Rehabbassängen i Härnösand stängd i 3 månader i sommar

I och med maj månads utgång stänger Rehabbassängen i Härnösand i minst 3 månade, Detta för att Primärvården som har hand om denna verksamhet skall hinna med sin mottagningstid, samtidigt som semestrarna rullar i gång. Men till våra Landstingspolitiker med Pär Walberg i spetsen vill jag ännu en gång säga att för att Sverige och denna för många livsnödvändiga träningsmöjligheter tar semester, så tar inte de värkande kropparna semester, och ännu en gång ställer jag i likhet med många andra frågan när Landstinget tänker inse att ni åter igen har svikit oss medborgare till sådan grad att ni oavsett om ni sitter i majoritet eller opposition omedelbart skulle begära att bli befriade från era uppdrag, för som ni alltjämt sviker oss medborgare så har ni inget förtroende som beslutsfattare längre, inte minst då jag under den senaste tiden vid flera tillfällen har försökta att få ett möte till stånd med er. Men ni tycks inte förstå mitt budskap i mi9na otaliga mail till er med begäran om att få träffa er för att belysa den nu så bottenkörda vården som det bara går. Någon glad sommar kan jag inte önska er för det är ni inte värda med tanke på den nonchalans ni visar mig (oss)som medborgare genom eran nonchalans Jag kräver ett snabbt möte med Pär Walberg Elisabet Störmasts Ingeborg Wiksten för att ännu en gång påtala de brister i vården som ni är skyldiga till.

Landstinget i startgroparna för egen region

Tala om självgoda Landstingspolitiker. Hans Hedlund och andra gelikar i Landstinget. Region inbär samgående med andra. Samgående som skall gagna, medborgarna något som stora enheter sällan eller aldrig gör, men eftersom Landstinget i Västernorrland med Herrarna Hedlund, Walberg med flera har bottenkört vården och nu istället ägnar sig allt mera åt infrastruktur så skiter man i medborgarnas, dessa är inget värda i Landstingets ögon, detta vare sig man heter Hedlund, Walberg eller Strömqvist eller något annat och sitter i betongbunkern Landstinget, vars tid är över för länge sedan. Nej , se till att avveckla denna lekstuga och gör det så efterlängtade hotellet i dessa lokaler med vacker utsikt över vattnet, detta kommer säkert att uppskattas av hotellgästerna. AV oss medborgare efterfrågats och uppskattaas en fungerande vård i Västernorrland vilket Landstinget inte duger till att tillhandahålla Landstinget ser i stället till att botten köra vården så att personalen som skall ta hand om patienter blir sjuka själva och inte orkar arbeta och hjälpa sjuka människor. Var i hela friden har vi hamnat. Ja knappast i ett Sverige och Västernorrland av årsmodell 2013.Nej vi är snart åter vid etterstupan där människor som inte längre orkar får klara sig bäst de vill om Landstingets Västernorrland får råda.

Rehabbassängen stängd i 2-3 månader i sommar.

Sedan Landstinget gjorde sig av med assistenterna och lade ansvaret för Rehabbassängen i Härnösand på Primärvården så tvingas de stänga mellan sista maj och en bra bit in i eller kanske rent av hela augusti månad. Detta då semestern rullar under denna period, vilket gör att även primärvården har begränsad personalbemanning och således måste man vidtaga sådana åtgärder. Vad detta får för konsekvenser för patientgrupper som är i behov av kontinuerlig träning är lätt att förstå, mycket eller i värsta fall allt som byggts upp under vintern raseras under den långa sommarstängningen och efter den långa sommarstängningen kan många börja om från noll. Vad har då Landstinget vunnit på detta? Inte ett dugg. Jag i likhet med många andra skulle önska att ni beslutsfattare som ständigt sitter och beslutar om dessa neddragningar skulle få känna av konsekvenserna av era egna beslut, kontinuitet är ett begrepp ni inte känner till,men det betyder att kontinuerligt kunna träna under skonsamma förhållanden, när man av någon anledning drabbats av någon skada eller sjukdom, vilket är en vinst för alla alltså även en vinst för Landstinget då de som använder rehab bassängen slipper uppsöka övrig vård när skall ni lära er att lyssna på medborgarna Pär Valberg? Förväntar mig snabbt svar.

Varför har vi fortfarande politiska val Svenska kyrka?

När Nyårsklockorna ringde in ett nytt millenium 2000 var det meningen att kyrkan och staten skall gå skilda vägar, ett mer än 450 årig äktenskap är upplöst. Men politikens inflytande tycks bestå. Kyrkan väljer att behålla ett krasst jordiskt styrelseskick. Politiker av skilda övertygelser och trosuppfattningar kommer även i framtiden att spika församlingarnas budget, och andra viktiga frågor.

Och som medlem av Svenska kyrkan sedan över 50 år undrar jag varför Svenska kyrkan inte tycks vara konsekventa och välja elektorer som vill verka för församlingarnas och kyrkans bästa utan väljer efter politisk kvotering och övertygelse, när skall kyrkan bli fri från Staten ?

Undrande medlem av Svenska kyrkan sedan över 50 år.

 

Andreas Menzel

Landstinghet kritiseras för dålig arbetsmiljö något som ogillas av Landstingsrådet Pär Walberg

Landstinget går enligt uppgifter till
attack mot arbetsmiljöverkets dom på 2 miljoner i böter,. Landstinget med Landstingsrådet Pär Walberg går till attack och menar att arbetsmiljöverket överskridit och överskrider sina befogenheter i och med en sådan
dom.. Men sanningen är ju den att Arbetsmiljöverket i och med denna dom verkligen värnar om såväl personalens arbetsmiljö som patientsäkerheten, något
som Landstinget borde vara glada och tacksamma för att Arbetsmiljöverket gör, när Landstinget inte klarar sin uppgift, nämligen att se till att personalen har en bra arbetsamiljö och därmed kan man även klara patientsäkerheten,
Så Pär Valberg och övriga höjdare i Landstinget. Bala snarast böterna, värna om
patientsäkerheten, återställ ordningen i vården och låt i stället pengarna gå till att återskapa en fungerande vård i Västernorrland och Härnösand, till sist är det dags att Pär Valberg och övriga tar till sig av kritiken och börjar föra
dialog med medborgarna, vilket skulle kanna förhindra mycket irritation hos oss medborgare, som är föranlett av Landstingets oförstånd, som rått under de senaste dryga 50 åren.

Konsekvenser av Landstingets ständiga neddragningar

Allt sedan Landstinget skickade hem assistenterna i Rehabbassängen i Härnösand, så har man även ha lyckats att få denna verksamhet i Härnösand ur funktion. Basängen utnyttjas som tidigare nämnts endas en bråkdel av vad den borde, detta eftersom bemanningen inte räcker till, även utrustningen är eftersatts. Wetwestarna är I så dåligt skick så att de omgående borde kasseras, hade Wetwestarna måsta genomgå besiktning hade dessa inte blivit godkända, utan Landstinget hade blivit ålagd att omgående kassera dessa och snarast anskaffa nya. Men nu tycks det som om det bara handlar om Härnösand och då får sådana inköp vänta. Dessutom finns det inte tillräckligt med wet Westar, vilket innebär att man får stå och vänta på att utrustning blir klar att användas på nytt. Om det nu är så illa att Landstinget drar ned på tiderna i bassängen på de sätt som man gjort, så måste man åtminstone se till att det finns komplett utrustning så att det räcker till.

Inte heller tiderna i rehab bassängen i Härnösand tycks svara upp mot behovet, då det till de tider som finns är så packat med folk så att det är svårt att genomföra sitt program på ett säkert och effektivt sätt vad har Landstinget vunnit på detta mån tro?  även skötseln av omklädningsrum och duschar är mycket starkt e eftersatt eftersom detta sköttes av de så enligt landstinget dyra asistenterna som hade en så otroligt viktig uppgift, som dock inte tycks kunna uppskattas av Landstinget, men det gör vi som nyttjar denna anläggning Jag kräver omgående svar från Pär Walberg med löfte om åtgärder av påtalade brister.

Väg och trafik

Varför skall det vara så svårt att få en bättre fungerande tillfart till Vägverket Region Mitt i Härnösand?

Som det är i dag så ¨år all tung trafik till såväl Vägverket Region Mitt som till Landstingets godsmottagning via hårnålskurvan infarten till Nattviksgatan, denna kan som den är utformad i dag inte anses lämplig för tung trafik, och undertecknad har haft frågan uppe hos Kommunen, och vägverket, som båda hänvisar till fastighetsägaren, men fastighetsägaren är väl ändå inte den som byggt eller bygger vägar, det måste väl ändå vara de som ansvarar för vägfrågor i detta fall antingen Kommun eller Vägverk som ser till att åtgärda denna hårnålskurva och rätt dåliga infart innan en allvarlig olycka inträffar.

Tacksam för svar med förhoppning om snara åtgärder på påtalat problem.

Landstingets satsar 60 miljoner på surfplattor och telefoni

Återigen leker Landstinget i Västernorrland med medborgarnas skattepengar. Denna gång genom att avsätta 60 miljoner till surfplattor och telefoner, det har Landstinget råd med men att se till att vården fungerar på ett tillfredställande sätt och att man har en personal som orkar arbeta och ta hand om de som behöver vård tycks man inte ha råd med. Vård är Landstinget helt enkelt inte kompetent att sköta Surfplattor är inget som skall bekostas med skattepengar, detta har inget med vården att göra, sluta leka med våra skattepengar på detta sätt se i stället till att skapa en fungerande vård, och att personalen inte går på knäna, och återigen är det dags att ställa frågan på sin spets vad vi skall med denna lekstuga till ? eller kanske skall vi kalla det för vuxendagis istället? Dialog med medborgarna tycks ni inte heller vara kapabla att föra, så nu tvingas man att diskutera Landstingsfrågor med Kommunpolitikerna, vilket jag hoppas att det har kommit er till känna att så var fallet i frågan om Rehab bassängen vilken var uppe till diskussion vid Kommunfullmäktigas sammanträde i april, frågan väcktes i denna församling med anledning av Landstingets ovilja att föra dialog med undertecknad i denna viktiga fråga, men nu kräver jag ett snabbt svar från Jacomina Bertema och Pär Valberg.

Landstinget är till för oss medborgare, det är inte vi medborgare som är till för landstinget.

Ett skall Landstinget med Per Walberg och Jacomina Beertema och de övriga i Landstinget ha klart för sig. Ni skall vara till för oss medborgare. Det är inte vi medborgare som är till för Landstinget, och ni skall därmed göra det som vi efterfrågar, alltså tillhandahålla god och nära vård. inte som ni har gjort hittills och alltjämt tycks göra nämligen att rasera vården allt mera, inte ens Rehabiliteringsvården med rehab bassängen i Härnösand fungerar tillfredställande längre, för många i bassängen samtidigt, göt det svårt att genomföra sitt träningsprogram säkert och med full verkan, detta blev sanningen när ni för några år sedan skickade hem assistenterna, och tillgängligheten i Bassängen minskade från 40 till 8 timmar i veckan, och därmed ökade trycket på Rehabbassängen för mycket vilket gör att för många tvingas vistas i Rehabbassängen samtidigt. Samtidigt som bassängen står outnyttjad väldigt stor del av veckan eftersom det som Landstinget räknat med skulle bli den stora grejen, nämligen att hyra ut den samma uteblev eftersom många eller de flesta föreningarna inte har råd att hyra bassängen, vad detta kommer att få för konsekvenser vid nästa översyn av denna verksamhet är lätt att förstå. Nämligen att Landstinget säger att Rehabbassängen i Härnösand står outnyttjad stora delar av veckan, så den behövs inte, alltså återigen en missbedömning av Landstinget som kommer att få konsekvenser för den enskilde och frågan är när Landstinget en enda gång skall inse att de gör fel  när de drar ned inom vården och frågan är när de skall börja dra ned på politiker och tjänstemän i samma utsträckning som de drar ned på resurser inom vården ? något som drabbar oss som medborgare och patienter, men det tycks de ju strunta i totalt, de tycks helt enkelt ha abdikerat, dvs avsagt sig ansvaret för den verksamhet som de har huvudansvaret för nämligen att tillhandahålla en god och nära vård för oss medborgare.

Tills sist tänkte ni inte heller på att när ni skickar hem assistenterna, så städas det på morgonen i bassänghall och omklädningsrum , sedan får det vänta till nästa morgon, varför dessa besparingar som inte är några besparingar ? Kom inte och säg att Rehabbassängen inte behövs , det finns helt enkelt inte personal för att hålla denna i gång på full fart vilket är en förutsättning för att en verksamhet skall gå ihop, men tyvärr tycks Landstingets sakna kunniga ekonomer så det behövs ett påpekande från medborgarna på så viktiga och självklara punkter som de som tas upp i detta inlägg,

Ni har vidare tömt hela rehab medicins träningslokal dvs den stora träningshallen, var har alla dessa redskap tagit vägen?  Var finns detta beslut att läsa ? Hur rimmar detta med Landstingsrådets löfte till bland annat undertecknad om en ökad satsning på just rehabiliteringsvården ? Det rimmar som vi alla förstår dåligt eller inte alls.

Eftersom det alltjämt saknas såväl konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för nedläggningarna i Härnösand så är alla dessa åtgärder olagliga

Jag emotser omgående ett  snabbt och godtagbart svar  från Per Walberg och Jacomina Bertema på Landstingets ständiga neddragningar som inte är några som helst besparingar, utan istället lett till allvarliga brister. Och eftersom ni vägrar föra dialog numera så får ni tåla denna kritik som är mycket allvarligt menad och som jag och säkert många med mig hoppas att ni tar åt er av.

 

Tystnaden sprider sig inom vården.

Enligt uppgifter till Tidningen Ångermanland 2013-05-08 talar sjuksköterskor om hur klimatet hårdnat när det gäller att tala med media, vissa saker vågar man inte säga och de som sagt något som inte passar ledningen är rädda för repressalier, flera vårdanställda vittnar om hur obekväm kritik kan medföra obehagliga överraskningar, och enligt Landstingets Hälso och sjukvårdsdirektör Margareta Berglund-Råden, ser man med oro på uppgifterna, var dessa uppgifter kommer låter vi vara osagt, men om vårdpersonalen som ser saker och ting som inte stämmer h, hur skall vi som patienter och medborgare förhålla oss i kontakt med vården om vi märker att allt inte står rätt till, skall vi som patienter inte heller våga kritisera eller konstatera fel som vi upptäcker har begåtts, och hur skall vi som patienter kunna känna oss trygga och säkra i kontakt med vården?

Emotser snarast svar från Landstingets Hälso och Sjukvårdsdirektör Margareta Berglund-Rödén innehållande en förklaring på dessa mina frågor. För fel begås ju ständigt av Landstinget inte minst med tanke på alla nedläggningar inom vården och de långa transporterna som alla dessa nedläggningar medfört.