Beslutet om Campus i Härnösand

Bo Sundqvist som sitter i Mittuniversitetets styrelse är kritisk till hur ärendet att lägga ned Mitt-Universitetets verksamhet handlagts , och det med all rätt, han påpekar bland annat att beslutsunderlagen delats ut alldeles för sent, vad man kan utläsa av Bo Sundqvists uttalande i TÅ Torsdag 7/3 är att beslutet om att lägga ned Campus i Härnösand är ett hastbeslut med dåliga underbyggnad, det verkar vidare som om allt som läggs ned i Härnösand är av underordnad betydelse, bara man kan flytta det till Sundsvall, att besluten att flytta verksamhet från Härnösand till Sundsvall för det mesta är mycket dåligt underbyggda är dess värre ingen ovanlighet, vi behöver bara titta på Landstingets ständiga nedläggningar i Härnösand, där det inte heller finns några giltiga tillika lite offentliga beslutshandlingar, och man frågar sig varför vi medborgare har så dåliga påverkansmöjligheter, detta måste ju anses utgöra en stor brist i demokratin, vad gäller beslutet om Campus kan detta liknas vid en demonstration jag tror det var på 80-talet mot nedläggningen av Härnösands sjukhus, då befolkningen 16000 gick man ur huse och man fick till och med delta på betald arbetstid för att visa vad vården i Härnösand betydde, men vem brydde sig inte Landstinget i Västernorrland i vart fall, och det samma gäller Mittuniversitetsledningen som inte heller bryr sig om vare sig att beslutet har fattats på bristande underlags grunder eller att det föregicks av en manifestation i Sambiblioteket i Härnösand för ett antal veckor sedan där flera 1000 hade samlats i Sambiblioteket i Härnösand för att visa sitt missnöje över beslutet och det hedrar ännu en gång vår tidigare stadminister Torbjörn Fälldin att han lämnade tillbaka såväl doktorshatt som stav i protest över nedläggningen av Campus i Härnösand, bara synd att få som var med vid manifestationen  tycks ha ork att fortsätta att agera mot beslutsfattarna av detta inkompetenta beslut. Man måste des värre även fråga sig vad som skall hända med Härnösand i framtiden då vi under en 25-30 års-period har förlorat mellan 2000 och 3000 arbetstillfällen, des värre många gånger till Sundsvalls fördel, och jag undrar varför?Rådet till Miuns Ledning och rektor är att göra som Torbjörn Fälldin mämliggrn att kasta in hatten.

Andreas Menzel

 

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *