Vården i Västernorrland och Härnösand på kontorstid

Vården i Västernorrland och Härnösand har kollapsat. Bor man i Västernorrland och Härnösand är det kontorstid 8-16,00 som gäller för att inte känna sig pigg, därefter möts man av en telefonsvarare vår telefontid är nu slut välkommen åter nästkommande vardag, och att få tag i en medicin läkare i Härnösand tycks som att spela på lotto, för det mesta misslyckas det. Inget ont om primärvården, men har man åkommor som i bland kan ställa till det för en så måste det vara möjligt att åtminstone kunna beställa en tid hos en medicin läkare, men det tycks vara turen som avgör. Att landstinget aldrig har brytt sig om sina medborgare och ännu mindrevåra åsikter är ju välkänt och inget nytt. Men får Landstinget verkligen botten köra tillgängliggheten långt som helst? knappast. Och man frågar sig när vi skall återfå en fungerande medicin vård i Härnösand, eftersom nedläggningarna ej är ekonomiskt betingade.
En uppmaning till Landstinget se till att återställa en fungerande vård i Härnösand snarast. Och till dem som värnar om vården i Västernorrland, Sverige och Härnösand vill jag ännu en gång rikta uppmaningen att skriva på ett upprop på http://www.skrivunder.com/stoppa nedrustningen i vården till Landstinget i Västernorrland och Sveriges Regering

Stoppa nedrustningen i vården

http://www.skrivunder.com/

Till alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland vill jag åter rikta uppmaningen att skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården och snälla ni gör det innan Landstingen i Sverige har raserat allt vad vård heter, för ingen vill väl ligga i för vård ej avsedda utrymmen så som sköljrum, expeditioner, korridorer eller i andra för vård ej avsedda utrymmen. Låt inte dyrbar tid gå åt till att ambulanssjukvården skall behöva ringa till sjukhusen för att höra om det finns plats.

Du som värnar om en fungerande värdig vård i Sverige och Västernorrland besök gärna www.skrivaunder.com och visa ditt stöd för en fungerande vård i Sverige och Västernorrland genom att skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården.

Enligt tillförlitliga uppgifter har även informationslappar om uppropet rivits ned på bland annat sjukhuset, jag hoppas och vill upplysa den eller de som gör sådana tilltag att vi lever i en fri och demokratisk värld, där man som medborgare har full rätt att bedriva opinionsbildning utan att andra skall förstöra denna, då det handlar om en fråga som angår oss alla, så var snäll och respektera den demokratiska rätt vi har i vårat samhälle nämligen att säga stop när vi tycker att någonting har gott snett eller är fel.

Tack för att du stöder detta upprop

Andreas Menzel Initiativtagare till detta upprop