TV-avgift tas ut av dator användare ?

Nu tror jag bestämt att Radiotjänst med säte i Kiruna har blivit fullständigt galen. Skall jag som använder internet för att arbeta betala för något jag inte använder ? skulle jag betala TV avgift efter vad jag ser så skulle jag inte betala denna över huvudtaget, eftersom den enda gång jag ser på tv är nyheterna antingen mellan 19,30-20 eller Aktuellt mellan 21,00-ca 21,30 och datorn använder jag för att arbeta, tu denna avgift ifrån radiotjänsts högavlönade chefer och chefen för Sveriges telivison i stället för frågan är ju om de över huvud taget betalar sina avgifter ?

Landstingets utlovade satsning på en öka rehabiliteringsvård uteblir i stället satsar man hårt på att löneförhandla med tågboss

Vad har Landstinget med detta att göra ? Det är viktigare att Landstinget tar sitt ansvar i dess huvuduppgift hälso och sjukvården och inte plottrar med en massa annat som inte har med Landstingets verksamhet att göra, och då kan Sverker Ågren med flera företrädare för infrastukturen och sittande i Landstinget tycka och tänka vad ni vill, sköt eran huvudhuppgi8ft hälso och sjulvården och överlåt allt annat som inte har med dessa frågor att göra till annan huvudman, vi skall komma i håg att Landstinget under många år undergrävt sjukvården i Länet inte minst när man slog sönder slutenvården i Härnösand. Sedan finns ett löfte från Landstingsrådet Pär Walberg om att man skulle satsa på rehabiliteringsvården i Västernorrland, av denna satsning har vi inte sett ett dyft. Snarare har denna satsning blivit en rejäl minskning vad gäller bland annat tillgängligheten av Rehabbassängen i Härnösand. Vidare har Landstingets avveckling av slutenvården i Härnösand kommit att innebära att Ambulanspersonal tvingas stå hos en svårt sjuk människa och ringa till länets sjukhus för att höra om de har plats för en patient, vem vinner på detta? i vart fall inte patienten.

Så jag hoppas att de tilltalade närvarar vid torsdagens möte med undertecknad.

Framtidsdag annordnades i Härnösand under lördagen

Vad bra!
Frågan är bara om vi har någon framtid att tro på i Härnösand, då allt tycks försvinna till Sundsvall, utan att vi i Härnösand eller våra beslutsfattare i Härnösand tycks ha den minsta möjlighet till påverkan, för ju mera som försvinner des lättare tycks det bli att roffa åt sig ännu mera, må vi hoppas att Länsstyrelsen med residens, blir kvar så att vi åtminstone får behålla statutsen av residensstad.
Tyvärr och fruktansvärt tråkigt så kunde vi ju konstatera att Miun trots ihärdiga protester med ett protestmöte i Sambiblioteket fyllt till bristningsgränsen inte tycktes röra Miuns rektor Anders Söderholm i ryggen, en skam som går på torran land. En lika stor skam må väl ha varit när förre Stadsministern och hedersdoktorn Torbjörn Fälldin lämnade igen sin doktorshatt, stav och ring, detta måste ju ändå ha lett till eftertanke hos de som satt i Stockholm och fattade detta urkorkade beslut om att lägga ned det av Studenterna bäst rankade Campus i Sverige.
Nej Bort med hela Miun Ledningen och avsked på grått papper utan avgångsvederlag eller fallskärm för Miuns rektor Anders Söderholm. Och styrelse är det ända som gäller för samt ett återupprättande av Campus i Härnösand är det ända som gäller, Vi har hittills aldrig sett att centraliserad verksamhet vare sig har blivit kostnadseffektivare eller ur verksamhetssynpunkt blivit effektivare eller gynnat den enskilde så kommer inte heller att bli med Miun i framtiden.