Extern utredare lejs in av Landstinget för att utreda akutkirurgin i Västernorrland

Extern utredare lejs in för att utreda akutkirurgin i Länet, och åter ser det ut som om våra skattepengar går till en konsult som inte uträttar det inte uträttar det minsta. När skall Landstinget inse att det skall bildas förvaltningar under sjukhusen som ser till att sköta sjukhusens ekonomi och löpande verksamhet, Landstingets tid är förbi. det måste till en form av sjukvårdsorganisation som värnar om vården i Sverige och Västernorrland,och du som värnar om vården i Västernorrland uppmanas skriva under protesten stoppa nedrustningen i vården på skriva under punkt com. och skriva under protesten stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige.
Tack för ditt stöd

Andreas Menzel initiativtagare till detta upprop.
www.skrivaunder.com stoppa nedrustningen i vården

Stoppa nedrustningen i vården i Västernorrland och Sverige


Uppmaning till alla boende i Västernorrland och Sverige som värnar om en fungerande och säker vård besök websidan skriv under punkt kom och gör din röst hörd genom att skriva på uppropet med titeln stoppa nedrustningen i vården som skall översändas till Landstinget i Västernorrland och Socialminister Göran Hägglund
Gå gärna in på angiven www adress och stöd uppropet stoppa nedrustningen i vården. Då det handlar om att man nu tycks börja på samma vis mot Sollefteå Sjukhus som man gjorde när man lade ned Härnösands Sjukhus

Tack för ditt stöd

Andreas Menzel initiativtagare till uppropet

Fortsatt kärv ekonomi för Landstinget

Enligt Landstingsrådet Pär Walberg väntas fortsatt kärva år för Landstinget, till följd av vikande skatteintäckter, vilket i sin tur beror på ett vikande befolkningsunderlag, och frågan är när Landstinget skall inse att för att komma tillrätta med ekonomin behövs ett ökat befolkningsunderlag, vilket endast kan åstakommas genom att tillhandahålla vissa hörnstenar som helt enkelt tillhör samhällsstrukturen, så som god och nära sjukvård, detta är något som Landstinget Har haft svårt för och allt jämt har svårt för att fatta, vilket har varit fallet i  snart 40 år och Landstinget torde aldrig begripa detta heller att man måste dra ned på annan verksamhet än vården, denna är ett måste för att ett samhälle skall fungera och utvecklas, allt annat som Landstinget pysslar med är bisysslor eller sådant som kan skötas av andra huvudmän, hoppas att en vanlig medborgares åsikter någon gång kan komma att gälla för Landstinget. Och till alla som värnar om en fungerande vård uppmanar jag att skriva under ett upprop i länken nedan

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

 

Årets upplaga av Fokusmässan i Härnösand

Årets upplaga av Fokusmässan har förelagts till Härnösands Arena,en plats utan tillgång till kollektivtrafik och därmed utestänger man många som säkert gärna hade besökt detta intressanta evenemang. Varför inte ha sådana evenemang centralt beläget som tidigare år så att alla även icke bilburna kan ta sig dit? eller är icke bilburna ej påtänkta eller välkomna längre eller har de ansvariga för mässan tecknat avtal med Swebus som kör bussar var 10 eller 20 minut, Knappast? utan nu förutsätts det tydligen att man är bilburen för att besöka detta evenemang. Varför har man tänkt så kortsiktigt när man byggde denna Arena, för även icke bilburna har avsatt skattepengar till detta vansinsbygge, som kostar en massa pengar och ligger ocentralt till och alltså ej går att nå av icke bilburna, vilket utgör en stor grupp i vårat samhälle.

Stormigt protestmöte på Hullsta Gård om Sollefteå Sjukhus framtid

Under måndagskvällen hölls ett möte på Hulstagård i Sollefteå om Sollefteå Sjukhus framtid, ett möte som enligt uppgifter skall ha varit mycket hetsigt, vilket är fullt förståeligt, då hälso och sjukvården är en av våra viktigaste länkar i samhället, och med långa avstånd som i Norrland ökar även behovet till närhet till god och fungerande sjukvård. Den hetsiga stämningen känns precis igen från den tiden då turerna kring Härnösands Sjukhus vara eller icke vara var som hetast, men som jag redan sade i en tidigare insändare Sollefteåbor och övriga som omfatats av upptagningsområdet för Sollefteå Sjukhus, i Härnösand anordnades flera stora och stormiga protestmöten och en stor demonstration med ca 16000 demonstranter. Vad gjorde Landstinget? De sket i alla protester, och lade ned hela slutenvården i Härnösand, utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys med överbeläggningar i Sundsvall som följd som  numera leder till att SOS i många fall först tvingas ringa till exempelvis Sundsvalls Sjukhus för att höra om det finns plats, och platsbristen kommer inte att bli mindre vid en nedläggning av Sollefteå Sjukhus. Nej gör med Landstinget som tidigare Landstingsrådet Stig Andersson ville göra med Härnösands Sjukhus. Gör en potatisåker av kolossen Landstinget och bevara vården.

Läkarnas och Sollefteåbornas oro anses av Jaccomina Beertema som obefogad och befängd.

Läkarna vid Sollefteå sjukhus anser att ett sjukhus utan akutkirurgi inte är något akutsjukhus, denna kritik besvaras av Landstingspolitikern Jacomina Beertema med att hon anser detta uttalande och denna oro som det mest obefogade rent av skadliga, det absolut mest befängda hon hört. Det mest skadliga är inte något av våra tre tidigare fyra akutsjukhus, utan det mest skadliga och befängda är i stället Landstinget som skall vara huvudman för något så viktigt som sjukvården, som nu tycks köra samma race mot Sollefteå Sjukhus som man kört mot Härnösands Sjukhus, och en ursäkt mot alla som upptas av upptagningsområdet för Sollefteå sjukhus är nog det minsta Miss Beertema kan kosta på sig, att i och med sitt uttalande idiotförklara en hel befolkning och en hel läkarkår och övrig vårdpersonal är absurt, dessa gör ett otroligt arbete som ingen utav er Landstingspolitiker någonsin har eller kommer att kunna prestera,

Sollefteåläkarnas och Solleffteåbornas oro över sjukhus framtid anses som befängt av Jaccomina Beertema

Läkarna vid Sollefteå sjukhus anser att ett sjukhus utan akutkirurgi inte är något akutsjukhus, denna kritik besvaras av Landstingspolitikern Jacomina Beertema med att hon anser detta uttalande och denna oro som det mest obefogade rent av skadliga, det absolut mest befängda hon hört. Det mest skadliga är inte något av våra tre tidigare fyra akutsjukhus, utan det mest skadliga och befängda är i stället Landstinget som skall vara huvudman för något så viktigt som sjukvården, som nu tycks köra samma race mot Sollefteå Sjukhus som man kört mot Härnösands Sjukhus, och en ursäkt mot alla som upptas av upptagningsområdet för Sollefteå sjukhus är nog det minsta Miss Beertema kan kosta på sig, att i och med sitt uttalande idiotförklara en hel befolkning och en hel läkarkår och övrig vårdpersonal är absurt, dessa gör ett otroligt arbete som ingen utav er Landstingspolitiker någonsin har eller kommer att kunna prestera.

Landstinget hotas att betala miljonböter

Landstinget i Västernorrland döms att betala en miljon kronor i böter för dålig arbetsmiljö vid Länssjukhuset i Härnösand Sundsvall, ett bötesbelopp som enligt arbetsmiljöverket kunde ha varit dubbelt upp, och frågan är varför Arbetsmiljöverket inte utdömde det dubbla beloppet, då det handlar om sjukvårdspersonalens arbetsmiljö och i förlängningen om patienternas säkerhet, och vem ser till att Landstinget verkligen betalar de utdömda böterna, och var får ett konkursmässigt Landsting pengar i från till att betala böterna? För av alla nedläggningarna inom vården att döma så kan ju Landstinget inte anses vara annat än konkursmässiga så till Pär Walberg och Kompani se till att snarast lämna in konkursansökan till kronofogden så att vi kan få någon ordning på vården i Västernporrland och Härnösand under en  annan organissation än kolossen på lerfötter Landstinget. Vem tror ni i Landstingsledningen vill arbeta i vården i framtiden under de allt jämt försämrade villkoren för en beundransvärd personal, och vem av er beslutsfattare tänker på arbetsmiljön för personalen och säkerheten för oss som medborgare och patienter ?och återigen gör jag ett försöka att kräva svar från Pär Walberg  Var finns konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för all rasering inom vården.

 

Svara Pär Walberg

Dyrare sjukresa i egen bil och taxi utreds av Landstinget

Enligt ett förslag från Landstinget i Västernorrland kan det bli dyrt att åka till doktorn i egen bil eller taxi, förslaget lyder på 100 kronor per enkelresa, vad Landstinget åter en gång bevisar är att man inte tänker på dem som bor på landsbygd eller av andra skäl behöver använda sjukresor,. Tydligen tror Landstingsledningen i Västernorrland med Per Walberg i spetsen att alla har tillgång till fungerande kollektivtrafik utanför knuten, men så är det ju inte, för den delen fungerar inte kollektivtrafiken mellan Härnösand och Sundsvalls Sjukhus speciellt bra heller, så även där är sjukresor ett ont måste för den som inte har egen bil, dessutom torde ju Landstinget göra sig en rejäl hacka på alla parkeringsavgifter som skall betalas åtminstone om man tvingas uppsöka Sundsvalls Sjukhus, så där har man ju pengar för att ersätta dem som inte har tillgång till fungerande kollektivtrafik, vilket torde gälla i 8 av 10 fall, så sluta att plocka de sjuka på pengar, det har ni gott om och i överflöd.