Fortsatt kärv ekonomi för Landstinget

Enligt Landstingsrådet Pär Walberg väntas fortsatt kärva år för Landstinget, till följd av vikande skatteintäckter, vilket i sin tur beror på ett vikande befolkningsunderlag, och frågan är när Landstinget skall inse att för att komma tillrätta med ekonomin behövs ett ökat befolkningsunderlag, vilket endast kan åstakommas genom att tillhandahålla vissa hörnstenar som helt enkelt tillhör samhällsstrukturen, så som god och nära sjukvård, detta är något som Landstinget Har haft svårt för och allt jämt har svårt för att fatta, vilket har varit fallet i  snart 40 år och Landstinget torde aldrig begripa detta heller att man måste dra ned på annan verksamhet än vården, denna är ett måste för att ett samhälle skall fungera och utvecklas, allt annat som Landstinget pysslar med är bisysslor eller sådant som kan skötas av andra huvudmän, hoppas att en vanlig medborgares åsikter någon gång kan komma att gälla för Landstinget. Och till alla som värnar om en fungerande vård uppmanar jag att skriva under ett upprop i länken nedan

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

 

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *