Landstinget tecknar nytt konsultkontrakt för 1,7 miljoner.

Landstinget tecknar nytt konsultkontrakt för 1,7 miljoner. Och enligt Landstingets upphandlingschef Håkan Kallmermo finns inget skumt bakom detta.
Då har jag som medborgare och skattebetalare en helt annan uppfattning i denna fråga,. Landstinget har under flera års tid upphandlat konsulter och därmed förskingrat skattepengar som hade kunnat användas för att tillhandahålla en fungerande vård i Västernorrland och Härnösand, man hade för dessa pengar inte minst en fungerande rehabiliteringsvård, som även denna har hårdbantats med stängd rehab bassäng i månader, detta då man till följd av påstådda ekonomiska problem sade upp assistenterna som var navet i denna verksamhet.. Så att satsa pengar på konsulter är att kasta pengarna i skön och ett hån mot oss patienter och medborgare, att avvecklingen av vården i Härnösand skulle vara ekonomiskt betingad är ren och skär lögn och ett hån mot oss medborgare och patienter, landstinget skall i stället se till att ha egna ekonomer som kan räkna och se till att vården fungerar och ta mig fasen inte leka med våra skattepengar som sker genom konsultupphandlingar.
Jag kräver omgående ett svar från Landstingsrådet Pär Walberg att så sker.

Landstinget satsar 1,7 miljoner kronor på nytt konsultkontrakt

Utställningen 100 på Murberget

Länsmuseet Murberget 100 årLänsmuseet Murberget 100 år. Detta är överskriften på en jubileumsutställning som just nu visas, bestående av en massa fotografier, vilket i och för sig kanske inte är fel. Men med tanke på att Museets valv dignar av värdefulla föremål som hade förtjänat att visas för allmänheten, hade jag och säkert många med mig förväntat sig att en del av alla dessa 1000-tals föremål hade visats för allmänheten, och som boende i Härnösand undrar jag varför man inte gör mera av ett 100-års jubileum vilket säker även hade uppskattats av Länsmuseets grundade Theodor Hellman och alla som besöker museet idag och jag ser t6ecksamt fram emot ett svar på denna min fråga ställd till Museiledningen.

Svar till Chefredaktör Jimmie Näslund gällande tidningens nya utformning

Bäste Jimmie Näslund tack för ditt svar till undertecknad angående tidningens utformning.

Du säger att brödtexten har fått ett nytt typsnitt, men att texten inte skulle ha blivit mindre, vad har ni då ändrat, att det kan vara svårt att blidka alla som du säger är jag fullt förstående för, men eftersom jag har läst tidningen dagligen i över 30 år och gör så fortfarande kan jag inte komma ifrån att någonting måste ha ändrats, vad vet jag inte. DU säger vidare att insändarsidan inte skulle ha ändrat publicistisk hållning, vad beror det då på att vissa insändare tydligen kommer bort eller plockas bort före publicering? här avser jag insändare med viktiga frågor till våra beslutsfattare i såväl kommun som Landsting, här har jag känslan av att tidningen har börjat rygga och frågan är varför? Insändarsidan är som du förstår medborgarnas chans att föra debatt i angelägna frågor med våra beslutsfattare. Till sist säger du att de procentuellt skulle vara fler Härnösandsnotiser än tidigare på familjesidorna, vad har då hänt eftersom jag upplever att just notiser från Härnösand tycks ha avtagit på denna sida? Det är till sist viktigt att tidningen även i fortsättningen har en snabb publicitet av insändare från medborgarna,

Med vänlig hälsing

Andreas Menzel

2.6 miljarder till Svenska vägar.järnvägar och sjöfart

Enligt ett reportage i aktuellt tisdag den 15 juli skall det satsats 2,6 miljarder på Svenska vägar, järnvägar och sjöfart de närmaste åren, må vi hoppas att även Norrlandslänen får del av dessa miljarder, så att man kan satsa på bland annat järnvägen mellan Härnösand och Sundsvall, eftersom allt mera trafik går på denna sträcka på såväl Land som järnväg och därmed måste även denna sträcka kunna vara berättiga till stöd ur denna miljardsatsning, då en fungerande infrastruktur måste vara något som skall angå hela Sverige alltså även Norrlandslänen. Hoppas nu att våra politiker från Norrland håller sig framme så att vi får del av dessa miljarder.

Landstingsleningen vägrar föra dialog trots många nya fakta

Landstingets ovilja att föra dialog med medborgarna kan få överstigna konsekvenser för nästa val

Landstingsledningens ovilja att föra dialog med medborgarna kan få överstegra konsekvenser för Landstingsmajoriteten i höstens val. Undertecknad försökte under juni månad att få tillstånd ett gemensamt möte med företrädare för majoritet och oppositionen i Landstinget, men tyvärr misslyckades undertecknad även denna gång att få till stånd detta så viktiga möte med anledning av de nya neddragningarna inom vården, denna gång inom den del som landstingsrådet Per Walberg lovat att satsa på, men även denna gång blev satsningen en neddragning på tillgängligheten av återstående vård med bland annat Rehabbassängen i Härnösand som en del i verksamheten, och Per Walbergs motivation till att inte närvara i ett gemensamt möte var att inget nytt skulle finnas att diskutera fast. Verkligheten är i stället att det finns väldigt mycket nytt att diskutera, något som i stället Oppositionen med Elisabet Strömqvist och Eva Back Andreas Sjölander fick sig till livs, tyvärr är det väl frågan hur mycket som kommit till Pär Walbergs och Jacomina Beertemas kännedom från detta så oerhört viktiga möte med en massa nya fakta som hade varit mycket viktiga att få diskutera med Landstingsledningen och Per Walberg.

Tidningen Ångermanlands nya utformning

Som prenumerant at tidningen Ångermanland ser jag de senaste förändringarna av tidningen Ångermanland som en stor nackdel för många läsare. Främst gäller det teckenstorleken i tidningens text som tydligen minskats till minimala 4 eller 6.sedan, detta är av stor nackdel då tidningen är ett allmänt media och alltså skall kunna läsas av alla, alltså även människor med något nedsatt syn då tidningen utgöt en del av det offentliga i vårat samhälle. Sedan har familjesidorna fått en sådan utformning så att man kan tro att Härnösand inte längre skulle omfattas av T:Ås upptagningsområde, vilket jag hoppas inte är fallet, med tanke på att tidningen är så pass dyr så bör de angivna önslemål om förändringar snarast beaktas så att TÅ inte förlorar prenumeranter. Med den nuvarande urformningen hade det varit bättre att behålla den tidigare utformningen.