Hundägares ansvar måste bli tydligare

Med anledning av lördagens händelse där en hund attackerat ett barn i en barnvagn i Härnösand vill jag som hundrädd ge min syn på det inträffade.
En hundägare är alltid ansvarig för sin hund och vad denne ställer till med. Lördagens händelse i Härnösand där ett barn i en barnvagn attackerades av en kamphund är en fruktansvärd händelse för den drabbade familjen.Det är dock oerhört tråkigt att behöva konstatera att många hundägare dock ej alla ofta kommer med kommentaren min hund gör ingenting och frågan är hur en hundägare kan vara så säker på sin hund, jag har själv råkat ut för ett antal händelser med hundar och är väldigt hundrädd, men att förklara detta för en hundägare är ofta mycket svårt då de tycks ha svårt att förstå detta, och frågan är varför det skall vara så svårt att förstå att det finns människor som är rädda för hundar? Hundar är en form av vilddjur med denna instinkt inbyggd Och en lagskärpning vad gäller tillsyn av hundar är att emotse, en form av lämplighetstest av personer som innehar eller tänker skaffa hund kan nog också vara på sin plats, vilket naturligtvis är tråkigt att behöva konstatera men någon form av lagskärpning för hundägare måste snarast till.

Stoppa nedrustningen i vården

SOS
Uppmaning till alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland.
Landstinget Västernorrland i likhet med andra landsting i Sverige Har bottenkört vården med en hänsynslös fart, vilket innebär att patienter vårdas i korridorer och andra för vård ej avsedda utrymmen. Detta måste omedelbart stoppas

Tack alla som skriver på detta upprop till Landstinget i Västernorrland och Sveriges Regering och Riksdag
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden Upprop
För uppropet stoppa nedrustningen i vården

Andreas Menzel Härnösand

Förtroende för vården i Västernorrland rasar.

Enligt den senaste mätningen har bara var annan förtroende för Landstingets Hälso och Sjukvård i Västernorrland, vilket är den sämsta siffran i hela Landet. Endast 13 % av Länsborna har mycket stort förtroende för vården medan 37% har ganska stort förtroende för vården, enligt Ingeborg Viksten ansvarig politiker för primärvårdsfrågorna anser hon de presenterade siffrorna som förfärliga, men inget som i och för sig förvånar eftersom Landstinget ständigt raserar och skär i just vården och därmed rasar givetvis förtroendet för vården, vilket i sig inte behöver innebära att man tappat förtroendet för själva vården utan kanske snarare är kritisk till tillgängligheten och orolig för felbedömningar och felbehandlingar eftersom personalresurserna ständigt skärs ned och då kan man inte utesluta risken för felbedömningar och felbehandlingar. Hur sådant kan prisas av vårat kungahus är ofattbart. De måste antingen ha invaggats i någon felaktig information och förhoppning eller måste vårat kungahus ha fått mycket vilseledinformation från Landstingets ansvariga för Hälso och Sjukvårdsfrågor Per Wahlberg och Ingeborgs Viksten efterkom uppgifter i tidningen Ångermanland Onsdag den 26/3 ger en sannare information från just vårdpersonalen som bedömer läget som kaotiskt. så en Uppmaning till Ingeborg Viksten Per Wahlberg med flera när ni går ut och talar om vården och vårdsituationen i Västernorrland så håll er till sanningen.
Det är att beundra vårdpersonalen vårdpersonaklen alltid uppträder trevligt och korrekt något som är ett under med tanke på den omänskliga arbetsbelastning och arbetssituation som des arbetsgivare Landstingetutsätter dem för

Kaos vid Länsjukhuset Sundsvall Härnösand

Platsbrist vid Länssjukhuset Härnösand Sundsvall
Enigt uppgifter i tidningen Ångermanland Onsdag 26 Mars 2014 är bristen på vårdplatser vid Länssjukhuset i Sundsvall på rekordnivåer. Under måndag och tisdag 24 och 25/3 hade Sundsvalls Sjukhus 25 överbeläggningar. På Tisdagsmorgonen skall det ha sett bedrövligt ut enligt stabschef för specialistvården vid Sundvalls Sjukhus Barbro Lundberg. De senaste veckornas överbeläggningar har skapat mycket stora bekymmer för sjukvården och problemen fortsätter och frågan är vad Landstingsledningens med Per Wahlberg, Ingeborg Viksten Jacomina Bertema med flera tänker göra åt dessa problem som varit kända ända sedan Härnösands Sjukhus stängdes för ca 10 år sedan ?
Den nu rådande situationen beskrivs av vårdpersonalen vi d Länssjukhuset i Sundsvall som den värsta med 27 överbeläggningar under Februari månad. De nu presenterade överbeläggningarna innebär att vårdpersonalen får arbeta mycket hårt för att klara rådande situation, enligt uppgifter behöver man som patient inte vara rädd för att inte få den vård man behöver. Men visst oroas man när patienter tvingas ligga i för vård ej avsedda utrymmen och när personalen gör sitt yttersta för att på bästa sätt ta hand om patienter och frågan är vad Landstingets ansvariga politiker gör för att garanterad patienterna en säker vård och personalen en mänsklig arbetssituation ? När skall Landstinget redovisa konsekvensbeskrivningar och kostnadsanalyser för alla neddragningarna
Jag kräver omgående svar av Per Walberg.

Medelpad får övervikt i Landstinget

Enligt uppgifter till Tidningen Ångermanland Torsdag 2014-03-20 Får Medelpad övervikt vad gäller antal mandat i Landstinget de närmaste 4 åren i och med att Ådalen förlorar ett mandat på grund av en negativ befolkningsutveckling och därmed har den befarade negativa utvecklingen för vården i de 4 Ådalskommunerna börjat att göra sig kända. , och vad detta kommer att få för konsekvenser för vården i Västernorrland och Ådalen är ju lätt att räkna ut,, för en sunt tänkande människa, med en fortsatt negativ trend vad gäller befolkningsutvecklingen så minskar skatteunderlaget och därmed får Landstinget ännu mera vatten på kvarnen för en fortsatt nedrustning av vården,. Enligt uppgifter har Landstingsfullmäktige 77 mandat, som omgående behöver bli 0 Landstinget måste omgående avvecklas och vården behöver få en annan huvudman och kostym, annars kommer Ådalskommerna aldrig att kunna vända den negativa befolkningstrenden och därmed kommer heller aldrig Landstingets ekonomi att komma i balans fakta som Landstinget i Västernorrland har svårt att förstå.
Med en fungerande vård och omsorg om gamla handikappade och sjuka och arbeten som genererar i skatteintäkter kan vi få en positiv utveckling i Västernorrland och Ådalen genom att befolkningen ökar

Varning för ficktjuvar

En varning om uppmärksamhet.
För närvarande har en grupp utlånare dykt upp i Härnösand. Dessa går omkring med rosor påkallar uppmärksamhet och när de fått tillräckligt med uppmärksamhet börjar de att försöka att komma åt fickorna, där man oftast har plånbok och nycklar och andra värdeföremål .Under onsdagsförmiddagen smög dessa personer omkring i sambiblioteket i Härnösand, en plats som man förknippar med ordning och reda, vilket det även är. Men tyvärr förekommer det sådant som denna personal inte har möjlighet att bevaka, så det gäller att se upp lite extra så att man har allt med sig när man går där i från. Lämna alltså inga värdeföremål utan uppsikt, det kan bli dyrt och besvärligt om man har riktigt otur.

Landstingets nedrustning i vården ett komplett strul för patienterna .

I tak med Landstingets nedrustning av vården i Västernorrland och Härnösand så ökar även oron för oss medborgare och patienter.
Tidigare ringde man en mottagning avtalade en tid med en läkare eller bad dem skriva ut recept på mediciner som man behöver., detta är något som i takt med Landstingets nedrustning i vården endast kan liknas vid ett lotteri, dvs har jag tur finns min läkare på plats och kan skriva ut ett recept av medicin som jag oundgängliggen behöver för att kunna leva ett normalt liv, men har jag otur så finns ingen läkare på plats som kan skriva ut ett nytt recept, och därmed drabbas patienten, alltså åter en försämring.
När skall Landstinget inse att de ständiga nedskärningarna i vården leder till ständig osäkerhet och otrygghet för patienterna ? Förmodligen aldrig, vilket är bedrövligt, mest synd är det om äldre sjuka som inte vet och orkar att kämpa för sin rätt.
Nej avveckla omedelbart Landstinget och se till att sjukvården får en hållbar organissation det tjänar alla på.
Patienterna skall inte behöva kämpa för en självklar fråga en fungerande vård det är en självklar rättighet som vi har att kräva av Landstinget i Västernorrland

Landstingets supande vid representation måste omedelbart stoppas.

Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland onsdag 2014-03-05 får Landstinget bjuda på alkoholhaltiga drycker vid representation till och med whisky tycks vara tillåtet.
Men av två skäl måste det anses totalt olämpligt att Landstinget nyttjar alkoholhaltiga drycker vid representation.
för det första är Landstinget en instans som skall verka för folkhälsa och därmed måste det anses direkt olämpligt med alkoholhaltiga drycker i samband med representation.
För det andra är ju Landstingets ekonomi ständigt i botten så mer än lättöl och bordsvatten skall vara det som tillåts vid representation, om man nu överhuvudtaget skall ägna sig åt representation
Representation är dyra affärer som vi skattebetalarfe får betala, vilket absolut inte kan anses lämpligt med tanke på de ständiga nedskärningarna i vården.

Jag kräver omedelbart svar från Per Walberg innehållande ett antal liften
Löfte 1 Ingen alkoholförtäring vid representation
Löfte 2 Ingen fortsatt nedrustning i vården
Löfte 3 Svara omedelbart med dag och tid för ett sammanträffande med representanter för så väl Majoritets som oppositionspartierna i Landstinget för nu är måttet rågat.