Busshållplatser i Härnösand plockas bort och ersätts utan information och med sämre tillgänglighet

Hållpalts på Nybrogatan i Härnösand plockades bort utan information

För ett par månader sedan ersattes Hållplatsen vid bostadsområdet Torsvik i Härnösand av en ny hållplats långt bortom resecentrum. Detta har skett utan information och berör också många boende bland annat äldre och funktionshindrade, som använder kollektivtrafiken för att göra sina inköp och nödvändiga ärenden i centrum, att detta beslut har tagits av bilburna starka friska människor är lätt att förstå, ett beslut som tagits med hjälp av satelitkarta och saknar verklighetsförankring och besök vid aktuella busshållplatser. När skall de som beslutar i för många människor viktiga beslut tänka efter före så stora förändringar. När skall vi få se människor i beslutsorganen med bättre verklighetsförankring, har ni som beslutat om dessa förändringar tänkt igenom vad detta får för konsekvenser när vintern och halkan slår till ? Förmodligen inte, vilket är ytterst tråkigt och besynnerligt. SÅ nu är det bara att hoppas att ordningen återställs så att trafiken till Härnösands Centrum åter blir lättillgänglig för alla .

Jag kräver ett snabbt svar från ansvariga för dessa förändringar med löfte om förändringar till det bättre.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *