Landstinget skor sig själva och struntar i de som behöver hjälpen.

Landstinget skor sig själva och struntar i de som behöver hjälpen. Ja så kan man sammanfatta en artikel i Tidningen Ångermanland tisdag den 8 oktober 2013, där vi kan läsa om MS-sjuke Per-Arne Andersson 83  känd som lottförsäljare på bland annat Hemköp i Härnösand, alltså åter ett bevis på hur Landstinget sköter eller rättare sagt missköter sin uppgift, alltså att i möjligaste mån hjälpa i stället för stjälpa handikappade och sjuka. Det är nu verkligen dags att beslutsorganen bemannas med människor med insikt i verkligheten och inte en massa skrivbordsnissar och politiskt, som har fina arvoden och löner men totalt tycks strunta i oss medborgare. Detta blir allt tydligare för varje dag som går, man hade en förhoppning om en ny Landstingsledning vid det senaste valet som skulle se mera till medborgarnas behov men ack vad vi bedrog oss Nej Kolossen på lerfötter Landstinget har ännu en gång bevisat att de inte har något existensberättigande längre, så se snarast till att skrota Landstinget, för några konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för allt de förstör inom vården med vilka konsekvenser detta får för den enskilde medborgeren har dessa potentater aldrig fått fram. Jag kräver omgående svar från Landstingsrådet Pär Walberg varför och hur ni kan behandla oss människor som ni gör

Kaoset inom vården

Svar till Pär Walberg

Herr Walberg säger att de senaste årens sjukhusreformer har lett till en del kaos.Ja inte bara en del utan ett totalt kaos som drabbar de mest behövande och personalen omänskligt hårt, de vårdbehövande i den mening att de tvingas till onödigt långa väntetider i vården och personalen på grund av en omänsklig arbetsbelastning, och gång på annan har undertecknad ställt frågan till herr Walberg när den utlovade utvecklingen av vården skall påbörjas, men ännu så länge saknar jag svar på denna och många frågor om konsekvensbeskrivning och kostnadsanalyser om allt som har raserats inom vården de senaste åren, jag tänker då först och främst av den stora raseringen som påbörjades av sossarna och sedan har fortsatt med det borgerliga Landstingsstyret, så nu kräver jag svar av Herr Valberg vad tänker ni göra åt kaoset inom vården för att säkerställa en god och säker vård för patienterna och en god arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen

Busshållplatser i Härnösand plockas bort och ersätts utan information och med sämre tillgänglighet

Hållpalts på Nybrogatan i Härnösand plockades bort utan information

För ett par månader sedan ersattes Hållplatsen vid bostadsområdet Torsvik i Härnösand av en ny hållplats långt bortom resecentrum. Detta har skett utan information och berör också många boende bland annat äldre och funktionshindrade, som använder kollektivtrafiken för att göra sina inköp och nödvändiga ärenden i centrum, att detta beslut har tagits av bilburna starka friska människor är lätt att förstå, ett beslut som tagits med hjälp av satelitkarta och saknar verklighetsförankring och besök vid aktuella busshållplatser. När skall de som beslutar i för många människor viktiga beslut tänka efter före så stora förändringar. När skall vi få se människor i beslutsorganen med bättre verklighetsförankring, har ni som beslutat om dessa förändringar tänkt igenom vad detta får för konsekvenser när vintern och halkan slår till ? Förmodligen inte, vilket är ytterst tråkigt och besynnerligt. SÅ nu är det bara att hoppas att ordningen återställs så att trafiken till Härnösands Centrum åter blir lättillgänglig för alla .

Jag kräver ett snabbt svar från ansvariga för dessa förändringar med löfte om förändringar till det bättre.