Hetsjakten på den så kallade Junselevargen

Reflektion med anledning av den senaste tidens hetsjakt på den så kallade Junselevargen. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om en varg som befunnit sig i trakterna kring Junsele, där den sägs ha ställt till med en del oreda och därför flyttats ett antal gånger, man har även diskuterat skyddsjakt på denna varg, men varför jaga ett djur som enligt lag är fridlyst vilket det har varit sedan många hundra år på grund av utrotningsrisken, vilket man fick lära sig i skolan. Kan man verkligen besluta om den hetsjakt som nu pågår på detta djur ? vore det inte snart dags att inse att naturen sköter sig själv, och om man skall hårdra det hela så borde ju samerna också hålla sina renar kopplade, vilket ju är en praktisk omöjlighet. SÅ därför kanske man blir tvungen  inse att naturen har sin egen lag och sköter sig nog bättre själv, utan människans och byråkratins inblandning, må så vara att renarna är samernas dyrgripar, men för den skull vore det nog bättre att låta naturen sköta sig själv, och om man skall hårdra det hela riktigt så borde ju Samerna hålla sina renar också, vilket rent praktiskt kan anses omöjligt, med tanke på att dessa rör sig på mycket stora områden, så snälla beslutsfattare och samer inse att naturen skall sköta sig själv,det har den gjort i alla tider.

Våren inte bara en efterlängtad årstid utan även tjuvens årstid

Våren är inte bara en härlig och efterlängtad tid, utan innebär även  tjuvarnas uppvaknande, och därmed är det på sin plats att var något extra uppmärksam.Då det dyker upp utländska försäljare, just nu rör sig några utländska medborgare  i bland annat sambiblioteket i Härnösand, de försöker att påkalla uppmärksamhet genom att försöka att överräcka rosor till människor, etta i avsikt att avleda dem och därmed kunna stjäla värdesaker av den enskilde, genom att försöka komma in i byxfickor och andra fickor, så de som sitter i bland annat Sambiblioteket och arbetar eller studerar bör vara uppmärksamma och inte ha plånböcker och telefoner liggande på sina skrivbord, då dessa lätt kan försvinna. Jag var själv med om beskriven händelse under fredagen .

Sämst rankade vården finns i Halland och Västernorrland

Enligt uppgifter i tidningen Expressen fredag 5 April 2013 är vården i Halland och Västernorrland bland de sämst rankade, i Sverige med flest patienterliggande i i korridorer och i andra utrymmen som ej är avsedda för vård, vi har och så den personal som känner sig mest slutkörda, trots detta är de alltid glada och trevliga när man behöver deras hjälp, de är helt enkelt beundransvärda frågan är bara vad Landstinget i bland annat Västernorrland tänker vidta för åtgärder för att komma högre upp på rankinglistan ? och därmed även garantera personalens arbetsmiljö och patienternas säkerhet, hoppas på svar från de ansvariga i Landstinget i Västernorrland, tyvärr är det väl ingen större  mening att be Per  Walberg om något svar. För det har han ju inte behagats ge det senaste året, tråkigt nog. Frågan är bara från vem man skall förvänta sig något svar, då dialogviljan från Landstinget allt mer övergått till monolog , dvs man ställer frågor och tvingas se ett svar i de konstateranden som man själv gör, vilket ökar föraktet för Landstinget alltmera, ett i all väsentlighet mycket tråkigt konstaterande.

Med förhoppning om svar innehållande konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för alla neddragningar som gjorts och ständigt görs inom vården.

Verksamhet och ekonomi

Tråkigt konstaterande

Vi i Sverige och Västernorrland vill vara bäst på många sätt och vist skall man eftersträva att endast tillhandahålla det bästa, för endast det bästa är gott nog och vi är också bra på många sätt och saker. Men slår man upp tidningen Ångermanland i dag så konstateras att vi är sämst rankade på ett antal områden. Det sägs att vi har de sämsta bilarna, men det är väl kanske inte det värsta. Vad värre är att vi dessutom ligger i botten vad gäller vården, med de längsta köerna, vi har ett hårt kanske det hårdaste trycket i landet på sluten vården, beroende på platsbristen satt i relation till efterfrågan, men vad gäller vården vill jag ge denna personal en eloge som ännu klarar av det allt hårdare trycket, vi ligger även långt ned vad gäller tillgången på platser inom äldrevården, en sektor i Sverige och Härnösand där trycket och efterfrågan alltjämt ökar men där efterfrågan tyvärr inte svarar upp mot behovet, och vad gör man då åt detta när våran befolkning lever allt längre. Inte minst med tanke på att vi bara för en kort tid sedan kunde läsa om att bland annat Socialförvaltningen i Härnösand har ett mycket bekymmersamt ekonomiskt läge vilket brukar få de största konsekvenserna för de mest utsatta grupperna, även om de enligt uppgift ska ha fått extra anslag i årets budget?

Patientnämnden i Västernorrland och des uppgift.

Landstingets Etiska nämnd patientnämnden  borde ha fullt upp att göraLandstingets patientnämnd Etiska nämnden, skall se till att stödja patienter inom Sjukvården och tandvård som enligt lag skall bedrivas utav Landstinget. och som Landstinget bedriver sin vård i dag borde denna nämnd ha fullt upp att göra med att hjälpa patienter till rätta när Landstinget gör fel. Dessa borde även se till att patienter inte kommer i kläm när Landstinget till följd av påstådda ekonomiska problem inte kan efterleva kraven på nära och säker vård, vilket inträffar flera gånger dagligen, till följd av de nedskärningar som ständigt drabbar den allt mera hårdare belastade vården till följd av överbeläggningar samt ,långa väntetider och onödigt långa transporter vid svåra sjukdomar, Etiska nämnden borde även trycka på att Landstinget som huvudman för en så viktig funktion som vården utgör skall se till att få fram de sedan åratal efterlysta dokumenten Konsekvensbeskrivning samt kostnadsanalyser för alla avvecklingar inom vården, något som alltid drabbar patienten och således utgör en etisk fråga och säkerhets fråga i frågan om patientens säkerhet, något som måste anses vara i stor fara med de ständigt krympande resurserna som vården tvingas utså trots en lika ständigt ökande belastning, och frågan är väl om inte patientnämnde borde bestå av personer utanför Landstingets verksamhet, dock med god kännedom om vad som händer inom Landstinget och vården, allt för att stötta patienten på bästa sätt.

Traffiksäkerhet

Läser i dagens tidningen Ångermanland att polisen i Ångermanland tagit minst 258 fortkörare i Länet under påskhelgen, och man frågar sig vad och hur dessa fortkörare tänker, tänker de inte på att oförutsedda situationer kan dyka upp i form av andra trafikanter, som inte har samma eld i baken som dessa fortkörare, eller är körkortet så litet värt så att det inte spelar någon roll om man tappar detta under någon eller ett par månader.Har vi för korta spärrtider eller är bötesbeloppen för låga ? Ja någonting är ju uppenbarligen inte tillräcklig för om vi hade regler som vore tillräckligt avskräckande så skulle ju trafiken behöva flyta mycket lugnare, och därmed kunna vara mycket säkrare för alla oskyddade medtrafikanter i form av fotgängare med flera grupper som kan komma i vägen för dessa fartdårar. Med dessa fardårar blir det också alltjämt svårt att uppnå den av Trafikverket eller tidigare Vägverkets   efterlängtade mål om en nollvisionen vad gäller skadade och döda i trafiken.