Uppmaning till alla som värnar om en funegeraned vård i Sverige och Västernorrland

Du som värnar om en fungerande vård med en human vård för patienterna och en dräglig arbetssituation för de vårdanställda Tack för att du snarast skriver på uppropet http://www.skrivunder.com/stopppa_nedrustningen_i_varden.Uppropet riktar sig till våra beslutsfattare i Landsting, Riksdag och Regering och nu brådskar det att skriva på detta viktiga om vi skall ha någon fungerande vård i Västernorrland och Sverige i framtiden.

Tack alla som snarast skriver på detta upprop och visar att frågan är viktig boch angår oss alla

Andreas Menzel

Initiativtagare till ett upprop som angår oss alla

Upphandling av kolektivtraffik

Upphandlingen av Kollektivtrafik i Härnösand är nu avslutad och ny huvudman blir Byberg och Nordin som skall sköta denna trafik från och med Juni månad i år. Som vi alla vet är detta ett anrikt företag med färggranna bussar. Och när jag hörde att de vunnit upphandlingen för de närmaste åren vart jag å deras vägnar mycket glad och tänkte så intressant och kul nu får vi äntliggen färggranna bussar i Härnösand. Men döm om min förvåning när jag får reda på att Länstrafik i Västernorrland har beslutat att alla bussar som skall gå i linjetrafik skall vara vita dvs färglösa och frågan är om det ens kommer att få stå Byberg och Nordin på dessa bussar ?
Är verkligen beslutsfattarna i denna fråga i detta fall Länstrafik i Västernorrland så färg och fantasilösa?
Varje entreprenör har ju sin identitet som man gärna vill behålla. SÅ även säkert även Byberg och Nordin, när man från och med halvårsskiftet skall sköta kollektivtrafiken i Härnösand. Jag gratulerar dem till upphandlingen och ser fram emot färggranna bussar i Härnösands stads och landsbygdstrafik. Till sist förväntar jag mig ett svar från ansvariga i upphandlingsfrågor vid Länstrafik i Västernorrland om det är sant som jag hört från föga trovärdigt håll och i så fall varför?

Upphandlingen av kollektivtrafiken i Härnösand avslutad

Konsert med världspianisten George Li och Nordiska Kammarorkestern

I Härnösands Domkyrka gavs idag Torsdagkväll en konsert med Nordiska kammarorkestern och des dirigent Johannes Gustavsson och den unge Pianisten George Li som började spela piano redan som fyraåring efter att ha följt med sin syster på en pianolektion.

Konsert i Härnösands Domkyrka med den unge världspianisten George LI och Nordiska Kammarorkestern under Johannes Gustavssons ledning
Redan som 11-åring spelade han på berömda Carnegie Hall i New York och har även gjort ett flertal framträdanden i amerikansk tv. Som 14-åring gjorde han sitt första besök i Europa och Sverige, och i dag den 2014-05-29 var han åter i Härnösand tillsammans med Nordiska Kammarorkestern och des dirigent Johannes Gustavsson och programmet inleddes med Eduard Griegs pianokonsert med George Li som solist, Förutom Griegs Pianokonsert bjöd naturligtvis underbarnet George Li på extranummer som jag tyvärr inte vet någonting om. Efter pausen fortsatte orkestern med Robert Schumans Symfoni Nummer 1.
Konserten var allt igenom en höjdare vilket applåderna bevisade och vi hoppas på ett snart återseende av pianist och orkester och önskar dem en skön sommar

Landstingets kommunikation och information fungerar inte

Landstingets kommunikation och information fungerar inte.
Försökte under tisdagsförmiddagen att kolla hur det var med öppethållande av bassängen som snart stänger för långsemester ca 3 månader, därmed ej sagt att sjukgymnasterna som numera betjänar denna verksamhet har tre månaders semester, men så länge är i vart fall stängningen.
Men döm om min förvåning när jag ringer växeln för att kolla vad som gäller och de säger detta vet vi inget om. Därmed belastar jag inte telefonisterna för detta utan de ansvariga för verksamheten som borde se till att hålla navet i verksamheten alltså växeltelefonisterna informerade och uppdaterade md aktuell information så att information kan ges enkelt och smidigt till patienter som ringer.
Det bästa vore nog att återgå till det som en gång fungerade mycket bra och se till att bassängen fungerar som den skall i vilket ingår att kunna lämna information till patienter som ringer, men numera är det snart bara telefonsvarare vem än man försöker att nå inom Landstingsverksamheten och vad är då detta för service till de som söker vård och hjälp ?
Såå uppdagades ytterligare en skandal i dag tisdag den 27/5 2014 Då det framkom att Rehabbassängen i Härnösand stänger minst fyra månader dvs resten av maj och som det ser ut t.o.m. hela september, vad detta innebär för dem som behöver dessa behandlingar är lätt att förstå för en sunt tänkande människa bara inte för våra beslutsfattare i Landstinget. Vad som händer med denna verksamhet till hösten är det nog ingen som vet eftersom en sjukgymnast går i pension en naturligg företeelse i och för sig, men inte des då mindre oroande är att ingen tycks veta vad som händer med bassängverksamheten i Härnösand till hösten, om den ens överhuvudtaget kommer i gång i gen, detta är ingen ryktesspridning utan en befogad oro där Landstinget som ansvarig för verksamheten är en stor bov i dramat och frågan är när Landstinget skall börja föra en sanningsenlig dialog med oss medborgare. Förväntar mig svar från ansvariga politiker i Landstinget Per Wahlberg och Ingeborg Viksten.
Ta bort en del av de höga cheferna och minska antalet politiker i Landstinget så att vi får råd med en fungerande vård och en fungerande information mot oss medborgare och patienter

Kommunfullmäktige Härnösand

Måndag eftermiddag Kommunfullmäktige i Härnösand. Där ett medborgarförslag inlämnat av undertecknad behandlades gällande kollektivtrafiken och hållplatserna i Härnösands Centrum. Eftersom jag var fråge och förslagsställare så fick jag chansen att motivera mitt medborgarförslag inför fullmäktigeledamöterna, min tid var 3 minuter, så tiden var knapp. Tyvärr avslogs motionen, med motiveringen att förändringarna genomförts med utgångspunkt från Härnösands Resecentrum, och att det var därför man plocka bort hållplatsen på Nybrogatan.Den nya hållplatsen ligger en bra bit bortom Härnösands Resecentrum, och jag ställde frågan hur detta skall fungera i snö och halka¨, något direkt svar på mina frågor fanns väl egentligen inte och jag konstaterade att beslutet fattats av bilburna friska människor och frågan ställdes också hur mycket av planeringen som skett på plats eller via satelitkartor vilket numera är ett modernt men inte alltid tillförlitligt verktyg i så viktiga frågor som en fungerande kollektivtrafik utgör.SÅ en fortsättning i frågan torde nog följa för inget är så bra att det inte kan bli bättre och ett samråd med medborgarna hade nog varit på sin plats. Intressant var i vart fall att frågan vållade en del diskussion, som jag hoppas skall fortsätta, och tyvärr blev placeringen av hållplatserna inte bra, nu när vi äntliggen har fått ett fungerande resecentrum. Så nu hoppas jag att våra beslutsfattare fattar ett snabbt beslut för att se till att hållplatserna också fungerar.

Kammarmusikfestival i Härnösand med Sveriges unga kammarmusiker

Denna helg pågår Sveriges unga kammarmusiker festival i Härnösand för femte året i rad med konserter på bland annat Residenset, Sambiblioteket och Lotsstugan och på programmet återfinns musik av Sibelius, Stenhammar Svendsen, Dvorak Chopin,. Mycket intressanta musikaliska inslag och lika intressanta duktiga musiker som vi hoppas skall återkomma med många fler festivaler och alla lyckönskar vid dem i framtiden

Kammarmusikfestival i Härnösand med Sveriges unga kammarmusiker

Församlingsresa med Härnösands Domkyrkoförsamling

På Torsdagsmorgonen gav sig en fullastad buss från Härnösands Domyrkoförsamling i på årets församlingsresa i ett vackert försommarväder. Resan gick via Högakustenbron till Örnsköldsvik och Varvsberget där det serverades Kaffe och smörgåsarm resan fortsatte sedan till Olofs Bruk där det bjöds på lunch och även en guidad tur på bruket och bruksmuseet.
Olofsfors bruk – ett av Sveriges bäst bevarade bruk! grundat av John Jennings. Sedan 1762 har järn varit i fokus på Olofsfors bruk. Skogarna och vattendragen gjorde det möjligt att framställa tack- och stångjärn av hög kvalitet. Järnmalmen hämtades hem från gruvor i Uppland och Bergslagen och de färdiga produkterna gick på export till Europa. Den gamla bruksmiljön är bland de bäst bevarade i landet. Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum vårdar stora delar av området och arrangerar visningar och aktiviteter. Sedan fortsatte resan till Nordmaling och Nordmalings stenkyrka som troligen uppfördes på 1480 talet. 1721 vandaliserades kyrkan av ryssarna som även brände ned prästgården, klockstapeln uppfördes 1767-1768 av Per Zakrisson Kubbe Anundsjö och ersatte en äldre förfallen klockstapel. Lillklockan gjöts 1739 och storklockan gjöts 1761. Besöket i Nordmalgins kyrka avslutades med en kort andakt varefter det var dags att styra kosan hemåt igen, och alla tackar vi de ansvariga för en trevlig dag .

Församlingsresa med Härnösands Domkyrkoförsamling

Samhällsbetalda resor och traffiksäkerhet

Vad har Länstrafik i Västernorrland och Samtrans för regler och policy för Samhällsbetalda resor?
Tisdag den 2014-05-20 var jag i reehabbassängen i Härnösand. Resan dit var det inget problem med. Men resan hem kan liknas vid djurtransport. Hur kan Länstrafik och därmed Samtrans tillåta sig att i en vanlig taxibil klämma in 3 personer i ett trångt baksäte ?
Vilket resulterade i att ingen av oss satt bältad. eftersom varken bälten eller fastsättningarna för balterna gick att komma åt eftersom 2 av personernas hade stora rörelseproblem och rullatorer som skulle in i den redan fullastade bilen. Jag riktar ingen kritik mot medpassagerna, eller taxiförare utan kritiken riktas mot Samtrans och Länstrafik i Västernorrland som i egenskap av huvudman för dessa resor måste lära sig att förstå att sjukresor och färdtjänst används av personer som av en eller annan anledning är berättigade av dessa till följd av handikapp eller skada och då skall dessa resor ske på ett betryggande och säkert sätt, vilket inte kan anses vara fallet när det är så trångt så att det inte ens går att sitta bältad, och frågan är vem som hade betalat böterna 1500 kronor för bältesförseelse vid en poliskontroll ? Själv hade jag skicka en eventuell böstesavi till ansvariga i detta fall Länstrafiken i Västernorrland. Ännu ett bevis på att funktionshindrade tycks ha blivit en handelsvara och allt mindre värda i vårat samhälle varför ? Även vi betalar skatt och har rätt kräva säkra resor. förväntar mig svar från ansvariga.
Skulle vara intressant att höra huvudmännens dvs Kommunens och Landstingets inställning i denna fråga.

Hoppas på ett snart svar

Andreas Menzel