Verksamheten i Rehabbassängen i Härnösand håller inte längre måttet.

Verksamheten i Rehabbassängen i Härnösand håller inte längre måttet.

Sedan Landstinget för ett antal år sedan överlät ansvaret för reehabbassängen i Härnösand till Primärvården då man sade upp 2 assistenter, håller denna verksamhet inte längre måttet brister. Vilka jag  som patient i reehabbassängen skall beskriva med följande punkter som snarast måste åtgärdas .

1:Medan reehabbassängen bemannades av assistenter  fanns en regel som sade att dessa aldrig fick vara ensamma med patienter i bassängen utan de skulle alltid vara två, i dag har Landstinget och primärvården tydligen frångott denna regel då sjukgymnasterna också drabbats av nedskärningar och därmed saknas erforderlig bemanning, alltså inget ont om sjukgymnasterna, utan kritiken riktas mot verksamhetens utformning och bemanning.

2:Vattnet har inter rätt temperatur längre , denna är för låg kan man känna, enligt reglerna skall en rehab bassäng hålla 34 0, så är knappast fallet i reehabbassängen i Härnösand längre

3;Utrustning så som Wetweestar, flytbälten och halskragar är totalt slut och måste snarast bytas ut så att ingen svår olycka inträffar i Rehabbassängen, något som inte kommer att ge Landstinget i Västernorrland några bra odds.

4: Lokalvården sköts på morgonen klockan sju och därefter ser det ut som det gör i omklädningsrum och där tillhörande utrymmen, skitit, och genomblöta golv för halkrisk och olyckor, vad gäller duscharna är dessa inte heller städade sedan assistenterna sades upp.

5:De program som varje patient skall genomföra kan i vissa fall vara mycket svåra att utföra på grund av att för många patienter vistas i bassängen samtidigt.

6:Samtidigt som bassängen står outnyttjad under stora delar av veckan, inte för att den inte behövs utan för att det saknas personal som kan bemanna reehabbassängen och åter drabbas patienterna.

6:Alla Sjukgymnaster på Rehab medicin flyttades till Sundsvall, där rehabiliteringen för övrigt ligger långt upp i huset, utan möjlighet till rehabilitering i frisk luft så som i Härnösand.

7:Inte heller denna gång kan Landstinget presentera vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys för all förstörelse i Härnösand, som till sist var tvungen att halvera antalet rehabiliteringsplatser från 18 till 9 vad är detta för utveckling av rehabverksamheten ?

Mot bakgrund av ovan påtalade brister är  det nu undertecknads och många flera brukares av reehabbassängens förhoppning att påtalade brister snarast åtgärdas så att Rehabbassängen kan återfå den höga status den en gång har haft, då denna verksamhet är mycket viktig för oss patienter, då många sjukdomar och skador ej går att behandla på annat sätt utan det handlar för många om att se till att göra livet så drägligt så möjligt, där träning i reehabbassängen är ett m7ycket viktigt led , och då behöver man kunna känna sig trygg och säker.

Jag kräver svar från Pär Walberg eller annan ansvarig med löfte om att snara åtgärder vidtas

 

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *