Svar till Lars Norberg Chef för ambulanssjukvården i Västernorrland

Bäste Lars Norberg tack för ditt svar.

Att Landstinget är en politiskt styrd organissation med tjänstemän som har ett uppdrag att förvalta och utveckla Landstingets olika verksamheter, och att underskott måste innebära åtgärder, för att komma till rätta med ekonomin är helt klart för mig och att det finns två olika sätt att lösa ekonomiska problem antingen genom att minska utgifterna eller öka inkomsterna är för mig fullt klart, men tyvärr kan jag inte komma ifrån att när ekonomin för Landstinget inte går i hop så minskar man på tillgängligheten på vård i sådan grad att den kan medföra fara för enskilda människors liv och hälsa, vi hör aldrig att det skall dras ned på annan verksamhet inom Landstinget som tjänstemän eller politiker, utan det är alltid de mest utsatta som kommer kläm när det skall sparas,och det måste du hålla med om att det är fel. Till sist kan vi inte komma i från att ju mera Landstinget drar ned inom vården dess större underskott går de med och vem som drabbas vet vi alla, det är den lilla människan, har man beslutat om så allvarliga nedskärningar som man gjort de senaste åren inom Landstingets Hälso och Sjukvård så måste Landstinget vara beredda att satsa betydligt mera på just ambulanssjukvård.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *