SOS Har ni sett och skrivit på uppropet stopa nedrustningen i vården

SOS
Nu brådskar det att skriva på
Stoppa nedrustningen i vården är ett upprop som angår alla såväl ung som äldre. Och därför måste vi ge järnet för att visa våra beslutsfattare i Landsting Riksdag och Regering att frågan om en fungerande vård är viktig och angår oss alla ung som gamma.Därför vädjar jag till alla och hoppas jag på en snabbare takt med flera påskrifter varje dag. ingen skall tro att man inte behöver vården någon gång, och därför är det viktigt att vi är många som kräver omedelbart stopp för en fortsatt nedrustning i vården, med stopp för patienter i korridorer och sköljrum och andra olägenheter som drabbar såväl patienter som personal.
Målet är minst 1000-10000 underskrifter. så nu gäller det att alla som värnar om vården snarast uppsöker stoppa nedrustningen i vården och skriver på detta upprop som angår alla.

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Vänta inte med att skriva på detta viktiga upprop som angår oss alla
Tack för alla snabba påskrifter

Andreas Menzel Härnösand initiativtagare till detta upprop som angår alla

SOS Stoppa nerustningen i vården

SOS
Vädjan till alla som ser detta upprop.
Vi måste visa våra beslutsfattare i Lansting Riksdag och Regering
att vi har fått nog av nedrustningen i vården. Därför är det viktigt
att svenska folket snarast skriver på detta upprop för att visa att vården är en viktig fråga och att vi har fått nog av Landstingens ständiga nedskärningar i vården som drabbar såväl patienter som personal, något vi omöjligt kan acceptera, då det riskerar så väl patientsäkerheten som personalens arbetsmiljö och arbetssituation.
Tack för att ni inte väntar med era påskrifter, utan skriver på detta upprop omgående och sprider kännedom om detta upprop bland vänner och bekanta.

Initiativtagare Andreas Menzel Härnösand Sverige

http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden upprop

Fråga till Länsmuseets chef i Västernorrland Lillian Rathe.

I Länsmuseets magasin förvaras flera mycket värdeföremål.Bland annat ett antal votivskepp efter Härnösands siste mästerlots Gunnar Wahlin. Ångermanlandsbrudar och många mycket värdefulla föremål från våra kyrkor. Många av dessa har legat i messets gömmor sedan åratal. Dessutom finns en mängd andra föremål som bara ligger där och förfaller, varför inte öka exponeringen av Museets föremål, vilket skulle kunna göra Länsmuseet Murberget mycket attraktivt året runt.
Hur många av de som överlämnat föremål till länsmuseet tror ni vet vad som hänt eller händer med dessa? De som överlämnat föremål till länsmuseet hade nog förväntat sig ett annat öde för de föremål som överlämnats till museet Förväntar mig snarast ett godtagbart svar från länsmuseets chef Lillian Rathe

Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland.
De senaste åren har Landstinget i Västernorrland i likhet med många andra Landsting i Sverige satsat mycket tid och pengar på en omfattande nedrustning i vården, vilket fått till följd att väntetiderna vid såväl planerade som akuta besök hos läkare ökar, akutmottagningarna i Västernorrland i likhet med andra län har en alldeles för hög arbetsbelastning och för lite läkare vilket drabbar patienterna, så därför kräver vi omgående.
Att den ständigt pågående nedrustningen i vården omedelbart stoppas
Att läkarna får mer tid för patienterna, vilket man klara genom att återanställa läkarsekreterarna
Att läkartätheten ökar för att komma till rätta med de omänskligt långa väntetiderna i vården.
Att inga patienter skall behöva vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, vilket kostar onödiga pengar i form av böter. Att regelbundna inspektioner görs av Arbetsmiljöverk och Socialstyrelse för att kontrollera att gällande regler för vad som gäller patientvård och patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö och arbetssituation.

Du som värnar om vården i Sverige och Västernorrland uppmanas att snarast skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården på Tack för att alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland snarast skriver på detta http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden upprop
https://www.facebook.com/groups/andreasmenzel2/ stoppa nerrustningen i vården grupp

Andreas Menzel