minska eran kostym snarast avyttra Sessionssalsbyggnaden och Landstingskansliet, flytta in den lilla administrativa stab som behövs för att administrera vården i de 1000-tals kvadratmeter tomma ytor på Härnösands Sjukhus. Detta kommer därmed att bli Landstingets historiskt största och bästa besparingsåtgärd. Jag kräver ett löfte av Per Walberg och övriga i Landstinget att så snarast sker.

Ny sparchock på 399 miljoner för Landstingsvården i Västernorrland

I dag kan vi åter läsa om en ny sparchock på 399 miljoner kronor. Frågan är bara vad de skall spara på denna gång, för nu har ju Landstinget som bekant totalhavererat vården i Härnösand och snart sagt i hela Västernorrland, så nu får man väl ta till med osthyvelprincipen inom de egna väggarna inom administrationen på Landstingets Kansli i Härnösand, avsätt ett antal höga chefer till att börja med, fortsätt sedan med att skapa en betydligt mindre administration, som kan inrymmas i de tomma lokalerna vid Härnösands Sjukhus. Avyttra fastigheterna på Storgatan 1 nuvarande Landstingskansliet och Sessionssalsbyggnad. Avyttra all verksamhet som inte har med vården att göra, avveckla Landstingets Kulturförvaltning och överför denna verksamhet till Kommunernas kullturförvaltningar. Överför infrastrukturfrågorna till Trafikverket. Ja listan med förslag till åtgärder för att komma till rätta med Landstinget ständiga ekonomiska problem kan göras hur lång som helst. Ett är dock klart att vården måste få mer resurser för att klara de alltjämt ökade behoven, då våran befolkning blir allt äldre och därmed ökar behoven av vård. Förvånansvärt att Landstinget i Västernorrland fortfarande har de som vill arbeta inom vården, en beundransvärd personal.

Att bilda region med västerbotten är det enda sättet att rädda vården i Västernorrland

Att bilda region med Västerbotten är det enda rätta allternativet för att rädda vården i Västernorrland,så låt förståndet och förnuftet råda och gör som de 17 öviksläkarna föreslår för patientternas bästa. Nämliggen att bilda region med Västerbotten och Norrbotte, även om stora enheter inte är att föredra, så finns i nuläget inget annat allternativ,eftersom Landstinget i Västernorrland tycks ha abdikerat för länge sedan.

Härnösands nya resecentrum invigs i morgon lördag?

Härnösands nya Resecentrum invigs i morgon lördag Enligt uppgifter på Härnösands Kommuns websida skall Härnösands nya resecentrum invigas i mogen lördag. Men frågan är hur den som inte har tillgång till dator och är intresserad av denna händelse skall få veta om denna invigning? som måste anses som en angelägen händelse för såväl ansvariga för arbetet som beslutsfattare och alla som väntat på att Härnösands nya resecentrum skall stå färedigt att tas i bruk.