Ingen oro vid Länsstyrelsen i Västernorrland

Ingen oro vid Länsstyrelsen i Västernorrland inför eneventuell Regionbildning med Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Läser i dag på morgonen att en eventuell regionbildning mellan Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten inte tycks föranleda till någon oro på Länsstyrelsen i Västernorrland. Tyvärr har jag som medborgare en annan uppfattning i denna fråga. För det första skall vi komma i håg att stora enheter, där besluten hamnar långt ifrån medborgarna, vilket en storregion kommer att innebära måste anses missgynna medborgarnas möjligheter till inflytande i för oss viktiga frågor. Dessutom skall vi komma i håg att en storregion inte innebär automatiskt att just Länsstyrelsen i Västernorrland skulle bli kvar vilket ännu en gång skulle kunna leda till en katastrof för ett redan hårt drabbat Län och Härnösand. Härnösand har under ca 25-30 år förlorat mellan 2000-3000, som blandarna fanns vid Härnöverken, Tobaksmonopolet, Härnösands Sjukhus ,Convey Teknik och nu senast beslutet att lägga ned Mittuniversitetet och Campus i Härnösand, Försäkringskassan, Skattekontoret, Kronofogdemyndigheten vad finns det för besparingar i alla dessa nedläggningar ? Knappast några alls, var har då dessa arbetstillfällen tagit vägen? Jo de allra flesta till Sundsvall, med stora nackdelar för oss medborgare, så låt nu Härnösand behålla det lilla som återstår, jag i likhet med många andra vädjar om detta till såväl vår Landshövding Bo Källstrand som Landstinget i Västernorrland och Kommunledningen i Härnösand vädjar om eftertanke före ett beslut om Regionbildning

 

Landstingets nedläggningar inom vården i Härnösand saknar giltiga beslutsunderlag

Under många åt har Landstingets sjukvård genomgott stora nedskärningar, de största har skett i Härnösand , där hela slutenvården lagts ned, med ständiga överbeläggningar i Sundsvall och numera även onödigt långa transporter, detta har jag själv erfarenhet av då jag är epileptiker och transporerades till Örnsköldsviks Sjukhus, efter att ambulanspersonalen ringt till de olika sjukhusen för att höra var de skulle köra. Till detta kommer att det inte finns några som helst dokument i form av konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser för alla nedläggningar i Härnösand kontra utökningar i Sundsvall som rimligtvis borde ha blivit följden av nedläggningen av Härnösands Sjukhus. Det jag nu kräver av Landstingsrådet Pär Walberg är att Landstinget i Västernorrland omgående pressenterar konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för alla nedläggningarna i Härnösand kontra vad detta har inneburit i ökade resurser i Sundsvall. Det kan inte heller anses rimligt att ambulanspersonalen skall ringa till sjukhusen för att ta reda på var det finns plats, vad är detta för vård? Jag riktar ingen kritik mot ambulanssjukvården, utan i stället är jag i likhet med många andra kritisk till hur Landstinget sköter sin huvuduppgift Hälso och Sjukvården, det har heller aldrig pressenterats vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser för alla nedläggningar i Härnösand, vilket jag nu en gång för alla kräver att så sker omgående.

Jag kräver alltså omgående svar från Landstingsrådet Pär Walberg på följande frågor .

1:Var finns konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser för nedläggningen av slutenvården i Härnösand.

2.Hur kan Landstinget minska platserna vid Rehabmedicin i Härnösand från 18 till 9 samtidigt som Landstingsrådet Pär Walberg lovar att satsa på Rehabiliteringsvården?

3:Samtdigt som försämrade villkor för bassängträningen verkar vara i annalkande.

Jag kräver omgående svar från Landstingsrådet Pär Walberg.

 Andreas Menzel