Svar till J.G. Christer Andersson.

Bäste J. G. Christer Andersson.

Du upplyste vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde om att bassängfrågan är en Landstingsfråga och inget som Kommunfullmäktige skall ägna sig åt,vilket i och för sig är helt korrekt och vilket undertecknad är fullt medveten om, men när nu inte Landstinget tycks ha förstånd och kunskap om hur denna anläggning inklusive medicinsk rehab skall drivas så måste man kunna vara beredd att samarbeta över gränserna för ds olika myndigheterna, vilket jag förutsätter att du och övriga i Kommunfullmäktige förstå allt i akt och mening att vara tillgängligg för patienterna och därmed hålla kostnaderna för Landstinget för slutenvården  men nu främst för  Rehabiliteringsvården nere.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *