Landstingschefer rekryteras externt och dyrt

Landstingsskandalerna i Västernorrland fortsätter
Denna gång genom att man rekryterar fyra nya chefer till en beräknad rekryteringskostnad på i runda svängar 200 000.Men man lovar att dyrare kan det bli eftersom dessa chefer skall rekryteras av en extern konsult.
Som Landstinget och vi medborgare vet så är det ju inte chefer på landstingskansliet som gör arbetet i vården och eftersom denna rekrytering sker på skattebetalarnas bekostnad ¨å är denna rekrytering olaglig så därför måste denna rekrytering omedelbart stoppas. Nej ända vägen till en hållbar utveckling i vården är att omedelbart avveckla kolossen på lerfötter Landstinget för att inte äventyra vården om sjuka mer än vad Landstinget i Västernorrland gjort och tydligen alltid kommer att göra. Inte ens den av Landstingsrådet Per Wahlberg blev det någonting av,och det ända som hjälper är att jämna kolossen på lerfötter Landstinget med marken och omfördela de ekonomiska medlen till de då kommande sjukhusorganisationerna som måste bli betydligt mindre och mer kostnadseffektiva.
Och till alla som värnar om vården i Västernorrland riktar jag åter uppmaningen att omedelbart skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen i vården.

Uppropet stoppa nedrustningem i vården

SOS Sedan i November finns ett upprop på http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden.Frågorna jag ännu en gång ställer till de boende i Västernorrland är följande. Har ni sett detta upprop? Om ni har sett detta upprop varför skriver Västernorrlänningarna inte på detta upprop ? Är ni så nöjda med att behöva vänta timme in och timme ut på exempelvis akuten i Sundsvall? Varför engagerar denna fråga inte fler? Var har exempelvis alla 16 000 Härnösandsbor tagit vägen som en gång demonstrerade för Härnösands sjukhus? Månar ni inte om patientsäkerheten och personalens arbetssituation och arbetsmiljö ? Hur många förstår allvaret i den rådande situationen i vården i Västernorrland ? Härnösand och nu håller samma sak på att återupprepas med Sollefteå Sjukhus. Jag hopas innerligt att ni snarast stöder uppropet stoppa nedrustningen i vården vilket kommer att vara till gagn för alla. Tack för att ni snarast skriver på stoppa nedrustningen i vården som man hitta enklast med hjälp av GOOGLE Andreas Menzel Härnösand initiativtagare till ett upprop som angår alla och tar någon minut att skriva på

Landstingets supande med skattemedel måste omedelbart stoppas

Landstingets supande vid representation
Landstingets supande vid representation måste omedelbart stoppas. Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland onsdag 2014-03-05 får Landstinget bjuda på alkoholhaltiga drycker vid representation till och med whisky tycks vara tillåtet.
Men av två skäl måste det anses totalt olämpligt att Landstinget nyttjar alkoholhaltiga drycker vid representation.
För det första är Landstinget en instans som skall verka för folkhälsa och därmed måste det anses direkt olämpligt med alkoholhaltiga drycker i samband med representation.
För det andra är ju Landstingets ekonomi ständigt i botten så mer än lättöl och bordsvatten skall vara det som tillåts vid representation, om man nu överhuvudtaget skall ägna sig åt representation
Representation är dyra affärer som vi skattebetalarfe får betala, vilket absolut inte kan anses lämpligt med tanke på de ständiga nedskärningarna i vården.

Svar till Elisabeth Strömqvist Eva Back Anna Karin Sjölund Lena Näslund

Svar på insändaren Bittre arbetsmiljö för högre patientsäkerhet. Som vanligt när Landstinget Västernorrland skall inse att de har gjort fel så beskyller man varandra för de fel som begåtts och allt jämt begås. Enligt Elisabeth Strömqvist Eva Back Anna Karin Sjölund och Lena Näslund finns det mycket att vara stolt över i den Svenska Välfärden, vilket stämmer i många stycken. Något vi dock inte längre kan känna oss stolta över är vårdens förfall, vilket för Västernorrlands del startade under den socialdemokratiska landstingsledningen, när Härnösands sjukhus lades ned inget att vara stolt över. De inser nu att läget på Länssjukhuset i Härnösand-Sundsvall är allarmerand, ja tacka för de när vi statistiskt skall kunna plocka in 27 000 Härnösandsbor på Sundsvalls Sjukhus, vad detta har fått för konsekvenser har ju påtalats i otaliga insändare inter minst av undertecknad. Verkligt allarmerande är att Landstinget företagit sig sådana försämringar utan vare sig konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalyser detta är begrepp som varken existerade under den socialdemokratiska Landstingsledningen och lika lite tycks existera med den nya Landstingsledningen. Man kan ju fråga sig varför? för det handlar ju som jag hoppas att ni i Landstinget förstår om skattepengar alltså medborgarnas pengar. Till sist uppmanar jag alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården

Uppropet stoppa nedrustningen i vården

SOS
Sedan i November ligger ett upprop med överskriften stoppa nedrustningen ii vården på http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden. Eftersom läget vad gäller vården i Västernorrland är minst sagt bekymmersam med överbeläggningar och personal som snart inte orkar längre, vilket får återverkningar på hela vården så trodde jag detta upprop skulle skrivas på i rask takt för att visa våra beslutsfattare i Landsting, Riksdag och regering att vi som boende i Sverige och Västernorrland och nu ställer jag ännu en gång frågan till Sveriges och Västernorrlands befolkning vad är en fungerande vård värd? Tycker ni/vi att det är en viktig fråga så hoppas jag att påskrivandet tar fart omgående för att visa våra beslutsfattare att nu har vi fått nog av nedrustningen i vården.

Tack för att alla skriver på detta upprop omgående

Andreas Menzel initiativtagare till ett upprop som angår alla