Blixtinkallat möte om framtiden för Sollefteå Sjukhus

Ser i tidningen Ångermanland Måndag den 4/11 2013 att det skall hålla ett blixtinkallat möte om Sollefteås Akutsjukhus i morgon den 5 november 2013. Historien känns precis igen, när samma situation rådde gällande Härnösands Sjukhus, och vad gjorde Landstingspolitikerna den gången, jo man slog ihjäl hela slutenvården och fortsätter så smått att även urholka primärvården och Rehabiliteringen, något som Landstinget med Pär Walberg i spetsen lovat att satsa på. SÅ Tyvärr  måste man nog säga till de boende i upptagningsområdet för Sollefteå Sjukhus, gör er inga förhoppningar att företrädare för Landstinget i form av valda politiker och tjänstemän kommer att lyssna på era åsikter och de kommer inte heller att beakta era synpunkter för det har man aldrig gjort när det gäller Härnösands Sjukhus heller, och tro inte att ni kommer att kunna kräva vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser för eventuelle nedläggningar, dessa begrepp existerar inte inom Landstinget, då det begav sig med Härnösands Sjukhus så anordnades det bland annat ett protestmöte där ca  16000 personer deltog många på betald arbetstid, vad brydde sig Landstinget om detta inte ett skit, detta är kalla fakta vad gäller Landstinget så är vi medborgare inget värda