Region ökar lön till Hedlund(C)

Enligt Uppgifter till Tingen Ångermanland Höjer Landstingsfullmäktige Hans Hedlund Vice ordförande landstingsstyrelsen med i runda slängar 10 000 kronor i månaden. Förklaringen skulle vara att Hans Hedlund skulle ha fått utökade uppdrag i samband med de regionala utvecklingsfrågorna. man måste fråga såg vad Hans Hedlund och andra som förväntas få rejäla arvodespåslag i och med regionbildningen skall göra med alla pengarna. Må vi hoppas att de får betala så där 80% i skatt, så att de kommer ned i en inkomst av en vanlig inkomsttagare, alltså lite drygt 10000-15000Kronor i månaden räknat efter skatt. Må vi också hoppas att större delen av detta skattebelopp dras i Landstingsskatt, så att vi äntligen skall kunna höra att Landstinget inte minskar på vården ytteriggare under förevändningen att de ekonomiska resurserna skulle kräva en sådan åtgärd. För övrigt vet vi ju att de neddragningar som hittills skett och allt jämt sker inom vården inte är ekonomiskt betingade då Landstinget går med allt större underskott ju mera de drar ned inom vården. Till sist stinker det om arvodeshöjningarna till våra Landstingspolitiker något de aldrig gjort eller kommer att göra rätt för. Jag kräver även svar från Pär Walberg att framtida besparingar inte drabbar vården.

Landstinget 150 år

Grattis Landstinget 150 år.

Under Tisdagen uppvaktades Landstinget i Västernorrland av bland annat Kommunalrådet i Härnösand Fred Nilsson, detta då Landstinget firar 150 årsjubileum som förvaltning. Frågan är bara om man verkligen skall gratulera dem till alla misslyckanden under dessa 150 åren, eller åtminstone har de endast bevisat misslyckanden under de senaste dryga 40 åren, med alla neddragningarna inom dess huvudområde vården, att ha personal som är utsliten och nästan går på knäna kan väl inte vara något att fira, att sedan denna koloss på lerfötter har funnits till i 150 år är ju mera till förtret än nytta, gratulera dem kan vi göra den dag de säger tack och adjö, eller inser vad som är deras huvuduppgift nämligen att sköta en fungerande och utvecklad Hälso och sjukvård i hela Västernorrland, alltså även i Härnösand, den dagen detta blir realitet skall vi gratulera dem, frågan är bara om vi någonsin kommer att få uppleva detta ? Men de har ju några år på sig till nästa jubileum, så arbetar de som vi väljare och medborgare vill att de skall nämligen att satsa på sin huvuduppgift Hälso och sjukvård så kanske de lyckas med denna uppgift inom denna tidsram, och då kan det kanske bli ett gratis då, men inte nu.

Höga truttoarkanter gör det besvärligt för funktionshindrade

Höga trottoarkanter utan avfasning gör det besvärligt för funktionshindrade

På flera ställen i Härnösands Centrum gjordes stenbeläggningar och trottoarkanter om för ett antal år sedan, vad man missade då var att dessa skulle ha avfasats så att rullstolaar, rullatorer och permbiler skall kunna ta sig fram, idag är många trottoarkanter mellan 10 och 15 cm höga, vilket gör det mycket besvärligt för funktionshindrade att at sig fram och frågan är vad man tänkte sig när detta gjordes för ett antal år sedan och frågan är vad man tänker göra för att åtgärda påtalade brister, eftersom det handlar om gator och övergångsställen där alla skall kunna ta sig fram. Bilden är tagen på Brunshusleden i Härnösand, där kanterna är mellan 10-15 cm höga och saknar avfasningar.

Kollektivtrafiken till Länssjukhuset i Sundsvall fungerar dåligt eller inte alls.

Att ta sig  från Härnösand till Länssjukhuset i Sundsvall med kollektivtrafik är en omöjlighet, om man har en tid omkring klockan 14,då skall man åka med en buss som går klockan 06.50 med ankomst Länssjukhuset i Sundsvall klockan 7,25 och sedan sitta på Länssjukhuset i Sundsvall en hel dag för att vänta på sin tid. Detta är orimligt att begära av sjuka människor som till följd av Landstingets spariver och nedläggningsnoja i Härnösand skall tvingas att ta sig till Länssjukhuset i Sundsvall, vad har då Landstinget sparat på att stänga Härnösand, inte ett skvatt, eftersom man nu i stället tvingas betala sjukresor för patienter från Härnösand som av någon anledning måste uppsöka Länssjukhuset i Sundsvall. Själv var jag tvungen att ta mig dit här om dagen, och det fick bli sjukresa, då jag helt enkelt inte har krafter att citat i Sundvall och vänta en hel dag då själva röntgen tog ca 5 minuter. Varför raserade man allt som fungerade i Härnösand ? och när täcker Landstinget som säger sig ha ett uppdrag att pyssla med bland annat kollektivtrafiks se till att kollektivtrafiken till Länssjukhuset i Sundsvall skall börja fungera?Jag kräver omgående svar från ansvariga i Landstinget.

Svar till Lars Norberg Chef för ambulanssjukvården i Västernorrland

Bäste Lars Norberg tack för ditt svar.

Att Landstinget är en politiskt styrd organissation med tjänstemän som har ett uppdrag att förvalta och utveckla Landstingets olika verksamheter, och att underskott måste innebära åtgärder, för att komma till rätta med ekonomin är helt klart för mig och att det finns två olika sätt att lösa ekonomiska problem antingen genom att minska utgifterna eller öka inkomsterna är för mig fullt klart, men tyvärr kan jag inte komma ifrån att när ekonomin för Landstinget inte går i hop så minskar man på tillgängligheten på vård i sådan grad att den kan medföra fara för enskilda människors liv och hälsa, vi hör aldrig att det skall dras ned på annan verksamhet inom Landstinget som tjänstemän eller politiker, utan det är alltid de mest utsatta som kommer kläm när det skall sparas,och det måste du hålla med om att det är fel. Till sist kan vi inte komma i från att ju mera Landstinget drar ned inom vården dess större underskott går de med och vem som drabbas vet vi alla, det är den lilla människan, har man beslutat om så allvarliga nedskärningar som man gjort de senaste åren inom Landstingets Hälso och Sjukvård så måste Landstinget vara beredda att satsa betydligt mera på just ambulanssjukvård.

Medicinsk Rehab i Härnösand 20 årsjubilerade under fredagen

Under fredagseftermiddagen firade Medicisk rehab 20 års junbileium, Landstinget reprsenterades av Andreas Sjölander men var fanns Pär Walber och Ingeborg Wiksten ? Från Härnösands Kommun deltog Kommunstyrelsens ordgförande Fred Nilsson Kommunfullmäktiges ordörande Göran Norlander och Maud Byquist

Under fredagen firade Medicinsk Rehab i Härnösand 20-års jubileum vilket man gjorde med öppet hus och information om rehabiliteringens betydelse i olika skeden, det informerades också om de olika bitarna inom rehabiliteringen hur de samarbetar och patientens roll, allt detta genom ett föredrag i samband med jubileumet, och på plats fanns representanter för såväl Landstingets opposition som  representerades av Andreas Sjölander Härnösands Kommun, som representerades av Fred Nilsson, Göran Norlander och Maud Byqvist, men var höll Landstingsledningen med Pär Walberg och Ingeborg Wiksten hus denna högtidsdag ?.  Anser Landstingsrådet Pär Walberg,  och Hälso och Sjukvårdsdelegationens ordförande Ingeborg Viksten att ett 20  års jubileum  är så lite värt ?  och hur värdesätter Landstingsrådet Pär Walberg, och övriga i Landstingsmajoriteten oss som medborgare och patienter och klinikens personal ? Det rådde ju ändå fortfarande arbetsdag trots att det var fredag eftermiddag, och vi tackar alla ansvariga för detta firande, och önskar kliniken lycka till och fortsatt överlevnad.

Svar till Ingeborg Viksten på insändaren alla har rätt till jämlik vård.

Bästa Ingeborg Viksten I en insändare i tidningen Ångermanland onsdagen den 16 oktober 2013 säger du i egenskap av ordförande för Landstingets Hälso-primärvårds och tandvårdsnämnden säger du att vi alla som bor i Västernorrland har rätt till god och jämlik vård, att vården san åratal inte längre bedrivs på lika villkor kan inte vara något ör dig,då du säkert var med när Landstinget beslutade om den kraftiga nedskärningen  raseringen av vården i Västernorrland och Härnösand då ni utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys lade ned hela sluten vården, i Härnösand med överbeläggningar i Sundsvall och onödigt långa transporter om får till följd att patienter tvingas till onödigt långa transporter som följd, om du och övriga anser detta utgöra god och jämlik vård bör ni nog omgående ompröva erat begrepp god vård. Enligt ett löfte skulle en utveckling av rehabiliteringsvården ske, vad det vart av denna utveckling vet vi alla, det blev det inte ens en tumme, det vart i stället en radikal nedskärning av vad gäller tillgängligheten av vården i Härnösand alltså även rehabiliteringen.

Så begreppet god och lika vård är ett begrepp som Landstinget snarast skall stryka ur sitt ordval, för det är historia, det kan inte heller vara okänt för Ingeborg Viksten och övriga i Landstinget i Västernorrland att det är just god, säker och jämlik vård i Västernorrland som undertecknad har slagits för sedan åratal och allt jämt slåss för, men att förklara detta för Landstingets beslutsfattare är som att slåss med väderkvarnar och tala för döva öron, så en bättre dialogvilja från landstingets sida efterlyses snarast.

Kommentar till insändaren demonstrera och aggera för en bättre sjukvård i länet

Jag vill bara påminna om att det på 80 eller om det var i början av 90 talet hölls en stor demonstration för ett bevarande av Härnösands Sjukhus, vars medicinklinik utnämndes till landets bästa medicinklinik, vid denna demonstration deltog ca 16000 personer många på betald arbetstid, dvs arbetsgivaren bjöd på detta, vad Landstinget gjorde den gången var att förlägga sitt sammanträde till Ånge, som för övrigt aldrig haft något sjukhus och därmed alltså inte kan jämföras med Härnösand, som hade ett fullt fungerande sjukhus, kontentan av nedläggningen av Härnösands sjukhus blev att Härnösandspatienter transporterades till Sundsvall och numera händer det att ambulans tillkallas och dessa tvingas kontakta länets sjukhus för att höra om det finns plats för en patient, som i värsta fall kan tvingas till transport 10-15 mil alltså Övik.
Vad brydde sig Landstinget om den stora demonstrationen för ett bevarande av Härnösands Sjukhus, inte ett skit. Vad man harsparat på nedläggningen av Härnösands sjukhus är det ingen som vet inte ens Landstingets beslutsfattare, ett tidigare Landstingsråd myntade följande ord sedan han själv slagit klubban i bordet för nedläggning av Härnösands sjukhus ”Inte visste jag att vi hade så bra vård i Härnösand ” Nej det heter ju inte för utan att man saknar ju inte kon fören båsen är tom, dvs man saknar inte vården fören allt är raserat och borta, och vem får känna av detta. Jo vi vanliga länsinnevånare, knappast beslutsfattarna själva, nu tycks det också som om dessa högdjur skall bestämma vem som skall ha rätt till ambulanstransport vid sjukdom, alltså vi medborgare som känner oss bäst själva skall inte ha rätt att bestämma hur snabbt vi skall komma under vård vid akut sjukdom, man måste fråga sig vart är vi på väg med vården i Västernorrland, ett fenomen som tyvärr spelas upp allt oftare i vårat  Sverige och Västernorrland. tyvärr vägrar landstinget numera föra dialog med oss medborgare i för oss medborgare så viktiga frågor som tillgänglighet av god och nära sjukvård utgör , så Landstingets tid är förbi bara synd om den personal som far så illa av alla neddragningarna och överbeläggningarna.

 

Ambulanstransport kan kosta 150 kronor

Åter kommer Landstinget och tyvärr ambulanssjukvården i Västernorrland med förslag som slår mycket hårt på de svaga och ekonomiskt mest utsatt. Förslaget går ut på att en svårt sjuk eller skadad människa som kanske inte ens är vid medvetande skall betala 150 kronor för att få ambulanstransport, man måste ta sig för pannan och fråga om vi lever i 2000-talet eller om vi är i början av 1900-talet där sådant kanske kunde förekomma, som jag och säkert många med mig förstår så är detta koruppta förslag ett sätt att försöka täppa till de svarta hålen i såväl ambulanssjukvårdens som i Landstingets som vi alla väl känner till urusla ekonomi, men nog måste det finnas andra och bättre förslag på att lösa ekonomiska problem. Ett av de kanske bästa men kanske även ett av de mest kontroversiella förslagen ör att avveckla kolossen på lerfötter Landstinget och därmed frigöra ekonomiska resurser till vården, ett förslag som ogillas av Landstinget men rycker allt närmare ju mera dumheter Landstinget ställer till med. Och ännu en gång frågar jag  när Landstinget skall presentera en konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för alla neddragningarna inom vården. Jag kräver omgående svar från Per Walberg när ni skall satsa på eran uppgift vården, inklusive ambulanssjukvården, för att inte äventyra medborgarnas säkerhet vid svåra sjukdomsfall och olyckor.

Verksamheten i Rehabbassängen i Härnösand håller inte längre måttet.

Verksamheten i Rehabbassängen i Härnösand håller inte längre måttet.

Sedan Landstinget för ett antal år sedan överlät ansvaret för reehabbassängen i Härnösand till Primärvården då man sade upp 2 assistenter, håller denna verksamhet inte längre måttet brister. Vilka jag  som patient i reehabbassängen skall beskriva med följande punkter som snarast måste åtgärdas .

1:Medan reehabbassängen bemannades av assistenter  fanns en regel som sade att dessa aldrig fick vara ensamma med patienter i bassängen utan de skulle alltid vara två, i dag har Landstinget och primärvården tydligen frångott denna regel då sjukgymnasterna också drabbats av nedskärningar och därmed saknas erforderlig bemanning, alltså inget ont om sjukgymnasterna, utan kritiken riktas mot verksamhetens utformning och bemanning.

2:Vattnet har inter rätt temperatur längre , denna är för låg kan man känna, enligt reglerna skall en rehab bassäng hålla 34 0, så är knappast fallet i reehabbassängen i Härnösand längre

3;Utrustning så som Wetweestar, flytbälten och halskragar är totalt slut och måste snarast bytas ut så att ingen svår olycka inträffar i Rehabbassängen, något som inte kommer att ge Landstinget i Västernorrland några bra odds.

4: Lokalvården sköts på morgonen klockan sju och därefter ser det ut som det gör i omklädningsrum och där tillhörande utrymmen, skitit, och genomblöta golv för halkrisk och olyckor, vad gäller duscharna är dessa inte heller städade sedan assistenterna sades upp.

5:De program som varje patient skall genomföra kan i vissa fall vara mycket svåra att utföra på grund av att för många patienter vistas i bassängen samtidigt.

6:Samtidigt som bassängen står outnyttjad under stora delar av veckan, inte för att den inte behövs utan för att det saknas personal som kan bemanna reehabbassängen och åter drabbas patienterna.

6:Alla Sjukgymnaster på Rehab medicin flyttades till Sundsvall, där rehabiliteringen för övrigt ligger långt upp i huset, utan möjlighet till rehabilitering i frisk luft så som i Härnösand.

7:Inte heller denna gång kan Landstinget presentera vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys för all förstörelse i Härnösand, som till sist var tvungen att halvera antalet rehabiliteringsplatser från 18 till 9 vad är detta för utveckling av rehabverksamheten ?

Mot bakgrund av ovan påtalade brister är  det nu undertecknads och många flera brukares av reehabbassängens förhoppning att påtalade brister snarast åtgärdas så att Rehabbassängen kan återfå den höga status den en gång har haft, då denna verksamhet är mycket viktig för oss patienter, då många sjukdomar och skador ej går att behandla på annat sätt utan det handlar för många om att se till att göra livet så drägligt så möjligt, där träning i reehabbassängen är ett m7ycket viktigt led , och då behöver man kunna känna sig trygg och säker.

Jag kräver svar från Pär Walberg eller annan ansvarig med löfte om att snara åtgärder vidtas