Sifo ett komplett vansinne

På Valborgsaftonen nåddes säkert flera hushåll i Sverige av ett tjockt kuvert från Sifo innehållande en 40 sidig katalog, denna skall nu besvaras av ca 8,5 miljoner innevånare , frågan är bara vem som avsätter flera dyrbara timmar av sitt dyrbara liv åt detta vansinne, jag skulle vilja rikta en uppmaning till de som värnar om miljön att bojkotta denna lektyr genom att förpassa denna till de sälla jaktmarkerna, kanske går detta papper att använda på majbrasor eller andra våreldar, Sifo tycks inte vara medvetna om begräsningarna av vår dyrbara skog och natur så därför är det ju bra om Svenska folket visar att man värnar om skogen och natturen genom att bojkotta denna undersökning, ett bra allternativ är ju att skicka tillbaka denna obesvarad i bifogat svarskuvert, det kommer jaga att göra och jag råder flera att göra samma sak

Upprop stopa nedrustningen i vårdxen

Uppmaning till alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland och Sverige
Vad sägs en fungerande vård i Sverige och Västernorrland ?
Landstinget har ju som alla vret havererat vården i Västernorrland maximalt utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser.
Du som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorerland
Tack för att du stöder detta upprop med din påskrift.

Andreas Menzel

Härnösand ansvarig för detta upprop

Fråga angående truttoarer avslogs utan klar motivering

Fråga till Samhällsnämndens ordförande och kommunfullmäktige i Härnösands Kommun.
Dialogen med medborgarna anses å ena sidan viktig, men å andra sidan avslår man väl genomtänkta förslag. Under måndagen fanns ett medborgarförslag på dagordningen vid Kommunfullmäktige sammanträde gällande framkomlighet och framkomligheten över trottoarer på Nybrogatan Brunshusleden.
Lydelsen av förslaget känner alla ledamöter till och som förslagsställare hade jag förväntat mig att få ge min syn på denna fråga, då jag var förberedd på detta.
Någon direkt motivering till avslaget av medborgarförslaget kunde jag inte utläsa, och jag anser att frågan bör tas om så snart så möjligt, då medborgarna måste anses vara det viktigaste ni har, och jag förväntar mig en fortsatt dialog i denna fråga då tillgänglighet, framkomliget och trafiksäkerhet måste tillhöra några av de viktigaste frågorna som våra beslutsfattare har att ta ställning till.
Och är det så att lydelsen i mitt förslag var otydlig önskar jag svar om detta så skall jag förtydliga och kommentera detta bättre

Härnösand 2014-04-28

Med vänlig hälsning

Andreas Menzel

Höstens Landstingsval en rysare

Sjukvårdspartiet var det parti man hade de största förhoppningarna till i höstens val, så höstens val kan inte annat bli än en rysare, må vi hoppas att det överhuvudtaget finns någon i Landstingsledningen kvar med någon gnutta förstånd, vi vet ju alla att ju mer Landstinget skurit ned i vården des mer går de med underskott. Sedan är det mycket olyckligt att inte sjukvårdspartiet ställer upp i höstens Landstingsval. Vad det må bli av denna soppa kan vi ju med fasa se fram emot och alltjämt sker neddragningarna utan vare sig konsekvensbeskrivningar eller kostnadsanalyser, viket måste anses olagligt, frågan är bara hur man skall förklara för de styrande i Landstinget att vi som medborgare för länge sedan förstått att nedläggningen av Härnösands Sjukhus aldrig var en ekonomisk fråga, utan i stället en ideologisk fråga , dvs det var förut bestämt när Sundsvalls Sjukhus byggdes så skulle Härnösands Sjukhus bort och så blev det, att detta drabbar patenerna tycks inte röra våra Landstingspolitiker i ryggen Varför ? Vi medborgare är inte till för politikerna och Landstinget utan Landstinget och politikerna är till för oss och skall göra vad som ligger i medborgarnas intresse.
Och till alla som värnar om en fungerande vård i Sverige och Västernorrland kan jag allt jämt bara rikta uppmaningen att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården, så att vi visar att vi inte accepterar Landstingets framfart i form av ständiga nedragingar i vården vilket drabbar så väl patienter som personalhttp://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

90-åring döms för smitning

En man i 90-årsåldern från Sollefteå kommun döms till dagsböter för att ha smitit från en olycksplats.
Föraren i fråga en man i 90 års-åldern döms av tingsrätten till mycket med betong på mycket låga böter 1500 kronor för smitning från olycksplatsen, utan att lämna namn adress eller telefonnummer efter sig. Själv hävdar han att han stannat efter ett ha kört 300 meter från olycksplatsen för att se om kvinnan av den påkörda bilen skulle dyka upp, det gjorde hon inte så mannen i den påkörande bilen åkte från platsen.
Föraren av den påkörda bilen hörde hur det small och blev av förklarlig själ hysterisk, klokt nog hade hon trots det inträffade sinnesnärvaro att notera fordonets registreringsnummer.
Kvinnan i den påkörda bilen hade yrkat på 3000 kronor i skadestånd för psykiskt lidande och sveda och verk, vilket är mycket lågt. Hade jag varit den drabbade hade mitt yrkande blivit minst 10000 i skadestånd för psykiskt lidande och hade personskada uppstått hade yrkandet blivit långt mycket högre.
Men enligt tingsrätten berättigar inte psykiska lidande hon beskriver skadestånd för sveda och värk och Tingsrätten ogillar därför kvinnans yrkande, åter ett bevis på att förövaren lindas in i bomull allt medan offret jan drabbas av ett livslångt lidande såväl fysiskt som psykiskt´, något som Tingsrätten alltså sällan eller aldrig tycks ta hänsyn till, och frågan är när domstolarna skall börja se till offrens situation?
Jag skriver detta med god insikt i vad en sådan situation innebär för offret, då jag varit med om en liknande händelse för ganska precis 20 år sedan denna gång mitt i Härnösand där den skyldige dömdes till 50 dagsböter a 80 kronor och mister körkortet i fyra månader. När jag som offer frågade Länsstyrelsen allmänna ombudet vad som händer efter spärrtidens slut blir svaret att föraren får ett meddelande på posten att han kan lösa ut sitt körkort och åter börja köra, att händelsen även denna gång innebar flera års lidande var inget som tingsrätten . och lika lite Länstyreelens allmänna ombud ansåg sig kunna väga in i bedömningen, jag känner alltså precis igen situationen, och känner med den drabbade kvinnan och frågan är vad som skett vad gäller påföljderna vid trafikbrott?
Det är alltså dags att åter se över lagen för påföljder vid trafikbrott, inte minst eftersom trafiken tätnar och hastigheterna på våra vägar ökar och då måste förarna av fordon kunna bevisa att de har de omdöme som krävs för att framföra motorfordon.

Rekordstora skillander mellan de politiska blocken

Rekordstora skillnader mellan de politiska blocken , och man frågar sig vad detta kommer att innebära vid höstens val, som kan bli en rysare. Om vi tittar lite på vad som hänt under den senaste mandatperioden, så fick vi en fortsatt borgerlig majoritet i riksgäld och regering, ser vi på Landstinget i Västernorrland ´så byttes den socialistiska majoriteten till en borgerlig, efter att Sossarna slog sönder hela slutenvården i Västernorrland med ständiga överbeläggningar som följd. Den nya borgerliga Landstingsmajoriteten i Västernorrland traskar dock på i den gamla socialistiska majoriteten genom att slå sönder det vi alla värnar om och vill ha, alltså en fungerande vård och frågan är vad man skall rösta på i Landstinget o Västernorrland vid höstens val i synnerhet nu när det parti sjukvårdspariet som man hade en liten förhoppning till har meddelat att man inte tänker ställa upp i höstens Landstingsval. Ett är säkert vi måste få en majoritet i alla leden som värnar om folket,oavsett politisk färg

Fåntanellernas revy slopas för Norrdans

Amatörgruppen Fontanellerna slås ut av Norrdans.
Enligt uppgifter i tidningen Ångermanland i dag onsdag 2014-04-23 slopas Amatörgruppen Fontanellernas Revy för Norrdans.
Ett ytterst tråkigt besked som lämnats av en av gruppens medlemmar Eva Näsström. I 25 år har gruppen roat Härnösandsborna med allehanda roliga skämt om allt som händer i Härnösand, och som tillhörande publiken tycker jag att detta besked är mycket tråkigt.Fontanellerna har ställt upp utan skattesubvention och betalt i alla åren och är naturligtvis en aning arga och besvikna, man tittar dock på andra lokaler så vi får väl se om de inte ändå kan visa sin alltid lika omtyckta Revy.
Nog må väl Norrdans kunna stå tillbaka för 5-6 föreställningar som det handlar om för denna mycket populära amatörteatergrupp,som i alla år har spelat för fulla hus och roat publiken med sina skämt

Varför är det så få som skriver på uppropet stoppa nedrustningen i vården

Ständigt får jag höra människor som säger vad kommer att hända med vården i Sverige Västernorrland och Härnösand, så sent som i dag tisdag den 2014-03-22 kom frågan åter upp vad kommer att hända med Rehabbassängen i Härnösand ? ja får Landstinget som de vill så är det nog bara en tidsfråga innan även denna verksamhet försvinner från Härnösand, vart kan man då tro att vi från Härnösand får fara jo till Landstingets Mecka Sundsvall, vad detta kostar för patienten struntar ju Landstinget i.För kostnaderna skall vi som patienter med låga eller inga inkomster alls stå för själva vilket kommer att innebära att många kommer att tvingas avstå från dessa livsnödvändiga behandlingar för att klara sin vardag.
Med anledning av Landstingets ständiga nedrustning i vården skapade undertecknad ett upprop med överskriften stoppa nedrustningen i vården.Till min förvåning eller rättare sagt besvikelse måste jag dock konstatera att det verkar vara väldigt få som vill eller vågar skriva på detta upprop och därmed visa att vården är en viktig fråga för hela Svenska folket och frågan är varför man inte törs stå för vad man tycker i för oss medborgare och patienter, för vi skall komma i håg att det är Landstinget som är till för oss medborgare och patienter och inte tvärtom.
Jag hoppas med dessa rader åter få fart med påskrifter på ett upprop som angår oss alla.http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

För stoppa nedtystningen i vården

Andreas Menzel Härnösand

Bråk om politik på sjukhus

Bråk om politik på sjukhuset
Landstingets majoritet rasar mot oppositionens politiska prat på Sjukhuset. Men var är det lämpligare än på just sjukhusen att prata Landstingspolitik, det är ju där de styrande kan konfronteras med oss medborgare och sjukvårdspersonal och få sig lite sanning till livs och förhoppningsvis ta den till sig. Att bilda opinion och bedriva opinionsbildande kampanjer måste bli fullt lagligt i Länets sjukhus och veslutet från 2006 om att inget politiskt prat eller annan kampanjverksamhet får bedrivas måste omedelbart upphävas, för hur skall det annars bli möjligt att bedriva opinionsbildning i för oss medborgare viktiga frågor?

Jag uppmanar alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland att omgående skriva på uppropet stoppa nedrustningen i vården http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Andreas Menzel

Sjukvårdspartiet ställer inte upp i höstens Landstingsval

Sjukvårdspartiet ställer enligt uppgifter inte upp i höstens val, och frågan är då hur det går med partiets hjärtefråga vården i Västernorrland, att partiet inte ställer upp i höstens val får ju förmodas innebära att Landstinget får ännu mera makt för en fortsatt nedrustning i vården, så nu blir det spännande att se vilket av de övriga parterna som törs jaga landstinget med spöet för att rädda vården i Västernorrland från förfall och samtidigt avkräva Landstinget löften om att återställa ordningen i vården och samtidigt avkräva Landstinget såväl konsekvensbeskrivning som kostnadsanalys för all nedrustning i vården i Västernorrland och inte minst Härnösand, där inte ens rehabiliteringsvården fungerar längre, är vi kanske i närheten av en avveckling av Landstinget?`Må vi hopas att Landstinget läggs ned och att vi kan få en sjukvårdsorganisation som fungerar