Larmrapport som förbluffar Landstingspolitiker.

Kommenar till Per Wahlberg och Hans Hedlund.
Tisdag den 8 april 2014
En ny rapport visar att antalet besök vid våra vårdcentraler minskar samtidigt som besöken vid slutenvården d.v.s. sjukhusen ökar, något som förbluffar Landstingsrådet Per Wahlberg och Landstingsstyrelsens vice ordförande Hans Hedlund, vilket kan leda till förnyade diskussioner om hur många sjukhus Västernorrland skall ha. Vi alltså även Landstinget i Västernorrland numera med moderata Landstingsrådet i spetsen vet självfallet mycket väl att detta inte är någonting nytt. Mår jag dåligt eller är sjuk så söker jag mig naturligtvis raka spåret till sjukhuset och inga större omvägar via vårdcentralerna som i och för sig gör ett bra arbete men de har begränsade resurser som inte heller kan vara okänt för Per Wahlberg, Hans Hedlund med flera i Landstingstoppen, enligt Per Wahlberg och Hans Hedlund har Västernorrlands län för höga kostnader för sjukvården, en kostnad som Landstinget är ansvariga att bära och nu har vi konsekvensen av nedläggningen av Härnösands sjukhus, det blev inga besparingar, detta är lätt att konstatera trots att Landstinget varken kan presentera konsekvensbeskrivning eller kostnadsanalys för nedläggningen av Härnösands sjukhus kontra vad de ökade ambulanstransporterna kostar.
Nej hårdbanta Landstinget bort med allt som inte har med vården att göra, och se till att omgående återupprätta den havererade vården i Västernorrland.

Hundägare måste ta sitt ansvar

Lördagen den 29 mars 2014 hände det som bara inte får hända.
Ett spädbarn i en barnvagn i Härnösand attackerades svårt av en kamphund då det slets ur barnvagnen, en fruktansvärd händelse som bara inte får inträffa och som fått många att reagera, och nu vill jag i likhet med många andra hundrädda rikta en uppmaning till alla hundägarna att för det första hålla bättre koll på sina hundar och för det andra uppmana hundägare att för det första hålla bättre uppsikt på sina hundar och för det andra aldrig tala om för någon att deras hundar inte skulle vara farliga eller göra någonting, för det kan en hundägare aldrig garantera, vilket viu har fått bevis på i och med hämndattacken i Härnösand.
Du som är av samma uppfattning uppmanas därför att skriva på uppropet hundägare måste ta sitt ansvar på http://www.skrivunder.com/hundagare_maste_ta_sitt_ansvar_och_skarpta_regler_for_hundagare

Energi Vindkraft

Gunnar Fredriksson säger att stora delar av Norrland skulle komma att ödeläggas till följd av vindkraften. Detta är ju som vi alla vet inte sant.
För det första så vet vi alla att det på 1970 talet tror det var 1976 fattades av ett beslut av den då sittande borgerliga regeringen om avveckling av kärnkraften, konsekvensen måste bli att vi måste satsa på förnyelsebar energi så som vind och vattenkraft, för ingen vill ju minska sin elförsörjning eller i värsta fall stänga av alla hushållsmaskiner med mera. Vi vet också att vindkraftverk byggs på platser dit människor sällan eller aldrig tar sig till fots , då dessa platser ofta ligger i mycket oländig terräng. Som tillhörande den något yngre generationen född på 60-talet hoppas jag ha åtminstone ha 20-25 år kvar att leva, och då hoppas jag i likhet med många i Sverige och Norrland boende att vi skall kunna glädjas åt en ren energi så som vind och vattenkraften, har man rest en del i Europa, så vet man att där satsas det fortfarande på kärnkraft och skitig kolkraft, som förstör miljön och naturen, Tänk bara på Herrisburgolyckan Tjernobyl, där Sverige och just Norrland var ett av de värst drabbade områdena vad gäller nedsläppet. Så tackar vet jag Vind och Vattenkraft, och till sist säger jag bara bygg ut vind och vattenkraften, så att vi har framtidens energi säkrad.

Framtidens energiförsörjning måste säkras

Kommentar på Gunnar Fredrikssons inlägg i TÅ 2014-04-03
Gunnar Fredriksson säger att stora delar av Norrland skulle komma att ödeläggas till följd av vindkraften. Detta är ju som vi alla vet inte sant.
För det första så vet vi alla att det på 1970 talet tror det var 1976 fattades av ett beslut av den då sittande borgerliga regeringen om avveckling av kärnkraften, konsekvensen måste bli att vi måste satsa på förnyelsebar energi så som vind och vattenkraft, för ingen vill ju minska sin elförsörjning eller i värsta fall stänga av alla hushållsmaskiner med mera. Vi vet också att vindkraftverk byggs på platser dit människor sällan eller aldrig tar sig till fots , då dessa platser ofta ligger i mycket oländig terräng. Som tillhörande den något yngre generationen född på 60-talet hoppas jag ha åtminstone ha 20-25 år kvar att leva, och då hoppas jag i likhet med många i Sverige och Norrland boende att vi skall kunna glädjas åt en ren energi så som vind och vattenkraften, har man rest en del i Europa, så vet man att där satsas det fortfarande på kärnkraft och skitig kolkraft, som förstör miljön och naturen, Tänk bara på Herrisburgolyckan Tjernobyl, där Sverige och just Norrland var ett av de värst drabbade områdena vad gäller nedsläppet. Så tackar vet jag Vind och Vattenkraft, och till sist säger jag bara bygg ut vind och vattenkraften, så att vi har framtidens energi säkrad.

Handikappföreningarnas valutfrågning av Landstingspolitikerna

Handikaföreningarnas valutfrågning av Landstingspolitiker
Handikappföreningarnas Valutfrågning av Landstingspolitiker
Under tisdagen anordnades en valutfrågning av Landstingspolitikerna på Härnösands Folkhögskola hur de tänker sig framtidens vård. en utfrågning som anordnades av HSO Västernorrland, en inbjudan som hörsammats av ett 50 tal medlemmar från olika handikapporganissationer Men några klara besked gavs inte på hur de tänkt sig framtidens vård i Västernorrland, kanske mest med tanke på att det är just valår och då vill alla vara något försiktiga för att på ett eller annat sätt kanske vinna en eller annan röst, men besked var ju just vad vi som deltog i denna utfrågning hade förväntat oss medlemmar i de olika handikappföreningarna, så vi torde väl få leva i ovisshet fram till valet och hoppas att rätt folk sitter i Landstingsledningen, om vi nu överhuvudtaget skall ha något Landsting kvar i framtiden en av många några av de frågor som togs upp var kömiljarderna, frågan om vad Landstinget tänker göra åt den havererade vården i Västernorrland, när tänker Landstinget sätta patienten i centrum, men som sagt frågorna var många men svaren des färre.
Frågorna till politikerna hur de tänker uppfylla de viktigaste kraven från handikappföreningarna i Västernorrland.
Man krävde även att samråd med brukarorganisationerna skall föras, vidare kräver man att de svårast sjuka skall prioriteras i vården samt att åtteruppbyggnad av habiliterings och rehabiliteringsvården. Det konstaterades även att Landstinget inte lyssnar på handikappföreningarna och lika lite och dåligt lyssnar Landstinget på enskilda medborgare, trots att vi som medborgare är de som Landstinget skall tjäna. Att rehabilitering är något som gynnar både den enskilde och Landstinget har inte de styrande klart för sig, vi som patienter och medborgare skall och får inte kosta, trots att en kostnad ger mångfalt tillbaka till Landsting och arbetsgivare då många tack vare en effektiv och fungerande vård och rehabilitering kan återgå i arbete. Till sist skall vi komma i håg att Landstingets ekonomiska problem aldrig varit orsakade av Härnösands sjukhus som numera är död och begraven, istället handlar Landstingets ständiga ekonomiska problem om 2 andra faktorer.Nämligen Sundsvalls Sjukhus,som man trodde skulle få status av Universitetssjukhus, men så blev det ju aldrig som bekant,den andra faktorn som Landstinget aldrig talar om är att den egna administrativa och politiska kostymen är åt pipan för stor och därmed skär man i vården, något som inte drabbar de själva i någon större utsträckning, eftersom de säkert köper sin vård på annat håll, Att tala om att Landstinget skall skära i den egna administrativa aparaten samt minska antalet politiker tycks vara som att svära i kyrkan, alltså mycket fult och heligt och frågan är varför ?
Från de politiska leden i Landstinget deltog Landstingsrådet Per Wahlberg M Ingeborg Wiksten FP Elisabeth Strömqvist S Lars Gunnar Hultin V och Folke Nyström MP.
Från Handikappföreningarnas samarbetsorgan deltog Thord Carlsson Ordförande, Monica Stjernsten Styrelseledamot Gertie Gladnikoff styrelseledamot och som moderator fungerade Anders Bergman.

Till sist vill jag uppmana alla som värnar om en fungerande vård i Västernorrland att snarast skriva på stoppa nedrustningen i vården, som just handlar om vårdens vara eller inte vara
http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden

Landstingets svindlerier med våra skattepengar

Åter kan vi i dag tisdag den 1 April 2014 läsa i tidningen Ångermanland hur vårdslöst Landstinget far fram med våra skattepengar. Detta genom att utbetala totalt 3,6 miljoner eller 140 000 kronor i månaden. Allt medan vården ständigt tvingas dra ned på resurser till följd av påstådda ekonomiska problem för Landstinget i Västernorrland,., och återigen kan man bara konstatera att Landstingets ekonomi tycks vara mycket god eftersom man kan kosta på sig en det ena en det andra slöseriet till ingen nytta för oss medborgare. Undra bara när nästa affär liknande Olofsson affären skall komma i dager och vem får betala denna nota? Jo vi hederliga skattebetalare. Fy fasen för Landstinget i Västernorrland som säkert inte är ensamma om sådana skandalaffärer. Nu kräver jag pappren i form av Konsekvensbeskrivning och kostnadsanalys för neddragningarna i vården i Västernorrland på bordet