Region ökar lön till Hedlund(C)

Enligt Uppgifter till Tingen Ångermanland Höjer Landstingsfullmäktige Hans Hedlund Vice ordförande landstingsstyrelsen med i runda slängar 10 000 kronor i månaden. Förklaringen skulle vara att Hans Hedlund skulle ha fått utökade uppdrag i samband med de regionala utvecklingsfrågorna. man måste fråga såg vad Hans Hedlund och andra som förväntas få rejäla arvodespåslag i och med regionbildningen skall göra med alla pengarna. Må vi hoppas att de får betala så där 80% i skatt, så att de kommer ned i en inkomst av en vanlig inkomsttagare, alltså lite drygt 10000-15000Kronor i månaden räknat efter skatt. Må vi också hoppas att större delen av detta skattebelopp dras i Landstingsskatt, så att vi äntligen skall kunna höra att Landstinget inte minskar på vården ytteriggare under förevändningen att de ekonomiska resurserna skulle kräva en sådan åtgärd. För övrigt vet vi ju att de neddragningar som hittills skett och allt jämt sker inom vården inte är ekonomiskt betingade då Landstinget går med allt större underskott ju mera de drar ned inom vården. Till sist stinker det om arvodeshöjningarna till våra Landstingspolitiker något de aldrig gjort eller kommer att göra rätt för. Jag kräver även svar från Pär Walberg att framtida besparingar inte drabbar vården.

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *