Landstingets kanslie fullt upplyst efter arbetsdagens slut

Landstinget i Västernorrland talar ständigt om att det måste sparas med ständiga nedskärningar i vården. Passerade Landstingets kansli omkring klockan 19 på tisdagskvällen, och får då se att 2 våningar står fullt upplysta. Kan detta vara rimlig? När det skall sparas måste varje tänkbar åtgärd vidtas alltså även innanför Landstingets egna väggar. Eftersom arbetsdagen var slut kan jag knappast tro att någon satt där och arbetade eller åtminstone var där. SÅ hädanefter kräver jag och alla som värnar om vården i Västernorrland att Landstinget ser till att börja spara själva, för det heter ju inte för intet många bäckar små blir snart till en å, och eftersom ni säkert har vaktbolag som tar sig sina vänder nattetid måste inbrottsrisken anses vara minimal. SÅ se till att det inte ser ut som en julgran när ni går för dagen, det behövs inte. Så något om lokalvården i Rehabbassängen i Härnösand. Denna sköts e.u. på morgonen klockan 7 och sedan är det patienter med olika problem som skall passera där. Var där till min tid, och något skitigare till omklädningsrum har jag aldrig skådat. Detta har påpekats tidigare men åtgärderna har varit sparsamma. Medan ni hade assistenter i bassängen sköttes denna verksamhet exemplariskt, men sedan ni avskedad denna ovärderliga resurs har mycket försämrats

Kort vädjan till våra politiker i kommuner och Landstinget.

Som alla vet så har ett upprop startats på internet, med överskriften stoppa nedrustningen i vården, detta förväntar jag mig att samtliga politiker i Kommunerna och Landsting skriver på även alla andra som värnar om en fungerande vård i Västernorrland förväntas skriva på detta upprop snarast. uppropet hittar ni om ni googlar på stoppa nedrustningen i vården, och sedan skriver på i formuläret i fliken skriv denna petition.
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

SOS Vården blöder detta måste omedelbart stoppas

Till alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland.
Vården blöder till följd av en omänsklig arbetsbelastning,med patienter i för vård ej avsedda och överfulla akutmottagningar
Detta måste snarast stoppas. Visa detta genom att skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården på http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Tack för att ni bryr er om denna fråga

Andreas Menzel

Svar till Elisabeth Strömquist Landstingsopositionsråd

DU önskar ett maktskifte i så väl Regeringen som Landstinget, och en liten gnutta rätt kan jag väl ge dig. Men vad gäller Landstinget så var det ju ni socialdemokrater som raserade vården i Västernorrland och Härnösand så till den milda grad så att det vart ett maktskifte i Landstinget vid senaste valet, i tron att man skulle återställa det ni socialdemokrater förstört vad gäller nedrustningen i vården. Ni vill enligt dig säkra en jämlik vård, det skulle ju innebära att ni skall återupprätta Härnösands Sjukhus för att råda bot på kaoset i Sundsvall. DU säger också för att säkra vården behövs en ny Landstings-majoritet, frågan är väl om vi överhuvudtaget behöver något Landsting, för ni pysslar ju med allt annat än att se till att vården fungerar, inte heller har ni eller kommer ni någonsin att kunna presentera vare sig konsekvensbeskrivningar som kostnadsanalyser för nedläggningen av Härnösands Sjukhus, ett klubbslag som fälldes av det tidigare S-Landstingsrådet Jan Sjödin, som kort efter klubbslaget hamnar på just Härnösands Sjukhus och uttalar vid detta tillfälle följande ord. Inte viste jag att vi hade så här bra vård i Härnösand, man saknar ju inte kon förrän båsen är tom. Vad vi behöver är en fungerande vård inget Landsting.

Vården i Västernorrland har kollapsat.

Måndagen den 20 Januari 2013 var jag tvungen att uppsöka akuten i Sundsvall, och där var så fullt med patienter som väntade på vård, men eftersom det endast fanns en akutläkare tillhands så blev väntetiderna därefter ca 8 timmar. Att säga att Västernorrland kan tillhandahålla en fungerade vård är att ljuga, med detta vill jag dock framhålla att personalen gjorde säkert sitt bästa för att ta hand om alla akutfallen, och var även väldigt trevliga trots rådande situation, men Landstinget som huvudman för sjukvården i Sverige och Västernorrland måste inse att skall ett sjukhus betjäna långt över 100 000 innevånare så måste det till ordentliga personalresurs, man förstärkningar, även sjukvårdsrådgivningen måste förstärkas ordentligt, där gick det överhuvudtaget inte att komma fram. Så har man för avsikt att flytta till Västernorrlands Län skall man vara stark och frisk, svag och sjuk så skall man nog välja ett annat län som förhoppningsvis har en bättre fungerande vård, tyvärr var detta problem redan känt när Sundsvalls Sjukhus byggdes i tron att Sundvall skulle bli Universitetsstad. Nu har jag fått ytterligare vatten på kvarn för uppropet stoppa nedrustningen i vården som jag har på http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen i_varden
Till sist kan man ju bara ställa sig en stilla undran vad som hade hänt om en av våra Landstingspolitiker hade kommit in som akutfall ?förhoppningsvis hade de inte fått gå förbi kön, utan ligga i en korridår och vänta som vi andra

Sjukhuset skall snarast återställas till sjukhus och inte hotell

Sjukhuset skall inte bli hotell utan återställas till Sjukhus, det är något som åligger Landstinget, däremot kan den lilla stab som behövs för att administrera vården inklusive vaktmästeri och servicefunktioner flytta in i de tomma lokalerna på sjukhuset och därmed frigörs Landstingets kansliets byggnad med garage kaffeteria parkeringspaser i mängder och andra bekvämligheter till det så önskade hotellet i Härnösand.

Körkortet en värdehandling eller postordervara?

Man måste fråga sig hur det är ställt med bilisterna i Härnösand.
Kan man köra bil och tydligen sitta och tänka på namna, samtidigt? Ja i Härnösand tycks detta vara möjligt.
Var på torsdagsförmiddagen på väg hem till min bostad i centrala Härnösand.
Jag passerar övergångsstället vid Resecentrum när en bilist utan minsta uppmärksamhet på att det fanns fotgängare på övergångsstället höll på att köra på mig. Borde det inte vara så att när man är fordonsförare skall,man vara lika uppmärksam på trafiken som fotgängaren. Hade det varit halt vid tillfället hade det kunnat sluta illa, nu sluttade det endast med andan i halsen, men en vädjan om mera uppmärksamhet när man befinner sig i trafiken är nog på sin plats, kanske kan det även vara dags att polisen bara kollar just bilisternas beteende vid övergångsställen

Dyraste vården på Sollefteå Sjukhus! Stoppa nedrustningen i vården

Dyraste vården på Sollefteå Sjukhus!

Enligt SKI Svenskt Kvalitetsindex är vården dyrast på Sollefteå Sjukhus och eftersom Sollefteå Sjukhus förnärvarande genomgår samma stålbad som Härnösands Sjukhus gjorde,kan man ju bara ana vad dessa uppgifter får för konsekvenser, nämligen att det nästa sjukhuset som läggs ned är Sollefteå Sjukhus, då turerna kring Sollefteå Sjukhus är precis de samma som när Landstinget lade ned Härnösands sjukhus, och att detta i likhet nednedläggningen av Härnösands sjukhus inte ger några besparingar är ju lätt att förstå, då Landstinget trotts ständiga neddragningar i vården går med allt större underskott, så finnas bara ett allternativ och det är att snarast avveckla kolossen på lerfötter Landstinget och se till att vi får en fungerande vård i Västernorrland, med en sjukvårdsmyndighet, och du som stöder denna tanke uppmanas att besöka www.skrivauder.com stoppa nedrusningen i vården i Västernorrland och Sverige behöver en fungerande sjulvård var än i bor och inget landstig som bar raserar vården http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden, Tack för sitt stöd för en fungerande vård i Sverige och Västernorrland. Till sist vet vi ju vad de utlovadesatsningen på Rehabvården vart ingenting, så nu har vi fåt nog av Landstinget.