Stoppa nedrustningen i vården

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland.
De senaste åren har Landstinget i Västernorrland i likhet med många andra Landsting i Sverige satsat mycket tid och pengar på en omfattande nedrustning i vården, vilket fått till följd att väntetiderna vid såväl planerade som akuta besök hos läkare ökar, akutmottagningarna i Västernorrland i likhet med andra län har en alldeles för hög arbetsbelastning och för lite läkare vilket drabbar patienterna, så därför kräver vi omgående.
Att den ständigt pågående nedrustningen i vården omedelbart stoppas
Att läkarna får mer tid för patienterna, vilket man klara genom att återanställa läkarsekreterarna
Att läkartätheten ökar för att komma till rätta med de omänskligt långa väntetiderna i vården.
Att inga patienter skall behöva vårdas i för vård ej avsedda utrymmen, vilket kostar onödiga pengar i form av böter. Att regelbundna inspektioner görs av Arbetsmiljöverk och Socialstyrelse för att kontrollera att gällande regler för vad som gäller patientvård och patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö och arbetssituation.

Du som värnar om vården i Sverige och Västernorrland uppmanas att snarast skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården på Tack för att alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland snarast skriver på detta http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden upprop
https://www.facebook.com/groups/andreasmenzel2/ stoppa nerrustningen i vården grupp

Andreas Menzel

Publicerat av

andreasmenzel

andreasmenzel

Jag heter Andreas Menzel och är född 1961 i dag arbetar jag inom Härnösands Kommun med flera datauppdrag som går ut på att söka fonder och stiftelser för Barn Ungdom Handikappade Sjuk Äldre och ett fondsystem som vänder sig till Forskare och studerande. Vidare har jag skapat ett datasystem med lätt läst litteratur samt en förteckning över bokförlag i Sverige, samt en förteckning över Lätt läst litteratur Mina fritidsintressen är Musik läsning och att debattera viktiga samhällsfrågor, där handikappfrågor och då främst tillgänglighet frågor ligger mig varmt om hjärtat. Musik och teater Kultur Resor och att läsa böcker är andra fritidsintressen dessutom är jag tvåspråkig med Svenska som modersmål , men jag talar även flytande tyska, även om jag inte använder tyska skriftspråket speciellt mycket,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *