Svar till J.G. Christer Andersson.

Bäste J. G. Christer Andersson.

Du upplyste vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde om att bassängfrågan är en Landstingsfråga och inget som Kommunfullmäktige skall ägna sig åt,vilket i och för sig är helt korrekt och vilket undertecknad är fullt medveten om, men när nu inte Landstinget tycks ha förstånd och kunskap om hur denna anläggning inklusive medicinsk rehab skall drivas så måste man kunna vara beredd att samarbeta över gränserna för ds olika myndigheterna, vilket jag förutsätter att du och övriga i Kommunfullmäktige förstå allt i akt och mening att vara tillgängligg för patienterna och därmed hålla kostnaderna för Landstinget för slutenvården  men nu främst för  Rehabiliteringsvården nere.

God och jämlik vård är överskriften för Sjuövårdspartiets partistämma i Örnsköldsvik nu på söndag

God och jämlik vård är överskriften för Sjukvårdspartiets partistämma nu på söndag. Men hur det är med jämlikheten vet vi ju alla, sedan hela slutenvården försvann från Härnösand, och nu även Rehabmedicin tycks ha sett sina bästa dagar i Härnösand, och frågan är vad god och jämlikvård är när situationen ser ut som den gör, och att protester aldrig hjälpt vet vi ju också inte minst mot bakgrund av den stora demonstrationen på 1990-talet i Härnösand för att rädda kvar akutverksamheten, allt i akt och mening att använda skattepengar till bättre ändamål än felplacerade sjukhussängar i korridorer, sköljrum och i andra för vård ej avsedda utrymmen. Allt beroende på den ständiga platsbristen, vilken leder till att ambulanspersonal står hos en patient och tvingas ringa till länets sjukhus för att höra om de kan komma in med en patient, detta är ingen kritik mot ambulanssjukvården som gör ett fantastiskt arbete ned proffsigt bemötande, men för att åter kunna använda sig av begreppet god och jämlik sjukvård behöver vården i Västernorrland och Härnösand få en rejäl upprättelse, inte minst rehabiliteringsvården.
Jag kräver omgående svar från Landstingsrådet Pär Walberg innehållande löfte om att vården i Härnösand innefattande Rehabmedicin återställs

Nytt hot mot Rehabiliteringsmedicin i Härnösand

Nytt hot om nedläggning av Rehabmedicin i Härnösand.
Enligt uppgifter till Tidningen Ångermanland råder nya hot om nedläggning av den medicinska Rehabiliteringskliniken i Härnösand, detta om Jaccomina Bertema och hennes gelikar i Landstinget får som de vill, återigen ställer jag och säkert många med mig frågan vad J Bertema och P Walberg med flera håller på med, då man lovat att satsa på Rehabiliteringsvården, ja men inte i Härnösand tydligen, varför då inte i Härnösand, där det finns ändamålsenliga lokaler som inte behöver kosta Landstinget 100 000 tals kronor i ombyggnad. Nej nu får det banne mig vara nog med tant Bertemas och andras nedläggningshot mot den återstående vården alltså rehabiliteringvården, håll nu de löfte som Pär Walberg givit bland annat undertecknad. Nämligen att satsa på rehabiliteringsvården och gör det där finns ändamålsenliga lokaler alltså i Härnösand, till sist kvarstår kravet om en nedläggning av Landstinget, denna skyddade verksamhet eller detta vuxendagis har inget berättigande längre.
Till sist kräver jag för hur vilken gång i ordningen vet jag inte Kostnadsanalys och Konsekvensbeskrivning för allt som lagts ned i Härnösand
Jag kräver omgående svar från J Bertema och Pär Walberg med löfte om att Rehabiliteringsvården blir kvar i Härnösand.

Landstinget i Västernorrland riskerar rekordhöga viten på 2 miljoner kronor

Enligt uppgifter till tidningen Ångermanland Lördag 2013-04-20 riskerar Landstinget i Västernorrland rekordhöga böter på 2 miljonern kronor och Arbetsmiljöverket har enligt uppgifter ej för avsikt att komma på Länssjukhuset i Sundsvall för att se hur Landstinget arbetar för att komma till rätta med överbeläggningarna vid Länssjukhuset i Sundsvall, och frågan från medborgarna är nog hur Landstinget tänker komma tillrätta med presenterade problem och frågan är också var Landstinget i Västernorrland tar pengarna ifrån för att betala alla böterna för de ständiga överbeläggningarna vid Länssjukhuset, och återigen ställer jag frågan med krav om svar från Pär Walberg och Jaccomina Beertema, Vad tänker ni göra åt påtalade problem , och  var finns konsekvensbeskrivningarna och kostnadsanalyserna för alla nedläggningarna inte minst för den totalhavererade slutenvården i Härnösand, vad kostar alla onödigt långa ambulanstransporter, och anser ni det som rätt att ambulanspersonal skall stå hos svårt sjuka människor och ringa till länets sjukhus för att höra om de kan ta emot sjuka människor ? , Till sist har vi bara häromdagen kunnat läsa om att ambulanstransporterna ökat under det senaste året, något som oroar de ansvariga för denna verksamhet, men knappast Landstinget som huvudansvariga för sjukvården.

Jag kräver alltså ännu en gång svar från Pär Walberg och Jaccomina Beertema hur ni tänker komma till rätta med påtalade problem, och till sist vill jag också ha svar på när ni tänker satsa på Rehabiliteringsvården, ett avgivet men sviket löfte från Pär Wahlberg och Jaccomina Bertema med flera i Landstingsledningen i Västernorrland, något som ytterst drabbar oss patienter och medborgare i Västernorrland.

Medborgarförslagen står som spön i backen enligt Bo Östman

Vad är det jag läser i dagens tidning.

Bo Östman anser att medborgarförslagen i Härnösands Kommun står som spön i backen.

Men Bo Östman som tidigare chefredaktör borde väl vara väl medveten om att vi har den fria yttrande rätten i Sverige och Härnösand, vilket vi skall se till att få behålla, för det är ju genom medorgardialogen och medborgarförslagen som vi som medborgare har en chans att tala om för våra beslutsfattare vad vi anser är viktigt och angeläget dör just oss medborgare. Jag vill hoppas att vi inte får ett kommunalråd som ett kommunalråd i Umeå som en gång yttrade sig om medborgarförslagen och ansåg att dessa var onödiga och besvärliga. Vi skall i stället värna om en fri och öppen dialog med våra beslutsfattare i för oss medborgare viktiga frågor, vi lever ju i ett öppet samhälle är 2013 och där skall medborgarnas intressen vara avgörande i hur besluten fattas.

 

Tack för ordet

Nytt hotell står högt på önskelistan hos beslutsfattarna i Härnösands Kommun

Ett nytt hotell står tydligen högst på önskelistan hos våra kommunpolitiker, trots att Socialförvaltningen som bekant har ett stort underskott i budgeten för 2013,och att finansiera  ett nytt hotell med skattepengar när de ekonomiska förutsättningarna saknas måste anses mycket olyckligt. Sedan kan man ju fråga sig varför det skall byggas nytt på Kanaludden, eller ett annat förslag har varit på Torsviksområdet, ett av stans attraktivaste bostadsområden, om föreslaget skulle bli verklighet skulle i så fall ett av stans attraktivaste bostadsområden förbyggas med en ful betongklump. Och om ett hotell är så livsviktigt så se på alla tomma lokaler som står tomma, exempelvis gamla Riksanstalten, Försäkringskassans lokaler på Tullportsgatan, med garage och matsal.

Snälla beslutsfattare att nya etableringar kan behövas för en utveckling av Härnösand, må så vara. Men när de ekonomiska förutsättningarna medför stora nedskärningar som drabbar den enskilde, så se till att klara denna verksamhet innan det satsat sas på mindre viktiga objekt så som Hotell, detta måste komma i sista hand när ekonomin är kärv, och inte tillåter större utsvävningar

Nytt hotell behövs i Härnösand ?

Ett nytt hotell i Härnösand är enligt Kommunalrådet Fred Nilsson och kommunpolitikerna Amanda Lind och Sara Nylund en signal i rätt riktning. var det eventuella nya hotellet skall ligga är fortfarande inte besluta, så här kommer 2 förslag till tänkbara allternativ. Alternativ ett är gamla fängelset som har stått tomt rätt länge, och allternativ två är Landstingets kansli ett allternativ som måste anses vara det perfekta både sätt ur närheten till stan, möjligheter till parkering och mycket annat.

Ett tredje allternativ är Skatteförvaltningen och Försäkringskassans gamla lokaler på Tullportsgatan, som också utgör ett bra allternativ, både vad gäller närheten till stan parkerings, med stort garage, och matsal.

Men innan några åtgärder vidtas se först över beläggningen med de övriga hotellen, så att ett eventuellt nytt hotell inte innebär den enes bröd, den andres död, med vilket jag menar att inte ett nytt hotell innebär ett befintligt hotells död, frågan är också hur en sådan etablering påverkar en redan hårt ansträngd ekonomi ? med tanke på de senaste uppgifterna i media. Jag vill också poängtera att mitt inlägg inte har med motsträvighet att göra utan handlar om försiktighet med en hårt ansträngd ekonomi i Kommunen.

Nej tack till reklam respekteras inte

Att ha en skyllt ingen reklam tack innebär inte automatiskt att jag slipper reklamen, då även tidningarna är fulla av reklamblad, för så gott som varje morgon när man sätter sig till frukostbordet och slår upp tidningen så rasslar det ut flera olika reklamblad, som oavkortat hamnar i papperåtervinningen, och frågan är vad de som inte vill ha reklam skall göra för att slippa den dolda reklamen, som bara ökar vårat sopberg, för med en minskad reklam minskar vi vårat sopberg vilket skonar miljön och ger våran skog en rimlig chans till återväxt.

Stadsfest eller inte i Härnösand ?

I dagens tidning kan vi läsa att extra pengar till hemtjänsten dröjer, och därmed drabbas också de som mest behöver denna tjänst som brukaren får betala en inkomstbasserad summa i månaden för att ha. Men med tanke på de ekonomiska problem som finns i den verksamhet som Kommunerna enligt lag är skyldiga att tillhandahålla sina medborgare, vilket inte kan anses vara fallet med en Stadsfest även om den kan vara mer eller mindre bra ur  flera synpunkter, så kanske inte ett sådant arrangemang bör stå högst på prioriteringslistan, inte minst med tanke på att detta arrangemang har tenderat att bli lite av en fyllefest, vilket kan bli rätt kostsamt för många medborgare, och förståelse för dessa rader, även andra problem har ju förekommit vilka är välkända inte minst för våra beslutsfattare hoppas på eftertanke och förståelse för dessa rader. Till sist skulle jag och säkert många med mig vilja ha besked om vad som kommer att få stryka fot vid en eventuell sponsring av en sådan tillställning ?