Nytt hotell behövs i Härnösand ?

Ett nytt hotell i Härnösand är enligt Kommunalrådet Fred Nilsson och kommunpolitikerna Amanda Lind och Sara Nylund en signal i rätt riktning. var det eventuella nya hotellet skall ligga är fortfarande inte besluta, så här kommer 2 förslag till tänkbara allternativ. Alternativ ett är gamla fängelset som har stått tomt rätt länge, och allternativ två är Landstingets kansli ett allternativ som måste anses vara det perfekta både sätt ur närheten till stan, möjligheter till parkering och mycket annat.

Ett tredje allternativ är Skatteförvaltningen och Försäkringskassans gamla lokaler på Tullportsgatan, som också utgör ett bra allternativ, både vad gäller närheten till stan parkerings, med stort garage, och matsal.

Men innan några åtgärder vidtas se först över beläggningen med de övriga hotellen, så att ett eventuellt nytt hotell inte innebär den enes bröd, den andres död, med vilket jag menar att inte ett nytt hotell innebär ett befintligt hotells död, frågan är också hur en sådan etablering påverkar en redan hårt ansträngd ekonomi ? med tanke på de senaste uppgifterna i media. Jag vill också poängtera att mitt inlägg inte har med motsträvighet att göra utan handlar om försiktighet med en hårt ansträngd ekonomi i Kommunen.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

En kommentar till “Nytt hotell behövs i Härnösand ?”

  1. Varför är åsikter av”ledande konsulter inom hotellbranchen” av större vikt än Härnösandsmedborgares åsikter? Bor dessa konsulter i Härnösand eller är det fråga om en skrivbordsåsikt.
    Bygg hotellet på t.ex Torsviksområdet, men med sansad höjd på byggnaden och inte som det fula höghus som föreslagits på kanaludden. Stadens bebyggelse är låg och låt den behålla den karaktären i de centrala delarna.
    Medborgare
    Gita Zimmer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *