Svar till Lena Asplund Varje arbetstillfälle är viktigt

Läser på din blogg att ni Moderater anser att arbetstillfälle är viktig. Du nämner vidare den lyckade satsningen av sänkt restaurangmoms, en åtgärd som du säger att den enligt SCB Skulle ge ca 6000 nya arbetstillfällen, vilket du ser som mycket positivt, vilket det i grunden också är. Dock har jag aldrig någonsin hört hur mycket ni satsar på att få funktionshindrade personer i arbete, detta är tyvärr en grupp som kommit rätt ordentligt i kläm, sedan villkoren för lönebidrag försämrades för ett antal år sedan, vilket fick till följd att många funktionshindrade ner eller mindre tvingadses till sjukbidrag tidigare kallat förtidspension, därmed inte sagt att denna grupp av människor inte skulle vara duglig arbetskraft, utan i stället försämrades de ekonomiska förutsättningarna för en arbetsgivare som i praktiken kanske var beredd att anställa en sådan person om de fick den ekonomiska hjälpen Lönebidrag, vilket också gjorde att den funktionshindrade kunde känna sig behövd och delaktig i samhället.
Vad gäller min egen hemkommun Härnösand, så skrev jag i en insändare för några veckor sedan om hur Härnösand drabbats av nedläggningar av arbetsplatser, där jag mellan tumme och pekfinger lätt fick i hop en skrämmande summa arbetstillfällen på mellan 2000 och 3000 arbetstillfällen som försvunnit under en 20-30 års period, och frågan jag ställer till dig när och varifrån får vi de nya arbetstillfällen som vi så oundgängliggen skulle behöva som ersättning för allt som försvunnit från Härnösand, genom sjukhusets nedläggning, KA 5 Convey Teknik Tobaksmonopolet och nu senast beslutet om att lägga ned Campus i Härnösand.

Jag emotser tacksamt svar ifrån dig vad och när någon förändring till det bättre skall ske för en hårt drabbad kommun som Härnösand som jag försökt belysa i min kommentar till dig .

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *